ZÁKLADNÍ KURZ – KYVADLO 1 – výuka práce s kyvadlem pro začátečníky


Koná se: Plzeň, Klatovská 118, v poradně pro rozvoj osobnosti

Kyvadlo

Termíny kurzů jsou na úvodní stránce: Termíny akcí. Pokud bude více zájemců (alespoň 2), lze domluvit termín kurzu i individuálně.

Považuji za velmi důležité rozvíjet své cítění, svou intuici a vyvažovat svůj cit a rozum. Nabízím možnost naučit se vhodným způsobem ptát se skrze své Vyšší Já a získat tak odpovědi, které mají pro vás význam nejen při rozhodování. Abyste nemuseli být odkázaní na rady druhých a rozvíjeli tak víru v sebe a ve své schopnosti intuice tvořit své nejlepší dobro v rovnováze s druhými.
Komunikovat skrze své Vyšší Já (Ducha) se svou duší i se svými duchovními průvodci za pomoci kyvadla a ptát se, je jedna z technik. Budete se učit samostatně vnímat, co je pro nás důležité a potřebné a co nikoliv.

Plánovaný program: 8 h

 • Seznámení s kyvadlem
 • Co vše lze s kyvadlem dělat
 • Jak se ptát – formulace otázek
 • Práce s Ano-Ne- jiná odpověď
 • Práce s procenty
 • Základní pravidla
 • Praktické příklady a práce s tabulkami pro kyvadlo
 • Učení o Já jsem – ozdravení jídla a vody, eliminace škodlivého vyzařování z mobilu, PC, geopatogenních zón

Na kurzu se naučíte dotazovat se kyvadlem formou ano/ne, testovat procentní vyjádření, vyhodnocovat vhodnost potravin, určovat dávkování doplňků stravy či léků a jiných přípravků a také práci, kde je třeba porovnání, rozkrýt téma problému a vhodně formulovat otázku na danou věc.

Součástí semináře je předání prvního a druhého klíče (zasvěcení) k energii Channeliss stupeň osobní a do dalších energií z K-B poháru dle připravenosti účastníků.
Výklad učení o Já jsem (naučíte se ozdravit potraviny a nápoje, odrušit negativní vyzařování z PC, mobilu, el. přístrojů a řešit geopatogenní zóny).

Kyvadla je možné zakoupit na místě. Doporučuji přinést s sebou na kurz desky a 20 ks eurofolií na skripta.

Cena kurzu: 1.800 Kč

Na kurz je třeba se předem přihlásit na mail: obufkova@seznam.cz nebo na tel. 728 348 585
a včas zaplatit na tisk skript 300 Kč nevratnou zálohu na účet 670100 – 2207727142 / 6210 , jako variabilní symbol uveďte název kurzu: ZK a své tel.číslo. Tím máte zajištěné místo na kurzu. Na kurzu doplatíte 1.500 Kč.

Jakákoliv technika dotazování se je základním předpokladem individuálního duchovního postupu, jehož vedoucí myšlenkou je: Být svobodný.

Můžete se ptát sami, a tak si sami můžete řídit svou cestu.

Učitel není ten, kdo vede slepé žáky, nýbrž ten, kdo je vede k prozření. Tak, aby po své cestě sami mohli kráčet.

Individuální výuka – kurz KYVADLO 1

Cena semináře: 2600,–
Výhody:

 • prostor na individuální řešení osobních témat a bloků 
 • jde se více do hloubky ve zpracování témat, prostor pro prozkoumání příčiny a uvolnění bloku na vlastní práci s kyvadlem
 • kratší trvání výuky o čas věnovaný části kurzu, ve které absolventi na sebe čekají, věnují si vzájemně pozornost při tréninku vlastní práce s kyvadlem 
 • probíhají i v pracovní den, na termínu se domluvíme KYVADLO 2 – rozšiřující práce s kyvadlem

Jde o metodu spirituálního léčení prostřednictvím Vyššího Já, Duše a Ducha za pomoci kyvadla a tabulek. Vhodné pro absolventy Základní kyvadlo nebo pro uživatele kyvadla s vlastní rozvinutou zkušeností.

Komunikace s Vyšším Já umožňuje hledání a odstraňování příčin problémů a nemocí, negativních programů, odbourávání blokád, čištění aury, těla i mysli.
Pomocí kyvadla vyhledáte v tabulkách programy, emoce, systémy přesvědčení, situaci a dobu vzniku, které způsobují problémy a potíže. Po vyhledání těchto negativních programů a energií dochází k jejich vyčištění či odstranění.
Skrze své Vyšší Já je možné všechny tyto negativní energie odstranit, zharmonizovat čakry, srovnat jemnohmotná těla, odstranit karmické bloky a zátěže až do minulých životů po celé časové linii. Lze vytestovat příčiny nemocí a způsob jejich odstranění, mentální návyky a kdy a kde tyto programy vznikly, vibračně nahrávat a doplňovat energii chybějících orgánů ( operace), aktivovat regeneraci organizmu a regeneračních buněk v místě problému, zlepšovat svůj finanční příjem – hojnost.

Touto metodou lze také čistit zvířata, místnosti, domy, geopatogenní zóny, negativní energie a mnoho dalších problémů, které lidem komplikují život. Po odstranění všech negativních aspektů je nejdůležitější aktivní účast adepta a jeho vědomá ochota přijmout změnu.
Komunikace s Vyšším Já je nástrojem pro rozvoj a navyšování emoční inteligence. Je to léčba Duše a všech jejích zranění.
Pokud přijmete účast na kurzu, budu se na tu práci s vámi těšit. Bude pro mě velmi radostné sledovat pak váš osobní a duchovní růst, když neodložíte skripta trvale do šuplíku a když nenecháte usnout své probuzené schopnosti.

Termíny kurzů jsou na úvodní stránce: Termíny akcí. Pokud bude více zájemců (alespoň 2), lze domluvit termín kurzu i individuálně.
V každém kurzu získáte zasvěcení do dalších energií, aby se zvýšila vaše duchovní síla, vnitřní síla, vibrace a léčitelské schopnosti a budeme rozvíjet léčitelské umění.
Zasvěcení:
KYVADLO 2 – Flower- energy (Bachova květová terapie), Worldwide (WWE)
 

Místo konání:

Poradenství osobního rozvoje, Klatovská tř.118, Plzeň – změny oznamuji

Cena včetně skript: 2.500 Kč

Kyvadla je možné zakoupit na kurzu i ve větším množství.

Na kurz je nutno se předem přihlásit na mailovou adresu
info@olgabufkova.cz nebo na 728 348 585

a včas zaplatit 500 Kč nevratnou zálohu na účet 670100 – 2207727142 / 6210 , jako variabilní symbol uveďte název kurzu: KYVADLO2 a své tel.číslo. Tím máte zajištěné místo na kurzu. Na kurzu doplatíte 2.000 Kč.


Informace pro přihlášené účastníky:

Velmi doporučuji si před kurzem přečíst článek „Člověk jako víceúrovňová bytost“, Kdo jsme? s výkladem duchovních pojmů, najdete v části Duchovní vzdělávání.

S sebou: Psací potřeby, desky, 40 ks eurofolií, blok na poznámky, svačinu a pití na celý den, kyvadlo. Kdo nemá své kyvadlo, na kurzu možno zakoupit různá kolem 220 Kč.

Na listy a tabulky doporučuji přinést s sebou euro-folie a desky, do kterých se dají folie otočně upevnit.

Jestliže budete kupovat kyvadla sami dopředu (není však nutno, na kurzu je velký výběr vhodných kyvadel), vybírejte co nejlehčí, ze skla (z krystalů už ne tak vhodné – např. křišťál, růženín … – a to proto, že přijímají informace a energie a máte pak práci navíc s jejich čištěním). 

Co získáte na semináři

Dovednost napojit se trvale na svou kontaktní část se svou duší, kterým je Vyšší Já = Já Jsem Boží přítomnost, Duše a Duch. A s touto naší vnitřní částí = Vnitřní silou můžete a budete provádět čištění emočních bloků v těle, pracovat s energiemi na léčení svého těla podle tabulek, doplňovat si do těla vibrace vyoperovaných (chybějících) orgánů, zlepšení svých finančních příjmů, zvyšovat své vibrace, léčit a zacelovat trhlinky v auře, aby nedocházelo k úbytku energie, tvořit si ochranu, odvádět nebo transformovat negativní energie a používat Bachovu květovou terapii.
Naučíte se vytestovat vhodnou Bachovu esenci pro řešení pojmenovaného problému, vyčistit emoční a další bloky po celé časové ose, nahrávat vibraci Bachovy esence pro sebe a pro klienta na léčení, natestovat orální užívání, počet kapek atd.

Součástí každého kurzu je zasvěcování do energetických systémů, aby adepti získali potřebnou duchovní sílu při léčení a při čištění programů, negativních energií apod.

Než se vrhnete na své první zájemce, kterým budete chtít pomoci, je třeba začít pracovat na sobě, čistit se a vrátit se ke své přirozené vnitřní síle. Pak budete moci pomáhat i druhým.
Těším se na setkání s vámi při této práci.

Individuální výuka – kurz KYVADLO 2

Cena semináře: 3000,–
Výhody:

 • prostor na individuální řešení osobních témat a bloků 
 • jde se více do hloubky ve zpracování témat, prostor pro prozkoumání příčiny a uvolnění bloku na vlastní práci s kyvadlem
 • kratší trvání výuky o čas věnovaný části kurzu, ve které absolventi na sebe čekají, věnují si vzájemně pozornost při tréninku vlastní práce s kyvadlem 
 • více prostoru pro vlastní trénink práce s kyvadlem 
 • probíhají i v pracovní den, na termínu se domluvíme 


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě