Napojení na energii Tattatuo

Dvoudenní – třídenní kurz nabízí:

Obsah:
1.Informace o možném vývoji v systému TA.
2.Vysvětlení symbolu a jeho používání.
3.Prioritní odblokování účastníků – provádí mistr/učitel.
4.Napojení na TA – mistr/ učitel – praktická část.
5.Postup pro přijímání energie TA – provádí mistr/učitel.
6.Praktická část studentů.
7.Správný pohled na TA.
8.Shrnutí a závěrečná meditace

1. Informace o možném vývoji v systému TA:

Sdělení Univerzálního vědomí:

Pokud se objevuje touha lidí přijímat energii TA pro svou potřebu a pro očistu od negací světa, je třeba přehodnotit tuto záležitost tak, aby vyhovovala Univerzálním i lidským zákonům. TA může pomoci všem lidem, kteří projeví ochotu a zájem o spolupráci. Může jim pomoci ve složitých životních situacích. Každá duše energii TA zná, je to esence Boha v každém z vás. Má ji jako hluboký otisk v paměti, je to něco jako vzpomínka na domov. Napojení není však jen všeobecná očista, ale je to dlouhodobý životní proces, který spouští řadu změn, kterou by všichni – bez patřičných znalostí – nemuseli unést. Štěstí je energie, která patří všem lidem, všem duším. Od nás přijde pomoc vždy, budeme-li o to požádáni, každý z vás má na štěstí právo a nárok podle toho žít. Každá duše má otevřeny dveře k tomu, co je v Univerzu, tedy i k TA. Háček však je v tom, že mnoho duší zapomnělo, jak se dveře otevírají.

Proto celý vývoj lze rozdělit na 3 fáze:

1. fáze:

TA je cesta, je to řízený vývoj, který začíná nejdříve oživením TA. V terapiích oživovat vzpomínku na energii, kterou duše znala. Na této úrovni je to práce terapeuta, který v danou chvíli pracuje s energií TA a zná postupy, jak najít příčinu problému. Člověk, který hledá pomoc, není pasivním čekatelem na změnu. On sám se jí účastní už tím, že chce porozumět svému problému, ale má také vědět, že je to jen on sám, kdo potřebuje udělat ve svém životě změnu. Tomu se říká, že zodpovídá za svůj život. Pokud se rozhoří plamének TA, posune člověka k dalšímu kroku a to je napojení na TA.

2. fáze:

Napojení na energii TA – naučit se energii přijímat a vysílat skrze symbol. Pokud člověk pochopí smysl TA, může se dostat k hloubkové očistě své duše, těla i mysli. Začne rozumět svému životu, pochopí, že má také duchovní vedení. Lidé se učí být mistry svému životu tím, že hledají příčinu svých problémů u sebe a nesnaží se hledat viníky kolem sebe, protože uvnitř každého člověka je magnet, který přitahuje všechny události svého života. Kurz „Napojování na energii TA“se zatím zaměřuje na přijímání a posílání energie lidem, kteří si o pomoc řeknou. 

Ale i zde je řada důležitých zásad:

  1. Nejdříve vždy pracujte sami pro sebe.
  2. Není to sobectví, ale ten, kdo chce pomáhat, potřebuje být vyrovnaný a v harmonii.
  3. Nikdy neposílejte energii bez požádání o pomoc.
  4. Také si pamatujte, že energie vás podpoří, abyste zvládli svou překážku.
  5. Energie za vás nebude nic řešit, to je váš úkol.
  6. Na této úrovni se nehledá příčina problému – to je obsahem dalšího vzdělávání – viz 3 fáze.

3. fáze:

Učit se hledat, nalézt a řešit své problémy, které nejsou na vědomé úrovni. Důležité je vědět, že zdravá duše je ve zdravém těle. Studium TA je hloubková očista duše ze všech životů, je to komunikace s Univerzem, je to duchovní léčení, které se však odráží v pohodovém a zdravém těle. Hlavním smyslem je očistit a sjednotit sebe sama – což je duše, tělo a mysl. Jedině takto poznáme, kdo jsme, co chceme, kam míříme. Proto napojení na TA je proces otevírání lidského vědomí, abyste sami podle svých pocitů určili rychlost svého vývoje, abyste nemoc změnili na moc, abyste přehodnotili své životní záměry, pokud už nevyhovují. Tím vzroste víra v sebe, v Univerzum a duše pozná, že může bez obav a strachu otevřít knihovnu Univerza. Toto je obsahem kurzů TA 1, 2, 3 – viz www.tattatuo.cz nebo www.olgabufkova.cz 

2. A. Symbol TATTATUO

Tento znak je aktivní až po napojení na energii Tattatuo. Obsahuje nutné informace o systému TA. Je prostředníkem komunikace s Univerzem. Lidé komunikují mezi sebou přes mobilní telefony, které jsou aktivní. Se symbolem TA je to obdoba.

B. Jak používat symbol TATTATUO informace:

Symbol i energie TA jsou řízeny Zdrojem Pravdy. Oslovuje lidi, kteří věří v Univerzální řád, a také k těmto lidem promlouvá.

Vaším hlavním úkolem je energii TA žít a tím rozšiřovat mezi lidi energii štěstí. Smyslem všech vašich setkání je spojit se s Jednotou v sobě a to právě umožňuje energie i symbol TA za určitých podmínek a ty vás právě učíme prostřednictvím vašich kurzů. Tím jsme vám dali možnost používat symbol Jednoty.

3. Odblokování priority a body 4, 5, 7, 8 v obsahu: Provádí mistr/učitel:

Prioritním odblokování se myslí to, že mistr/učitel najde blokující program, který způsobuje člověku problém v plynulém prožívání života. V tomto případě je to práce s energií TA. Důležitou částí je také praktické procvičování nově získaných informací.

Cena všech kurzů TA: 1 500 Kč za 1 den.

Těšíme se na setkání s vámi: Za Centrum Tattatuo – Mgr. Libuše Melounová, Mgr. O. Bufková


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě