3. Solariss

Solariss

Třetí energie rozšiřujícího systému

Sollaris je velmi úzce spjatý s mužskou energií v člověku. Pomáhá nám přijmout vnitřního muže v nás a to se netýká jen mužů, ale i žen, protože právě ony mají často problém se s muži srovnávat a tím vzniká narušení jejich přirozené role a to pak způsobuje hodně problémů ve vztazích. Nepochopení mužské polarity způsobuje u mužů „rebelii“ vůči vlastním otcům a jiným autoritám a tím je znemožněno rozvíjení jejich vlastní autority i role otce. U žen pak nerespektování mužů jako takových, přijímání mužských rolí, které jim nenáleží a tím popírají své vlastní ženství. Dále pomáhá léčit vše, co je spojené s s vlastní sebehodnotou (jak u mužů tak i u žen) – problémy s prosazováním se, s rozhodností (nízké sebevědomí, pozice „nechci nic řešit“, vyvyšování se, nadřazenost, pohrdání). Působí na vztahy mezi lidmi v kolektivech, kde panuje hierarchie z pozice mužské energie (většina kolektivů mimo rodinu).

Léčí také lehčí psychické poruchy vyplývající z výše uvedených postojů. Působí také pozitivně na sexuální problémy a mužskou neplodnost.

Sollaris je polaritou k energii Lunarris a proto je jejich vzájemná kombinace velmi přínosná.

Podmínka: bez podmínek

Zasvěcení probíhá ve 2 stupních, z nichž druhý je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál. Zasvěcení do této energie není podmíněné absolvováním zasvěcením do jiných energií.

CENA:

Solariss: 1.klíč 800,–Kč, 2.klíč-mistrovský 1 200,–kč


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě