Energie ZDROJ

Zdroj neboli Boží jiskra vyživuje vše, co kolem vidíte i nevidíte. Pokud Vesmír nazveme organizmem, Zdroj můžeme nazvat krví. Zdroj je to, co udržuje život v chodu. Když by se zdroj odstřihnul, všechno se zastaví. Na Zdroj je napojený každý z nás, a to jen do určité míry. Tato míra je dána mírou našeho duchovního rozvoje. Někdo je napojen více a někdo méně. Není to ani dobře ani špatně, každý má své tempo a je to tak v pořádku. Každá duše má jinou míru zkušeností.

Před zasvěcením je potřeba provést vyčištění srdce a to s pomocí meditace na srdce nebo jiným vyzkoušeným způsobem.
Možná rizika: při nedostatečném vyčištění srdce nemusí zasvěcení proběhnout, pokud zasvěcení nejde opravdu ze srdíčka a nejde nám o osobní rozvoj dotyčného. 

Čištění srdce

Zavřete oči a sestupte do svých srdcí. Je jedno, jak to uděláte. Jestli tam sjedete výtahem, sejdete po schodišti nebo se tam najednou ocitnete. Vnímejte ten prostor srdce. Postup dále viz skripta.
Čistěte svá srdce co nejčastěji. Jenom tak se můžete stát natrvalo spokojenými lidmi, kteří budou mít radost ze svého života.

Energie ZDROJ působí bez našeho přičinění v těchto bodech:

  • čistí bloky bránící nám přijmout svou cestu (Théta)
  • s pomocí energie začne duše člověku lépe naslouchat (Théta)
  • energie umožňuje lépe komunikovat se svou duší (Théta)

Vědomá práce s energii:

  • ztráta chuti do života (deprese, maniodepresivní stavy apod.)
  • pomáhá člověku vidět dopady svých „ne“rozhodnutí (Théta)
  • používat v meditaci při vyhasnutí sebe (klienta)

Jestliže budete chtít s touto energií pracovat hlouběji, doporučuji absolvovat seminář Schody poznání nebo Théta Terapeut, který se zaobírá nitrem a duší jako takovou a samotná metoda se zaměřuje na hlubokou práci s duší, která se týká duchovního rozvoje nebo jejího léčení, či dávání duše do souladu s člověkem na všech rovinách. A která nás vede k sobě, ke své přirozenosti, k potenciálu, ke kterému díky blokům nemáme zatím přístup. K obnovení naší vnitřní síly, která je v nás a ještě o ní nevíme nebo ji plně nevyužíváme.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě