Aktivace Božího Světla

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.

Energie Ra-Sheeba = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Je mistrovská nadstavba Ra-Sheeba, je to její volné pokračování.
Je vhodná pro mistry, kteří chtějí na svém duchovním růstu dál pracovat, kteří chtějí zvyšovat svůj potenciál světla ve všech svých 13 tělech a zvyšovat své vibrace.

Budete zasvěceni do dalších třinácti symbolů, kterými se můžete léčit, provádět jejich prostřednictvím skutečné změny ve vašem DNA 

  • posilovat svou životní sílu, která se vyčerpává neustálou poutí z inkarnace do inkarnace
  • otevírat si průchod k Božímu světlu
  • symbol na očistu od negativních energií – rozpouští strachy a omezující přesvědčení ze superega (internalizované programy)
  • zvyšovat svůj potenciál lásky
  • symbol pro učitele duchovního učení z řádu Parisů a další nádherné symboly…

Počet zasvěcení: 2

Cena:

Aktivace Božího světla: 2 000 Kč, na dálku 1.500 Kč 

Zasvěcení na dálku: informujte se u mne o jeho podmínkách.

 

slunce.jpgMeditace s RA!

Další pomůckou k vyrovnávání energetického systému a k očistě druhé čakry, zažívacího systému a k posílení třetí a čtvrté čakry je v cizině poměrně rozšířený
výkřik RA!

Postavíme se k otevřenému oknu k východu Slunce, pakliže to není možné, vybereme si co nejvzdušnější místo. Oblečení uzpůsobíme teplotě a potřebě. Stojíme ve stoji rozkročném, nohy vzdáleny od sebe na šířku ramen. Jsme vzpřímeni, paže spuštěny mírně od těla, dlaně otevřeny směrem ven. Upíráme zrak na vycházející Slunce nebo si je pouze představujeme. Chvíli tak stojíme, volně dýcháme a soustřeďujeme se na ohnivý sluneční kotouč. Poté pravou ruku přiložíme na podbřišek asi 4 prsty pod pupek, prsty mírně roztaženy, celá ruka přitisknuta k povrchu břicha (ne příliš zlehka, ani příliš netlačit). Ostatní tělo zůstává beze změn.

Hledíme kupředu a začneme si představovat to stejné Slunce před námi také uvnitř břicha pod naší rukou. Slunce svítí a pálí a rozhání černé mraky, které se nám pod rukou všelijak honí. Stahujeme a koncentrujeme všechny tyto stíny a mraky do dlaně přiléhající ruky.

Pokračujeme ve vizualizaci tak dlouho, až sluníčko v našem podbřišku září naprosto čistě a všechny mraky jsou jakoby nalepené a nahromaděné pod dlaní ruky. V tomto momentě sevřeme ruku v pěst, uzavírajíc v ní všechny špinavé nánosy a trhnutím je vyrveme z těla! Jak pravá, tak levá paže letí do otevřeného vzpažení, přičemž pravá ruka při prudkém pohybu nahoru a dozadu zároveň odhazuje nálož předtím uzavřenou v pěsti.

Při tomto vyhození paží nahoru vyrazíme silný a krátký výkřik "Ra!“, který zároveň se vzduchem z vašich plic odnáší spoustu nečistot z vašeho těla.
Celé tělo se při výkřiku zakloní dozadu a po doznění výkřiku se pomalu vrací do vzpřímeného postoje, paže ohnuté v lokti, dlaně otevřené na úrovni ramen obráceny ke Slunci. Tělo je očištěno, volně dýchá a plno vděčnosti se nabíjí sluneční zářivou energií.
Plníte sluncem svoji hruď, prohříváte se a prosvěcujete se.
Přísun nové energie je tak velký, že se nedoporučuje provádět tento cvik v odpoledních hodinách, večer byste těžko usínali.
Po prosvětlení celého těla zkřížíme ruce na prsou a poděkujeme Slunci za jeho službu.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě