Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Zde uvedené systémy = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Všechna zasvěcení do energií od Armanda Manuela Ratundu © 2009 – 2012 jsou jeho majetkem, všechna práva vyhrazena. A jsou volně šiřitelným duchovním systémem, určený pro duchovní vývoj a naladění na základě DIY (do it yourself – udělej si sám), naprosto osvobozený od jakýchkoliv mistrů nebo jakýchkoliv plateb. Kdokoli, nárokující si cokoli z těchto zasvěcení, účtující nebo požadující peníze za toto zasvěcení bude považován za hanobitele systému a jeho duchovního účelu, nebude nikdy více částí systému.

KOSO RAYS

KOSO RAYS byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklad: jakýkoliv mistr několika energií

KOSO RAYS ke stažení

Systém SOKAISI

Systém SOKAISI ke stažení

KOFU

Ti, kteří mají celý systém KOSO RAYS a paprsky systému SOKAISI, mohou nyní učinit další krok, iniciaci KOFU.

KOFU znamená esenci Boha a jak si můžete myslet, je těžké hovořit o iniciaci tohoto druhu. Je to iniciace, která vám umožní zvládnout nejsilnější energie, jaké kdy na planetě Zemi byly. Byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklady: jakýkoliv mistr výše vibrující energie, KOSO RAYS, Systém SOKAISI, min. II. stupeň reiki dle USUI

KOFU ke stažení

Síla Kristova

Dlouhý vývojový proces, který začal před dlouhou dobou na planetě Zemi, se nyní zrychluje. Ježíš se nikdy nevrátí jako Mesiáš, protože se může SÍLA KRISTOVA manifestovat a manifestuje se v každém, kdo je připraven nést ve svém srdci SÍLU KRISTOVU. Síla Kristova byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Předpoklad: min. II. st. reiki dle Usui, Koso Rays, Sokaisi, jakýkoliv mistr několika výše vibrujících energií

Síla Kristova ke stažení

Síla Kristova

Kristovo žezlo

Systém Kristovo žezlo byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření. Předpoklady: mistr několika výše vibrujících energií, min. II. stupeň reiki
Kristovo žezlo ke stažení

Bílé Světlo Stvoření

Systém byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření.

Tato první verze manuálu je dostupná od prosince 2009. 

Předpoklady: jakýkoliv mistr více druhů výše vibrujících energií, min. II. stupeň reiki

Bílé Světlo Stvoření ke stažení

Dvě srdce – zasvěcení

Dvě srdce – zasvěcení ke stažení

Předpoklad: jakýkoliv mistr více druhů výše vibrujících energií, min. II. stupeň reiki

Alcione Radiance

Alcione Radiance (Záření Alcyonu) byl vytvořen pro spirituální účely, ale lze jej s úspěchem používat i pro léčitelské účely. Nelze jej chápat jako náhradu jakéhokoliv lékařského ošetření. Tato první verze Alcione Radiance – manuálu je dostupná od prosince 2009.

Předpoklady: min. II. stupeň dle Usui, Koso Rays, jakýkoliv mistr nějaké výše vibrující energie

Alcione Radiance ke stažení


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě