Svetovy svetelny system

NOVÝ SVĚTOVÝ SVĚTELNÝ SYSTÉM (SSS) -World Light System – POŽEHNÁNÍ JEDNOTY A LÁSKY

Původní MERKABA svůj úkol splnila, končí její světelná práce, je nahrazena novým dokonalejším světelným systémem.

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Tento systém = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.


Během vývoje lidstva se stalo to, že duchovní cesty již nejsou schopné dovést člověka tam, kam slibují. Lidstvo je tak zavirované matrixovými programy (duální systém), které způsobily hluboký pád vědomí (do Ega), že na to nemají kapacitu.
Člověk v Egu ztrácí propojení s celkem, necítí společný prostor, nekomunikuje s bytostmi přírody. Ego myslí jen na sebe, proto s ním nelze vytvořit harmonické vztahy. Ego řeší věci v napětí, neumí je řešit harmonicky, nepřipustí, že problém je v něm. Problém promítá ven (projekce viny na druhé). Ego žije z negativní energie, vyživuje ho.

Naše Duše prochází ve svém vývoji mnoha inkarnacemi (životy), ve kterých se učí teď zde na planetě Zemi ve 3D (v nižších vibracích hmoty) žít život v lásce. Duše se upsala smlouvou s vládcem matrixu (avataři nejsou upsáni matrixovému systému, stojí mimo tento systém).
Naše DNA odpovídá stavu Duše a podle zákona příčiny a následku, zkoušek, zásluh a plánu vývoje dostane výbavu – fyzické tělo (a jemněhmotná těla).

Stávající systém na Zemi musí skončit, v některých proroctvích je uváděno katastroficky. Dnes je už jisté, že proces očisty lidstva probíhá transformačně – že brzy dokážeme odložit iluzorní matrixovou identitu (programy) a staneme se sami sebou.
Všichni teď procházíme velmi silnou očistou (a ještě v následujících dvou letech), jde o to, abychom to, co vyplave na povrch (bloky z minulosti, programy) uměli zpracovat, přijmout a pustit to, nechat to vědomě projít a dívat se na to, i když to bolí (strachy, lpění, závislosti, manipulace, ovládání …) Každému se to tak nebude dařit zvládat, půjdou s tou negativní energií ven, nenechají ten transformační proces projít uvnitř sebe. Pak je tato očista příležitost pro matrix se znovu vykrmit!
Však v Galaktické radě bytosti ze světla a lásky a harmonie našli způsob, jak tomu zabránit.
Neočekávejte, že se dozvíte, jakým způsobem to zajistí, protože matrix tyto věci neustále sleduje a vyvíjí protiopatření, aby si zajistil nadvládu (v Atlantidě např. sestrojili falešnou – syntetickou Merkabu, ta je dnes odstavená).

Transformace stále pokračuje a přizpůsobuje se aktuálním potřebám lidstva a procesu, který znamená zvyšování vibrací a kolem roku 2012 přestup do vibrací páté dimenze (5D).

Pro současné období a do roku 2012 bychom my lidé měli zvládnout 3 hlavní úkoly:

 1. Prosvětlit se tak, abychom si uvědomovali sami sebe, své vnitřní pochody (myšlenky a emoční energie) a převzít za ně odpovědnost. Uvidět své Ego.
 2. Najít v sobě sílu a postavit se svému Egu, vypořádat se s ním, rozpustit – transformovat ho v sobě.
 3. Spojit duchovní potenciál lidí, sjednotit se ke spolupráci (matrix chce oddělit).

Za tímto účelem se pro nás zpřístupnil nový Světový světelný systém – SSS, který je založený na bezpodmínečné čisté lásce jako nejvyšším principu ve vesmíru (Stvoření), otevřené komunikaci a propojení bytostí pracující s tímto systémem, životě plně v jednotě a mimo oddělující programy duality (tj. i jako součást celku, sjednocení a tedy bez ega), plném uzdravení a propojení mužského a ženského principu a na možnosti výběru cesty a způsobu stahování tohoto systému pro individuální potřebu naší duše a nejvhodnějšího zvoleného způsobu a rychlosti vlastního vzestupu resp. transformace.

Součástí nového světelného systému jsou nejlepší znalosti a vědění z celé naší Galaxie.
SSS zkonstruovala s celým týmem mnoha vysokých duchovních bytostí bohyně Isis (Elizabeth) dvoupaprsek (Boží doplněk, partnerka) Melchizedka (zkonstruoval Merkabu).
Kladla si otázky, jak je možné, že naše předchozí 4 lidské civilizace začaly svůj růst velmi dobře, v duchovní prosperitě a během svého vývoje skončily pádem vědomí a zničením (Lemurie, Atlantida, …)? Jak je možné, že nedokázali odolat nájezdům temna?
Převzala situaci za další vývoj lidstva do svého vedení, začala cestovat, nechávala se poučit a inspirovat v systémech, kde funguje temnota jako součást bytí. Zkoumala ty systémy, jak dokázali ovládnout Ego, hledala takový software, aby lidstvo (v pořadí 5.civilizace) znovu nezkrachovalo. Software pak představila v Galaktické radě. Jeho základní stavební buňkou je LÁSKA.

Tento světelný systém byl pak stažen do 3D a poprvé zakotven 21.3.2010 na Moravě v Haluzicích a v Čechách na Okoři u Prahy dne 21.6.2010
V současné době lidé, kteří jsou informovaní, staví kamenné kruhy – světelné sloupy, kde je tento systém ukotven. Daří se nám vytvářet síť světelných sloupů po celé ČR a na Slovensku, na dalších místech v Evropě, neustále přibývají další, seznam kruhů najdete na www.cestyksobe.cz
Tyto světelné sloupy pomáhají především těm, kteří neumí pracovat se sebou, na očišťování od matrixových programů, až se celý proces očisty celosvětově spustí, aby to zvládli. To co je podrží, je LÁSKA, která je ve sloupech všudypřítomná. Poskytuje nejsilnější ochranu proti všemu temnému.

Isis

Postup napojení na SSS:

V meditace se napojit na:

 1. Své duchovní vedení (Vyšší Já, Já jsem Boží Přítomnost, Ducha, Duši, Průvodce)
 2. Prapodstatu (Univerzum) a propojit se s planetou Zemí, vizualizovat světelný sloup vycházející z Prapodstaty, který prochází naším tělem a sloup ukotvíme do zemského krystalu Matky Země.
 3. Světelnou radu (v Galaktické radě) a požádáme ji o spuštění světelného systému. Podrobněji a více info získáte v kurzech.

Můžete se prosvětlovat ráno nebo večer nebo na noc (je nejefektivnější) a požádejte je, aby vás po celou dobu spánku čistili, prosvětlovali, odstraňovali bloky a negativní energie. Doporučuji z vlastní zkušenosti, poproste je, ať čištění zapnou 5 minut po vašem usnutí a ať skončí 1 h před probuzením. A na zbylou hodinu před probuzením si naprogramujte léčení Shamballou. Nebudete pak pociťovat únavu, která čištění může doprovázet.

Další možnosti práce se SSS:

 • Pouštějte světlo do jednání, v práci, do řešení svých problémů, prosvětlujte svůj byt, dům, auto, místa, kde trávíte svůj čas… svou srdeční čakru, své srdce, všechny čakry, posílejte lásku sobě a do všech svých těl, do každé buňky, přeprogramujte se na lásku, přijměte: lásku ze SSS, lásku ze své duše, od svého ducha (aby byla sebeláska kompletní).
 • Zeptejte se své duše (v meditaci), jaké má tady na Zemi poslání, s jakým úkolem sem přišla? Poproste ji, aby s vámi vaše duše komunikovala tak, abyste jí rozuměli.
 • Čistit svou Duši, Ducha, fyzické tělo od programů a bloků
 • Čištění našich kořenů, rodových kořenů, celé rodové linie, karmy rodu.
 • V meditaci, když jste napojení na Světelnou radu je požádat o zakotvení SSS do vhodného místa v přírodě (parky, trávníky (aspoň 6 m od domu), sochy, morové sloupy, skály, mýtiny, louky – vyznačit kruh z kamenů nebo stačí umístit do středu kruhu 1 kámen). Nevhodné je ukotvovat světelné sloupy do obytných domů, úřadů apod. 

Při ukotvování energie prochází celým vaším tělem (kolem 30 min i více) a v této intenzitě proudícího světla si můžete ještě navíc řešit své věci, dělat si svou vnitřní práci, protože v tom světle více funguje intuice.

 • Požádat o rozšíření vědomí.
 • Aktivace dračí síly (zažehnutí ohně v centrech umístěných pod povrchem země, matrix je zablokoval i v přírodě) a hadí síly.

1. Stupeň SSS:

 • Odblokovává od destrukce, čistí programy, bloky. Prosvětluje i ty spodní čakry (jsou ve vrstvách podle počtu inkarnací, staré duše mají hluboké kořeny).
 • Otevírá srdce, aby člověk skrze lásku překonal negativní postoj vůči sobě a světu, abychom byli schopni sami sebe podržet, učí nás najít svůj střed, zbavovat se všeho, co nás trápí a kde otročíme. Otevírá i vyšší srdeční čakru, učí nás soucitu, všelásce.
 • Pracuje tak, že vše co bude mimo ego, se zachová, to pokřivené a negativní a postavené na rozumu se bude rozpadat a transformovat.
 • Probouzí vnitřní ženu, aktivuje pravou hemisféru (intuice) a dočasně může být odpojena levá rozumová hemisféra, dokud se plně neočistí.
 • Je založený na bezpodmínečné lásce, vyrovnává jin a jang, uzdravuje a dává do jednoty mužský a ženský princip.
 • Pomáhá vystoupit z duálního systému (ega) a napojit se plně na vedení své vlastní duše. Naše duše se učí používat a aktivovat SSS.
 • Práce se SSS poskytuje multidimenzionální možnosti, duše pak může vzestoupit až do 12D

2. Stupeň SSS:

 • Byl spuštěn do 3D na podzim r. 2010 (23.9.do světelných sloupů, kamenných kruhů)
 • Zde jsou nové software, které nám rozšiřují vědomí, pomáhají lidstvu prozřít a vidět pravdu. Obnoví schopnost dívat se na věci z více úhlů pohledu, přináší návrat moudrosti, rozšiřuje vnímání.

Smyslem je dostat se nad každodenní soudy, posuzování, hodnocení… pomůže nám vnímat věci v pravdě (žijeme v iluzorním světě).

 • Otevírá a čiští 3. oko, vnitřní vidění.
 • Propojuje hemisféry.

3. Stupeň SSS:

 • Přišel do 3D také 23.9. 2010
 • Probouzí v nás hadí sílu.

Hadí síla je základní zdroj naší energie, našeho bytí. Je to energie, která slouží k regeneraci všech našich těl, slouží k udržování fyzického těla. Hadí síla je jako oheň a matrixu (temnotě) se podařilo rozšířit poplašné zprávy, že pracovat s ohněm je nebezpečné. Lidstvo uvěřilo. A tak jsme bez energie! Samozřejmě kdo práci s ohněm přeháněl, tak se popálil. Protože oheň může popálit, tak ho přestaneme používat? Vrátíme se zpátky ke své původní energii, hadí síle, začneme s ní znovu pracovat a používat ji. 

Hadí síla : Se propojuje s naší duší, posiluje nás vnitřně, a tak se naše vnitřní síla navýší. Prosvětluje, pročišťuje naše bloky, strachy, svázanosti, stažení, závislosti, připoutanosti. Požádejte o jejich rozpuštění a o rozpuštění všech bloků. 

4. Stupeň SSS:

 • Bude spouštěn do 3D asi před vánocemi r. 2010.
 • Pomáhá otevřít vnitřní dítě, protože na něm je postaveno základní centrum ega. Když je vnitřní dítě zablokované, máme málo pradůvěry. Pomůže nám vystoupit z vnitřního vězení.


Zasvěcení do SSS otevírá proud energie, proto jde čištění po zasvěcení mnohem rychleji. Se SSS se dá pracovat i bez zasvěcení, je určen pro všechny lidi k širokému použití, můžete se napojovat i bez zasvěcení, ale čištění je pomalejší.

Zasvěcení do Světového světelného systému

Zasvěcení probíhá formou osobní konzultace a meditace nebo ve formě skupinového semináře, během kterého dojde k zasvěcení (naladění) do prvních dvou stupňů.
Transformační energie se zasvěcují přímo, na dálku nemají potřebnou kvalitu. Z tohoto důvodu zasvěcuji přímo skupinově nebo osobně.
Na dálku zasvěcuji se slevou oba stupně najednou za 700 Kč a třetí stupeň za 500 Kč.
Při prvním zasvěcení dojde k propojení a ukotvení světla prvotního vědomí ve všech našich tělech, naše vědomí se rozšíří a tělo zaktivuje dvě nejdůležitější žlázy s vnitřní sekrecí – hypofýzu a epifýzu. Proběhne aktivace světelného těla přes krystalické kódy, které řídí hmotu v celém stvoření. Dosud nečinné kódy začnou pracovat a otevřou nám netušené perspektivy a začneme chápat, co je cílem naší existence. 

Cena zasvěcení:
Každý stupeň stojí 600 Kč včetně manuálu a první a druhý se předává najednou. Skripta jsou jedny zatím pro všechny stupně.Dosavadní vývoj na planetě Zemi a ukotvování mistrovských energií Nové Země vrcholí příchodem energií Čistého světla „Prvotního vědomí Jednoty“. Tady na Zemi ve světě duality se dosud ve své čisté prvotní Síle realizovat nemohlo, protože bychom jeho vibraci neunesli. Proto se zatím mohlo bezpečně manifestovat pouze rozdělené na polarity v duálním systému – merkabah.

„Prvotní vědomí“ Jednoty dokáže celistvě přijmout a unést jen světelný diamant aktivovaný v našem těle ve sjednocené mužské a ženské polaritě. Zasvěcení do světelného systému jednoty jsou nezbytná, abychom snesli vysoké vibrace přicházejících stvořitelských energií a mohli s nimi efektivně pracovat v každodenním životě. Okamžikem propojení dojde k aktivaci kvantové DNA, bude posílen náš imunitní systém a naše tělo se přirozeně začne navracet do prvotní celistvé rovnováhy. Naše buňky začnou procházet regenerací a obnovou. Zvýšeným průtokem světla Jednoty změníme frekvenci buněk, oživíme všechny molekuly a atomová seskupení, nastartujeme samoléčivý proces a náš život získá na jiné kvalitě i délce. Získáme čistší spojení s naším Zdrojem, hvězdným domovem a světelnou rodinou, která s námi naváže hlubší komunikaci. Konečně se budeme cítit na Zemi jako doma v kruhu svých nejbližších duší, přitáhneme svoji partnerskou duši. Začneme se spojovat ve spolupráci v Jednotě.
Přijetí stvořitelských světelných energií Jednoty „Prvotního vědomí“ budou znamenat novou hojnost pro všechny, urychlí manifestaci vyšších vibrací a pozitivních změn v realitě, vybudují Novou Zemi ve hmotě a zlepší životní podmínky nás všech.

S tímto systémem bude především pracovat naše duše, pokud se jej rozhodneme stáhnout a naše duchovní vedení bude duši pomáhat. Důležitou jeho vlastností je, že není v tak výrazném napětí (soupeření) s duálním systémem (Matrixem) v nás jako Merkaba, kdy mnohá práce či meditace byla poměrně náročná. Nový systém používá nejvyšší Světlo a Lásku a skrze tu proniká do našich programů Matrixu a ty jemně, účinně a bezbolestně prosvětlí, transformuje a rozpouští, pokud jejich základ pochází ze Světla a teprve později pak byly překryty temnotou. Programy, které pochází přímo z temnoty, jsou odděleny z našeho bytí a navráceny zpět do místa svého vzniku. Systém má ochranu před návratem vědomí do původních kolejí negativního myšlení a účinně se snaží zabránit, aby se nemohly tyto negativní myšlenky nebo pocity zhmotnit nebo uskutečnit. Je potřeba jen zůstat vnitřně skrze vědomí a jeho rozhodnutí ve svém středu (protože právě vědomí se prostřednictvím svých pozemských karmických zkušeností učí a vyvíjí), odkud se aktivuje a zavádí náš vnitřní světelný systém a rozhodnutí, že pomocí tohoto světelného systému chceme zcela a trpělivě rozpustit všechny struktury ega (tj. programy svého vnitřního Matrixu). Pokud budeme při práci s tímto novým transformačním systémem ještě „vypadávat“ a dočasně se budeme vracet do dřívějšího duálního systému (tj. budeme opět negativně myslet nebo prožívat negativní pocity resp. opět budeme žít své ego) – dobrá zpráva pro nás – nový systém nemá vybavení na zhmotňování našich negativních myšlenek. Avšak pozor, duální systém může využít naší nepozornosti a tyto destrukce by mohl realizovat. Proto náš nový transformační systém se bude snažit nás varovat ve vědomí, že spadáváme do negativního myšlení a dokonce můžeme situaci přeprogramovat do pozitivního směřování tím, že do ní ihned pošleme lásku. Situace, které se už negativně realizovaly, lze na ně udělat zpětně pozitivní korekturu – tzn. žádný možný následný trest za chybné myšlení, pokud si to dostatečně rychle uvědomíme a provedeme zpětnou světelnou korekturu.

Na zavádějící se transformační systém uvnitř nás bude zřetelně reagovat i naše okolí – ti, co už mají svůj Matrix z velké části zpracovaný, dojde k silnému vzájemnému přitahování a dokonce pro ostatní bude mít aktivované světlo v nás snahu pomáhat a rozpouštět menší bloky ostatním. U lidí, kteří jsou ještě silně propojeni s duálním systémem, může dojít až k silnému odpuzování, přičemž bude fungovat velmi silná ochrana, pokud by mohlo dojít k nárůstu agrese.
Přístup k tomuto systému je pro nás na Zemi možný od rovnodennosti 20.března 2010, a to přes aktivované energetické body Země, kde je zakotven světelný sloup transformačních energií, světelný Chrám prakrálovny Elizabeth nad Vyšehradem a nebo přes Galaktickou radu. Nový transformační systém je tak rozsáhlý, že s ním dokáže v rámci naší bytosti plně pracovat pouze naše duše a duchovní vedení, protože naše vědomí zatím nemá ještě dostatečnou kapacitu na práci s ním.
Pokud se pro práci se Světovým světelným systémem rozhodneme (vědomí, duše a fyzické tělo jsou už dostatečně připraveny), pak si jej stahuje a osvojuje přímo naše duše a učí se jej používat. Sama duše si volí nejvhodnější postup, jak postupně převést všechny naše energetická těla a fyzické tělo na úroveň světelného systému samotné duše. Je to náročný postup a zejména pro náš rozum (logická levá hemisféra, která bude dočasně vypnuta) a naše fyzické tělo (které přejde postupně do jemnohmotného světelného stavu), kteří projdou nejvíce náročnou proměnou, kdy jejich závislost a propojení na Matrix (temnotu) je potřeba zcela zrušit a ukončit. Ráda bych postupně doplnila další informace, jakmile budou dostupné. Zatím to vypadá, že pro dokončení vzestupu a plnou aktivaci svého světelného těla to bude v současném období nejvíce účinný a dostupný systém.

Proč probíhá transformace?

Po tisíciletí lidé potlačovali své opravdové pocity, aby vyhověli potřebám rodinných systémů, požadavkům náboženství nebo společnosti. Tímto jsme se vzdali části své duše a každý si našel způsob jak se s tím vypořádat. Stali se z nás snaživky, manipulátoři, oběti nebo rebelové místo toho, abychom byli ve své síle a jednali podle našeho srdce. Teď je správná doba pro každého člověka, aby přijal a integroval všechny své části. Pak se uzdravíme a celá planeta se vědomě posune do vyšších vibrací lásky a vědomí, moudrosti.

Je důležité, aby každý z nás udělal to nejlepší pro sjednocení celého světa, abychom transformovali sebe. Tímto vytvoříme nové vědomí, které respektuje všechny živé formy a zdroje této planety. Je čas, aby si lidé uvědomili skutečné společenství s lidmi, Zemí a celým vesmírem. Čím více ovládáme lekce svého života, tím více se nám vyjevuje plán naší duše.

Už několik let jsme v plném procesu vzestupu vědomí lidí a vlastní transformaci. Postupně se máme zbavit své karmy a propojit se svou pravou podstatou, Duší. Teprve poté budeme připraveni projít branou vzestupu do vyšší dimenze. Než se tak stane, budeme vědomou součástí svého vlastního návratu do života ve Světle, Lásce a boží moudrosti.
Na každé přednášce bude i pracovní meditace, kde si vyzkoušíme práci se světelnými systémy jako je Shamballa, Centrální slunce nebo nový světelný Chrám bohyně Isis (prakrálovny Elisabeth) nad Vyšehradem.

Výrazně se mění prožívání pozemské reality a procházíme zkušenostmi, které nás nutí přehodnotit stávající způsob myšlení a jednání. V proudu těchto nových zkušeností a vnější podpory Světla je možné si uvědomit hlubší zkušenosti vědomí a vnímat i zkušenosti, pocházející z úrovně našeho duchovního vedení (nadvědomí) a z úrovně naší duše (nevědomí).
Současně se v běžných vztazích řeší mnoho úrovní našich karmických zkušeností a tyto situace nás směrují k většímu zamyšlení se nad smyslem života na Zemi. Mohou přicházet nové vhledy na zaběhané způsoby života, původně výhradně zaměřeného na hmotný život.
Nečekaně se otvírají zkušenosti, které se vymykají většinovému zavedenému pohledu na život, rodinu, vztahy, práci a hledání štěstí. Je možnost jít více za současné stereotypy a hlouběji se propojit se sebou, svoji přirozenou moudrostí a hledat zásadní odpovědi na své otázky, k budoucnosti a k roku 2012.
 

Praktický postup osobního vzestupu

Od začátku roku 2010 se výrazně měnily energie, které přichází na planetu Zemi a směřují ke zvyšování vibrací lidstva a Matky Země. Na tyto nové energie se nalaďují všechny bytosti Světla a světelné systémy, které nám z pozice čisté nepodmíněné lásky pomáhají.
Byl vytvořen nový světelný systém a ten je pro nás na Zemi dostupný už od 21.března 2010 a bude kolem roku 2012 plně zaveden pro žití na Zemi ve vyšších vibracích. Je přístupný pro opravdové hledající a dá se stahovat anebo se dá do jeho energií předávat zasvěcení.
Čím více otevřeme svou srdeční čakru – duchovní srdce a více se prosvětlíme, tím více a účinněji budeme moci pracovat s novými energiemi, jejímž hlavním zdrojem je Světelná rada nebo přímo Matka Země.
V současné době to znamená i to, že některé doposud známé informace přestávají být platné a budu se snažit postupně aktualizovat i svůj web. Jde zejména o nové energie Shambally a zněny významu zejména energií Merkaby, která je nyní plně nahrazena novým světelným systémem. Přecházíme nyní na vyšší a obsažnější systém.

V okamžiku, kdy dojde k pochopení současné situace a příležitosti, dojde i k velké touze našeho vědomí a Duše po Světle, započne vědomé hledání smyslu vlastní existence. Téměř většina lidí má za nespočetná zrození na Zemi mnohé zkušenosti. Pravděpodobně šlo o časté pokusy řešit složité životní události co nejlépe a přesto docházelo k tragickým následkům, selhání a nepochopení životních lekcí.
Některé životy byly velmi náročné a současně měly velký potenciál získání zkušeností při řešení obtížných situací. Takto se skrze události v těchto životech postupně sbírala pozitivní nebo negativní karma. Došlo-li k pochopení situace a nalezení láskyplných a moudrých řešení, docházelo k zamezení vzniku strachu, stresu, bolesti, sobectví, neohleduplnosti nebo hněvu. Získaná zkušenost měla velkou cenu a znamenala pochopení možnosti řešit podobné situace pozitivně.
Na druhé straně bylo mnohdy obtížné nalézat všeobecně prospěšná řešení, kdy jsme s láskou, moudrostí a soucitem obstáli v náročných zkouškách a nalezli správné řešení pro sebe a současně prospěli všem, kteří s danou událostí souviseli. V tento okamžik došlo k udržení pozitivních emocí a vyrovnanosti, navýšení moudrosti, vibrací a schopnosti více rozumět karmickým zákonitostem, jichž jsme dočasně součástí.
 

Zpracovala v srpnu 2010 Mgr. Olga Bufková z přednášek a workshopů Mgr. Alžběty Šorfové, Ing. Mojmíra Mišuna a Kateřiny Motyčkové.
Zdroje: www.cestyksobe.cz a www.fengsuej.info
 

Automaticka kresba


Dagmar Polívková vyjádřila automatickou kresbou proces ukotvování světelného systému do Keltské pyramidy v Brdech, kam jsme jej se skupinou dikšapředávajích zakotvili dne 24.8.2010.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě