Počátky v době Atlantidy

Saint Germain Atlanťané byli vysoce vyspělé duchovní bytosti. Žili v rovnoprávně uspořádané společnosti a uměli využívat velmi pokročilých vědeckých technologií a zákonů neviditelného vesmíru, jež naše moderní civilizace zatím pokládá za nemožné. Stáří Atlantidy se často odhaduje až na 5 miliónů let.
Kromě bytostí Světla, Lásky a Harmonie jsou ve vesmíru i síly a bytosti opačné, které předstují opačnou polaritu vývoje – bytosti temna. Jejich záměrem bylo vstoupit do zdárného vývoje Atlanťanů a změnit jeho směr. Podařilo se jim postupně snižovat vibrace Atlanťanů, a tak je odpojit od jejich duchovní podstaty a změnit je v bytosti nevědomé, odpojené od jejich světelné duchovní podstaty.

Během tohoto pádu (ve skutečnosti tento proces probíhal miliony let a měl několik pádů lidstva v jejich vědomí – Lemurie, civilizace incké, mayské, aztécké…) se nejen menšina duchovně vědomých Atlanťanů stále snažila o zachování vysoké úrovně vědomí, ale přicházela pomoc i z vnějšku, od bytostí Světla. Jedním z velkých projektů na záchranu udržení vibrací Atlantidy byla snaha Nanebevzatého mistra Saint Germainazaložení léčivého chrámu Shambally, kde by se nacházely různé bytosti Světla, které by nabídly své schopnosti energeticky pomáhat všem Atlanťanům a později i jejich následovníkům, li­dem.

Před pádem Atlantidy, asi 9 600 let př. n. l. bylo pro tehdejší obyvatele běžné a snadné se na Shamballu připojit a požádat ji o potřebný druh pomoci – léčení. Tato snadnost používání léčení Shambally byla dána i díky stále přetrvávajícím vyšším vibracím mnoha Atlanťanů a vyšší úrovni jejich vědomí.

Jakmile se po pádu Atlantidy snížily vibrace i planety Země až na 3D, do naší hrubohmotné reality, přestalo být jednoduché propojit se se Shamballou a její pomoc využít. Postupné zavírání vyšších čaker znemožnilo osobní napojení na Shamballu, stejně jako na další vyšší oblasti reality.

Znalosti o Shamballe se přesunuly do úzkých skupinek zasvěcenců, které si přímé a živé napojení na Shamballu zachovaly. Jediným širším způsobem, jak propojení se Shamballou předat, byl systém zasvěcení. To znamenalo, že ten, kdo měl plné napojení na Shamballu, mohl je předat další osobě.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě