SHAMBALLA

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Shamballa = převaděčem na novou duchovní cestu. Obsahuje učení o Já jsem, které je součástí nové energetické základny planety Země.

Shamballa je vesmírný učitel, pomáhá uvědomit si, proč mám bolest a pak ji zpracovat.
Rozpouští záležitosti plynoucí z karmy.
Používá se na prosvětlení, očistu a ochranu prostoru a věcí (např.ochrana auta po dobu dovolené, ochrana dítěte – miminka-zabalit ho do Shambally).
Přináší hojnost – prosbou odblokuje překážky.
Urychluje vývoj vědomí.
Zvyšuje vibrace.

Při práci se Shamballou je třeba mít v pozornosti to, že při léčení klasické nemoci dochází také k procesu hlubokého čištění podvědomí a současně fyzického těla se všemi projevy ( i nepříjemnými) této transformace. Vyplavené nezpracované emoční záznamy přijmout a v hlubokém ponoření do sebe (zaměření pozornosti na svůj dech, vědomě uvolňovat své tělo, víc a více, uvolňovat se přijetím do emoce, která odchází) a nechat ji projít. Žádnou paniku! Jakmile emoce projdou, pocítíte blaženou úlevu, uvolnění a dostaví se radost.
 Kalachakra Sera

Léčení Shamballou probíhá v širokém spektru,ošetřuje a léčí člověka celistvě. Napravuje disharmonie ve fyzickém těle a v tělech jemnohmotných. Transformuje emoční negativitu, kterou jsme vytvořili v sobě a kolem sebe.

Zasvěcení do Shambally 1024
zahrnuje 1024 symbolů ve 4 stupních, které se předávají (nahrávají se) do aury (energetických těl) člověka telepatickou cestou. Tyto symboly umožňují navázat propojení se Shamballou a jejími bytostmi. A následně se stahují takové druhy léčivých energií, které jsou pro daný záměr nejúčinnější.
To platí i pro Shamballa 2002, 3110, kde se jedním zasvěcením předají všechny symboly daného systému najednou.

Shamballa má vysokou ochranu. Léčení posílá jen do situací, které jsou v souladu s vesmírným řádem a v souladu se zákony (plánem) vývoje daného člověka.

Obsahuje 3 důležité energie, části:

  • Reiki: univerzální životní energie. Část z tohoto systému pochází z Atlantidy.
  • Mahatma: také Já jsem Boží Přítomnost, cesta do Božího království v našem srdci
  • Energie bytostí ze Shambally:

Jsou to: 1.) Elohimové, kteří mají shopnosti a možnosti opravovat akášické a karmické záznamy. Mohou opravit příčiny vzniku nemocí, např. opravit světelné kódy v lidské DNA. Zde jsou záznamy o těžkých nemocech (rakovina, Parkinson… další těžké defekty fyzického těla). Mohou tyto poškozené záznamy opravit, a tím nemoc z těla „vymazat“ (v souladu s karmou). Mohou i udělit milost. Tím, že mohou okamžitě opravit záznam v DNA.

2.) Archandělé jsou vyspělé bytosti, které zastupují vysoké kvality vědomí a bytí, a s nimi jsou nás schopny propojit. Každý archanděl zastupuje některé z božských kvalit. Např. Archanděl Michael nás navádí na otázku, kdo je Bůh, přináší ochranu, sílu a pročištění situací. Archanděl Gabriel posiluje schopnost zažívat radost a spokojenost v životě a schopnost přijímat změny. Můžeme je žádat o pomoc v tiché meditaci a prosby o pomoc najdeme v přehledu jejich vlastností.

3.) Nanebevzetí mistři Také oni mají zaměření na určité oblasti lidské zkušenosti, se kterými mohou účinně pomoci. Nanebevzatý mistr Orion pomáhá najít životní cestu a prohloubit intuici, Seraphis Bey dokáže propojit se Zemí a s hmotou, Helion podporuje odvahu a Saint Germain uvolňuje stará pouta. V okamžiku připojení se na tyto mistry čerpáme jejich zkušenost, moudrost, pomoc a světlo do svého života a do svých vztahů.

4.) Živlové bytosti se starají na energetické úrovni o správný chod všech přírodních zákonů (zastoupení živlů ohně, vody, země, vzduchu). Větší přírodní celky ( skály, údolí, louky, jezera…) řídí Elohimové. Patří sem i bytosti stromů, Země, rostlin, zvířat víly, elfové, skřítkové… Jejich prostřednictvím můžeme léčit a prosvětlovat prostor, bydlení, přírodu, planetu Zemi, zvířátka. Snad proto právě zvířátka reagují na léčení Shamballou neuvěřitelně rychle.

VZNIK SHAMBALLY

Náš svět byl v posledních 12 000 letech budován na chybném základu s převahou v rovině materiální vzdalující se od duchovní podstaty člověka.
Země přestala vracet do vesmíru vibraci života, kterou obdržela na počátku svého vzniku, absolutní absence světla (lásky).
Na svolané Kosmické radě Sluneční bytosti rozhodly o plánu rozpuštění Země, zredukovat ji na původní elementární substanci, ze které byla stvořena a vrátit ji do původního zdroje.
Tímto zásahem by mnoho duší přišlo o příležitost dokončit svůj vývoj ve fyzické podobě, stali by se planetárními sirotky bez možnosti dokončit svůj vývoj z vědomí hmotnosti do vědomí věčnosti.

Vládce planety Venuše Sanat Kumara se rozhodl pomoci, propůjčil Zemi svou energii, vyzařoval Lásku a Světlo ze sebe sama k výchově jejích obyvatel. Předpokládal, že několik století jeho působení pomůže lidem k vzestupu.
Vzdor obyvatel země k přijímání Lásky a Světla však způsobil protažení záchrany na několik miliónů let. Sanat Kumara hledal řešení.
Vzniknul plán k urychlení vývoje Země. Postavit město, sídlo a chrám Shamballa pro příchod Sanat Kumary na Zemi jako kopii skutečného paláce a města Shamballa , které se nachází na Venuši.
Stavba Shambally trvala asi 1000 let a nachází se v západní Asii v místě, kde jde dnes poušť Gobi.
Příchodem Sanat Kumary do Shambally začala jeho služba lidstvu – probouzet duchovní Světlo neboli Trojplamen v srdcích lidí. Jeho přítomnost způsobila okamžitě změnu vibrací zemské atmosféry.
Pro službu v Shamballe bylo vybráno tisíce bytostí Světla ochotných se inkarnovat do říše lidí (řídil je Serapis Bey), přírody (tzn. sloužit po boku Dévas) a do říše Andělů. 

Sanat Kumara zakotvil v Shamballe „Nesmrtelný plamen“, který má za úkol obnovovat v každém z nás světelná centra a stát se vědomými nositeli tohoto světla.
Shamballa vyzařuje do vědomí Země klíčovou melodii Venuše a její vysokou vibraci.

V r. 1956 mohl odejít Sanat Kumara ze služby v Shamballe.

Jeho pozici přijal Lord Gautama.
Gautamova aura je schopna obejmout každičkou částici života na zemi, a to až do posleního lístečku travičky. Přináší nám zkušenosti o „Zlaté Střední Cestě“, která znamená vyrovnaný harmonický život.

Lord Gautama – udržuje Lásku, Mír a Osvícení
Sanat Kumara – působí nyní jako kancléř a regent
Boží Lord, Lord Maitreya – působí jako Srdce a mozek všech služeb lidstvu a planetě

Nové informace od r. 2010:
Celý systém Shambally byl na jaře 2010 přestavěn. Shamballa je nyní řízena Světelnou radou z Galaktické rady. Je v ní obsažena i transformační energie – Požehnání Jednoty a lásky, zlaté světlo, je posílena energií lásky a je propojena se světelným Chrámem bohyně Isis (prakrálovny Elisabeth) na Vyšehradě v Praze.

Zasvěcování se může provádět stejně, je však třeba na začátku vizualizovat propojení svého a klientova vedení s Počátkem (Universem) a Matkou Zemí a ukotvit propojení Universa – klienta – do zemského krystalu Matky Země.
 

ZASVĚCENÍ do Shamballa 1024

Přes své Vyšší Já testuji u zájemců o toto zasvěcení dosaženou vibrační úroveň, není podmínkou mít nějaké jiné zasvěcení, mnohdy stačí, že využíváte jiné způsoby duchovní práce, práce na sobě nebo stačí jen vnímavost sebe sama – sebereflexe.
Také zjistím, do jaké úrovně (stupně) jste připraveni přijmout tyto energie.
Před zasvěcením provedeme hloubkovou očistu vaší Duše, mysli a těla a zjistíme, jaké bloky brání jejich sjednocení, co máte jako uchazeč pochopit, abyste měl sjednocenou Duši, mysl a tělo, dojde k pozvednutí vibrační úrovně, odstraní se bloky a překážky v příjmu zasvěcení a pro další práci s touto energií a vyčistí se tak, aby následné čištění v souvislosti s příjmem této energie probíhalo co nejjemněji.

Možnosti zasvěcení:

Když jste připraveni, můžete přijmout více stupňů najednou. Nemusíte postupovat přijímaním po 1 stupni. Lze natestovat přes Vyšší Já.

1.stupeň – cena 2200 Kč osobně nebo po Skype, na dálku 800 Kč bez hloubkového vyčištění a konzultace toho, co blokuje sjednocení těla, duše a mysli. Na dálku po Skype s hloubkovým předčištěným je cena stejná jako osobní kurz tj. 2200,– pro všechny stupně kromě učitele
1. a 2. stupeň najednou – cena 2 200 Kč, na dálku 1000 Kč bez hloubkového vyčištění a konzultace
1. až 3.stupeň – cena 2 200 Kč, na dálku 1 100 bez hloubkového vyčištění a konzultace Kč
3.stupeň – cena 2 200 Kč, na dálku 800 Kč bez hloubkového vyčištění a konzultace
4.stupeň nebo 3. a 4.st. – cena 2 200 Kč, mistrovské zasvěcení, certifikát mistr
certifikát mistr-učitel s výukou 2 600,–
na dálku bez výuky – certifikát mistr 1000 Kč Kč
1. až 4.stupeň – dle připravenosti cena 2 600 Kč – celá linie najednou, mistrovské zasvěcení
Učitel – čištění pro připravenost učitele Shambally po mistrovském kurzu, výuka zasvěcovací techniky, osobně i po Skype 2 600,– 

Mailem zasílám: skripta, certifikát, další podpůrné učební materiály. Tištěný certifikát 100,–Kč.

Shamballa City


Shamballa v praxi – další kreativní nápady

Shamballa systém:

Ve svém vývoji má lidstvo možnost se setkávat se stále vyššími energiemi, jejichž využití ale závisí na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším je otevření „duchovního srdce“, dalším rozhodujícím faktorem je čistá, kontrolovaná mysl.
Mnozí z vás jsou již v tomto životě léčiteli pracujícími s řadou postupů nižší frekvence, ale možná cítíte změnu, naléhavou potřebu vykonat více. Ve svých stávajících praxích tento posun můžete vnímat jako nespokojenost se starými metodami. Jako by najednou byly nedostatečné a vy cítíte, že by bylo vhodné něco ještě více. Nebo třeba nejste schopni integrovat nové energie do svého těla či se v nich pohybovat, aniž byste se vyčerpali a začali zažívat rozčarování ze svých pokusů léčit druhé nebo sebe. Možná si myslíte, že věci nemohou pokračovat tak jako dříve. Jestli je tomu tak, pak máte pravdu. Neboť všechno se změnilo a není návratu.

Dlouho předtím, než se mnozí z vás inkarnovali do svého současného života, byli jste vesmírnými Mistry Léčiteli, členy Řádu Mistrů Shambally 1024. Tento řád pochází z hvězdného systému Síria B, z dob dávno před zřízením starodávných pozemských kolonií Lemurie, Mu nebo Atlantidy. A nyní, když jste zde, na vzestupující planetě Zemi, již pouze navazujete tam, kde jste přestali.
Před několika lety vstoupili Vzestoupený Mistr St. Germain , Joelle z Galaktické federace Světla a Wingmakers (Tvůrci křídel) na zemskou pláň (prostřednictvím channelingu paní June Stephanson) s darem vesmírných energetických sil – seskupením energetických vícedimenzionálních geometrických symbolů se schopností uvádět fyzické tělo i celé energetické pole do rovnováhy, symbolů, které uvádějí vyučované techniky Reiki, Shamballu a dalších celostních léčebných metod na vyšší úroveň.
 

Shamballu používáme kdykoliv a kdekoliv
Když hrajeme na klavír, píšeme na počítači, trháme jahody, umýváme zem, vaříme, stále můžeme mít se shamballou spojení a nechat sršet energii z rukou v každém okamžiku, i z očí, ze srdce, nebo svým dechem zvětšovat hustou bublinu energie Shambally okolo sebe do celé místnosti, haly, kanceláře…

Uzemnění a ukotvení
Naladíme se na Shamballu a nejlépe ve stoje vnímáme, jak naše tělo celé vibruje energií Shambally. Nyní si představujeme že naše nohy vrůstají do země a protahují se až do jejího samého středu. Takto setrváme chvíli a vychutnáváme si toto uzemnění přičemž s láskou odesíláme vše negativní a oslabující z těla dolů do středu země. Země, matka Gaia, vše bez potíží přijme a rozpustí. Uvědomujeme si spojení s ní a cítíme se jako v její náruči. Toto propojení si uchováme nastálo a kdykoli jej uskutečníme, jen co na to pomyslíme. Při problémech s uzemněním se doporučuje tvrdá fyzická práce a pravidelnější působení na břišní krajinu, kolena a patní kloub.

Působení na dálku
Záleží, kam chceme, nebo komu, energii posílat. Uvědomíme si tedy přesný záměr. Nejlépe je využít fotografii, papírovou nebo na monitoru. Nebo zástupný symbol (pro člověka panenku, pro dům třeba kostku). Naladíme se na Shamballu (požádáme vyšší Já o působení energií Shamballa 1024 a zda je to vhodné) a vnímáme proudění této energie, chceme – li, v rukách. A můžeme působit na fotografii rukama, na zástupný symbol, nebo mentálně na představu. 

Pokud spěcháme, stačí požádat Vyšší Já o tento záměr, aby mohl být dotyčný, nebo dům, auto ošetřeno či chráněno láskyplnými vysokými vibracemi energie Shamballa, tím nejlepším způsobem a je – li to vhodné. Lze to samozřejmě načasovat (naprogramovat), aby například toto léčení a podpora energiemi Shamballa probíhala např. v 10h dne 11.2. jakmile začne plánovaná operace. Nebo v „ten nejvhodnější čas“. A vždy poděkujeme, požehnáme bytosti Shambally a vyjadřujeme jim svým pocitem vděčnost.
Možná, abychom nezapomněli na poděkování, můžeme se naučit využívat podmiňovací způsob s tím, že hned zpočátku poděkujeme, čímž Vyšší bytosti jakoby k tomu i zavážeme.
„Díky díky díky mé Vyšší já (má Já jsem Boží Přítomnosti) za působení energií Shamballa 1024, nebo vhodnější energií v té nejlepší míře na mé tělo dnes od půlnoci do rána, a za to, že mé tělo bude na všech úrovních zharmonizováno a léčeno.“
„Díky díky díky mé Vyšší já (má Já jsem Boží Přítomnosti) za zasvěcení a integraci dalších pro mne vhodných léčivých symbolů tuto noc.“
„Díky díky díky mé Vyšší Já (má Já jsem Boží Přítomnosti) za povzbuzení a požehnání energií Shamballa 1024 pro paní x a paní y a jejího manžela a jejich harmonizaci, uklidnění a navýšení jejich vibrací aby to období přestáli, je-li to vyšší vůle.“

„Prosím mé Vyšší Já (má Já jsem Boží Přítomnosti) o ochranu …(jméno klienta) po celou dobu jeho pobytu v zahraničí a podporu s Shamballou 1024 tak, jak je to pro něho nejlepší a děkuji za to.“
„Díky díky díky mé Vyšší já (má Já jsem Boží Přítomnosti) za ochranu naší chaty, aby ji po celou dobu do jara nikdo a nic nepoškodilo a mohli jsme se tam všichni v lásce zase sejít.“

Čištění domu na dálku kde straší
Toto je choulostivá věc. Nekonáme ji sami za sebe, ale rozhodně pomocí Vyššího Já (Já jsem Boží Přítomnosti). Je to kvůli zodpovědnosti, kvůli ideálnímu postupu vyčištění či odvedení astrálních bytostí a jiných entit, i kvůli naší ochraně.
Pokud nás někdo požádá o vyčištění domu nebo pozemku od případných působení kletby, psychosomatických energií atd., požádáme Vyšší Já, zda je vhodné a možné provést vyčištění a odvedení nežádoucích nebo nadbytečných a starých energií a bytostí a myšlenkových forem. Pokud ano (vnitřní hlas, kyvadlo), požádáme aby tak bylo vykonáno a místo očištěno tím nejlepším způsobem natrvalo s navýšením vibrací toho místa pro ochranu před nízkými vlivy a entitami. Pokud ještě takto nekomunikujeme s Vyšším Já, jednoduše jej poprosíme „Prosím má Vyšší Já o očištění domu xy a odvedení všech nežádoucích bytostí, astrálních forem a entit do světla do světla do světla pokud je to možné. Ať se děje to nejlepší a nejvhodnější, vřelé díky za to.“ Někdo si rád hraje s energiemi a má živější představivost, tak si může představit své zvětšené zářivé dlaně a ruce, jak jimi postupně prochází a prosvětluje chodbu a všechny místnosti a kouty domu, sklepa, podkroví, půdy a nakonec s rukama nad domem prozařuje celý dům shora intenzivním světlem a láskou očišťujícími energiemi Shambally.

Ošetření předmětů, rostlin, místností s Shamballou 1024
„Prosím mé Vyšší Já (mou Já jsem Boží Přítomnost) o působení a naladění na energie Shamballa 1024 a zesílení jejich působení skrze mé ruce až do potřebné a vhodné míry a děkuji za to.“
Když požádáme a vnímáme v rukou příval energie, můžeme nyní dávat Shamballu 1024 třeba květinám (objíždíme jejich siluetu a auru rukama), místnostem s myšlenkou aby se čistily a nabíjely co nejplněji touto láskyplnou vysokou světelnou energií, nebo předmětům (bereme do rukou a necháme chvíli působit – buďte kreativní a nebojte se toho, je to příjemné nechávat proudit tyto světelné láskyplné energie a vnímat to. 

Působení na předměty které zlobí
Někdy se stane, že se zaklíní dvě podobné sklenice do sebe, nemůžeme odemknout vychozený starý zámek, je zamrzlé odemykání u automobilu, nemůžeme nastartovat, nemůžeme najít zuby, klíče… Zachováme klid a naladíme se na Shamballu 1024 a můžeme si k tomu požádat i Vyšší Já, zda nám může v tom pomoci. Pokud se přesto nedaří, děkujeme za to, protože jsme to auto pravděpodobně neměli nastartovat a neměli odjet! Vše se děje tak, jak se dít má. Náhody nejsou, poznáte to sami. Pokud se nám něco v životě nedaří trvale, prosíme o pochopení situace, vzorce, co nám to chce ukázat a naučit a abychom to mohli pochopit a udělat změny a posunout se od této lekce již dál. Pokud nás zlobí vztahy, je to to samé – je třeba pochopit a změnit. 

Nabíjení (napojování) elektrických předmětů do Shambally
Uvědomíme si záměr, naladíme se na systém, a vyslovíme: „Tímto ukládám energii …Shamballa 1024… do… tohoto předmětu. Pokaždé když se tento předmět zapne, poteče energie (bude vyzařovat energii) Shamballa 1024.“ – když to říkáš, soustřeď se na energie v sobě a jak přechází i do daného předmětu.
Účinnost zvýšíme, když svůj záměr vyslovíme skrze své Vyšší Já nebo Já jsem Boží Přítomnost.

Tato technika se používá, aby se Shamballa uložila – aktivovala v předmětech denní potřeby. Při jejich zapnutí či použití tu bude i Shamballa… Lze to využít i při psaní knihy a tuto práci, text, psací stroj či počítač si takto energiemi ošetřit (požehnat).

Další varianta je pro mistry – samozřejmě je účinnější předmět či místo do oné energie prostě zasvětit. Mohou vás napadnout i další varianty, které s klidem zkoušejte. Toto vše (naštěstí) podléhá vyšším principům a bytostem a nelze zneužít. Systém Shamballa je tu s podporou vyšších bytostí (viz historie a channelingy) a působí harmonizačně, láskyplně, nikoli destruktivně.
Zasvěcení předmětů, domu, zahrady, města do Shambally
Můžete zasvětit jakýkoliv předmět (šperky, kameny, batoh, …)
Například zasvěcení do orgonitů:
Žádám o ideální zasvěcení Shambally do těchto orgonitů.

Při zasvěcování různých míst nežádáme o zasvěcení do konkrétního stupně, ale o „ideální zasvěcení“. Před zasvěcením je vhodné prostor nejprve pročistit (např. pomocí Shambally).

Zároveň můžete přidat svůj záměr – př. „žádám o ideální ochranu tohoto domu“ nebo „žádám o vytvoření ideálních podmínek pro růst rostlin na této zahradě“ atd.
K čemu je to dobré? Znáte nějaká místa, kde vám není zrovna příjemně a kde vás delší pobyt na takových místech vyčerpává? Zasvěcení takového místa změní jeho energii.

Pokud se nějakým způsobem lidé nechrání, jsou snadno ovlivnitelní okolním prostředím. Je tedy vhodné občas pročistit a zasvětit místa, kde se pohybuje více lidí a tím jim dopřát „čisté prostředí“, aby se mohli lépe vyvíjet a nebyli negativně ovlivňování na každém kroku.
K zasvěcení většího města je potřeba spousta energie, je velmi přínosné, když se domluví více duchovně vyspělých jedinců. Pár typů k zasvěcení:

  • veřejná místa (náměstí, zastávky, nádraží)
  • obchody, banky, pošty (můžete si zpestřit čekání ve frontě)
  • čekárny, ordinace, nemocnice
  • hřbitovy, parky apod.

Jemné homeopatické doteky a seance
U chronických onemocnění mohou být techniky jako homeopatické dotyky (velmi jemné přikládání rukou) a otevírání čaker rozhodující pro výsledek léčby. Také stará do svalstva zapouzdřená témata a zadržované emoce častokrát vyžadují tyto techniky, aby mohly být rozpuštěny a harmonizovány. Malé podněty podporují životní funkce. Méně je tu více. Někdy není snadné či možné odstranit silné úzkosti, hluboko usazená proti uzdravení působící vlastní přesvědčení, články víry a velké bloky. Zde lze doporučit kombinaci s čištěním karmy a mentální léčení pomocí Já jsem Boží Přítomnosti nebo Vyššího Já a Vyššího Já dotyčné osoby a systematické léčení čaker. Lze také prosit a pročistit vnitřní dítě…
Někdy se projeví u klienta strach z blízkosti. Je vhodné předem si sednout a popsat průběh, stanovit povahu doteku, vyzvat ke stálé zpětné vazbě, aby dal vědět, co by bylo nepříjemné. Cílem je přece uvolnit a léčit.

Nacházíme a hýčkáme zóny harmonie
Vedle obecně známých erotogenních zón má každý člověk určité tělesné partie, kterým je příjemné, drží-li se v klidu a trochu pevněji. Bývají to lokty, ramena a další místa, u každého individuální. Je příjemným prožitkem i vhodnou odblokující terapií s těmito místy pracovat, protože jde o určité brány těla a tělo tam chce být pro pocit jistoty dotýkáno a drženo a je mu to natolik příjemné, že se uvolňuje i terapeuticky. Pokud se předtím naladíme na Shamballu, všechno to ještě umocníme a tyto zóny jistoty budou výrazně podpořeny.
Partnerská varianta – do vztahu to může přinést množství něžnosti a láskyplné blízkosti, když se navzájem daruje hodina a více hýčkání těla i se zaměřením na vyhledání a péči zón harmonie navzájem v energiích Reiki nebo ještě účinnější Shambally, na něž se společně naladíme. Oba se naučí lépe porozumět sobě i druhému a mohou k sobě navzájem přistupovat citlivěji.

Shamballa a svíčky
Svíčky symbolizují přeměnu hmotných struktur v duchovní síly. Do svíček lze vkládat samozřejmě záměr a podpořit jej pomocí Shambally a pomocí Vyššího Já (mé Já jsem Boží Přítomnosti). Jednodušší metoda je, prostě za daným účelem zapálit svíčku, předtím ji nabít energií na kterou jsme se naladili, a mentálně požádat (nechat působit) energie v době jejího hoření pro daný záměr. „Díky, díky, díky mé Vyšší Já (má Já jsem Boží Přítomnosti), že tato svíčka bude tam, kde se zapálí, čistit pomocí Shamballa 1024 okolní prostory i lidi od všeho špatného a nabíjet je pozitivní energií, je -li to v souladu s Vyšší vůlí.“ Svíčku tak můžeme se záměrem darovat, nebo s ní nechat čistit intenzivně prostory u sebe doma…

Uvolňujeme zablokované klouby
Uvnitř i kolem kloubů se hromadí bloky, které narušují nepřetržitý tok energií v těle. Je vhodné položit klienta na lůžko a podložit klouby polštářem. Pro efektivní uvolnění i rozsáhlých bloků v kloubech je dobré, aby klient nejprve velmi pomalu s klouby hýbal sem a tam jak ve zpomaleném filmu. Po tomto malém cvičení přilož po svém naladění ruce a nechej působit a vtékat energii. Díky pravidelné práci na kloubech začne organismus více reagovat na všechny uzdravující stimuly a vede to ke zlepšení. Výhoda oproti léčení bez energií: řeší se vnitřní bloky a se Shamballou i zpětně všechny důvody v linii času. To např. samotná masáž nemůže obsáhnout.

Sprcha s Shamballou 1024
Sprcha je vhodné znázornění k tomu, abychom někde nechali trvaleji proudit energii. Představ si tam sprchu, ze které proudí léčivá energie. Nejprve se nalaď na Shamballu, pak požádej Vyšší Já, aby v tomto místě, na toto křeslo, na tuto květinu, záhon, každý den nebo večer nebo noc proudila Shamballa…

Křišťálová fontána se Shamballou 1024
Aktivuj kameny (křišťály, růženíny, ametysty např.), aby vyzařovaly energii kvality Shamballa 1024. Nejlépe přes Vyšší Já (mistři si je zasvětí, myšleno pozemští či nebeští).
Takto budou kameny vyzařovat do svého okolí dotyčnou energii včetně své. Představ si v místě kamenů gejzír, nebo sprchu namířenou vzhůru, a takto aktivuj světelnou sprchu – fontánu – gejzír lásky s Shamballou. Záměr lze upřesnit – aby Shamballa umocnila léčivou sílu kamenů, aby tyto energie naplňovaly celou místnost či dům, celou zahradu… Kameny lze využít jako zástupce a prostředníky Shambally, když je tak aktivujeme (zasvětíme) nebo přes Vyšší Já o to požádáme; lze zase naprogramovat i na konkrétní časy a období. Klient si pak může přikládat kameny na místo našich rukou.

Nabíjíme potraviny a nápoje
Naladíme se na Shamballu 1024 a necháme ji jako světlo vtéci do potravin, nápojů, do prostoru ledničky nebo chvíli přiložíme aktivovanou ruku nad talíř s jídlem, nad hrnec… Máme při tom záměr, aby se potraviny zbavily všech disharmonických energií, vzorců, neg. myšlenkových forem a jejich vibrace aby byly zvýšeny čímž se také od toho všeho očistí a ochrání. Je vhodné si takto ošetřovat vše, co máme na talíři, především z ledničky a mikrovlnky, kde působí elektrosmog a mikrovlny a u koupených věcí negativní a nízké myšlenky a energie prodavačů, skladníků a desítek dalších negativních lidí s myslí na málo peněz a těžkou nezáživnou práci. Jimi vložené afirmace (myšlením) si přeci nepřejeme, Shamballa to vše očistí, stačí ji používat všude a vždy.

Parkování se Shamballou
Než vyjedeš a nebo při jízdě se nalaď na Shamballu 1024 a když začneš cítit proudící energie, vyslov svůj záměr: „Hledám příznivé místo pro zaparkování. Přijedu na parkoviště (na ulici) na které myslím a čeká tam na mne volné místo k zaparkování, děkuji za to!“

Truhlice se Shamballou
Někdo pracuje s energiemi více mentálně bez pomůcek a někdo uvítá zatím ty pomůcky. Krabice a nebo truhla může být takovou pomůckou. Vložíme do ní fotky těch, kterým chceme nechat posílat léčivé energie. Nebo kameny k léčení, potraviny, dárky, bylinky, amulety a medailonky, řetízky… Zavřete truhlu, nalaďte se na Shamballu 1024 a řekněte: „Prosím mé Vyšší Já o dodávání a působení Shambally 1024 těmto předmětům / osobám tak dlouho a tolik energie, jak je to dobré pro nejvyšší blaho všech zúčastněných. Děkuji.“ Samozřejmě pokud někoho i na dálku léčíme, měli bychom mít jeho svolení, pokud to nejde, ptát se na svolení jeho Vyššího Já – té osoby a nejlépe i toho místa, domu, toho zvířete v případě záměru působení na dálku, ale i na blízko. Tato technika může pomáhat více osobám i místům současně.
Lze také nahradit fyzickou truhlu či krabici třeba počítačovou složkou, do které na ploše umístíme fotografie – soubory dotyčných lidí a míst, celou složku nazveme třeba Léčení Shamballou 1024 a požádáme stejným způsobem. Vyšší Já (Já jsem Boží Přítomnost)si zaindexuje adresy (místa – osoby) kam nechá Shamballu proudit.

Tantrická meditace se Shamballou
Za každé životní situace pomůže, když se osoby nachází na podobné úrovni vibrací. Díky využití Shambally a této techniky se mohou dva lidé spojit nejintimnějším způsobem a přinejmenším dočasně tak vypojit dualitu individuálního bytí. Ložnice se stane chrámem…
Partneři se posadí proti sobě na podlahu obličeji obrácenými k sobě. Oba se naladí na Shamballu. Dlaně se přiloží k sobě: levá ruka jedné osoby k pravé ruce druhé osoby a obráceně, neboli dáme oba ruce rovně před sebe a dlaně se dotknou. Nohy ohneme a roztáhneme asi v úhlu 45°. Přizpůsobíme dech do stejného rytmu. Vedeme jej střídavě do hary (3.čakry) a do 2.čakry. Prociťujte, jak energie proudí ve vás a mezi vámi. Zavřete oči a vnímejte narůstající potenciál a energetický náboj. Pro posílení lze nad vaším chrámem iniciovat sprchy. S tantrickou meditací nově vychutnáváme vzájemnou přítomnost a to, že jsme spolu.
Možné pokračování: Shamballa pro vnitřní dítě obou, pro Vyšší Já partnerství, oboustranné střídavé ošetřování těla, objevování zón jistoty a harmonie; jiné pokračování zůstává na vás.
Zkoušeli jste již někdy skutečně léčivé milování?

Pro trvalé zdraví:
Zvykněte si před usnutím říci mantru: „Chci být teď léčen s Shamballa 1024.“
Shamballa je tu pro léčení a zkvalitnění života. Týká se všech oblastí.
Je na nás, jak Shamballu budeme využívat.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě