Seichim ReikiUkončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Seichim reiki = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Zakladatelem dnešního Seichim se stal Patrick Ziegler. Na svých cestách byl zasvěcen do této energie súfijským mistrem v Khartoumu. Prožil několik mystických zážitků ve velké pyramidě v Gize (Egypt),kde se mu podařilo nepozorovaně a bez povolení úřadů přespat. Po návratu do Ameriky ještě propojil toto učení s klasickým Usuiho reiki. V současné době je toto učení nabízeno v několika verzích, včetně rozdílných názvů, přesto si zaslouží svou silou a účinností naše přijetí.

Slovo Seichim pochází z egytského slova „Sekhem“, znamená „síla všech sil“. Říká se, že je to energie živoucího světla.

Seichim je léčivá energie dávných časů a vibruje v porovnání s klasickou Usui reiki nepatrně ve vyšším vibračním poli. Na léčení je však již nedostatečná, slabá. Nevyhovuje ani transformačním nárokům pro vývoj lidstva. Při léčení si můžeme spustit obě energie, nemusíme přepínat, děje se to samo.

Formy léčení: přikládání rukou, posílat energii do aury klienta, do čaker …

Je používána na léčení i na zrychlení osobního růstu a na pomoc při hledání osobního pravého potenciálu.

V 1.stupni se naučíte pracovat s těmito symboly:

 • pomoc přijmout vše, čemu se vyhýbáme
 • odstranění kruhů, ve kterých se neustále pohybujeme
 • uvědomit si svůj vlastní potenciál a umět ho realizovat
 • připojuje nás ke kolektivnímu vyššímu vědomí a umožňuje celistvěji chápat nejen náš svět a jeho fungování, ale i ostatní dimenze
 • propojuje nás s Bohem v našem nitru a pomáhá nám ho projevit na všech úrovních našeho bytí
 • působí na problémy ohledně duality, propojuje mužskou a ženskou energii a dovoluje jim fungovat jako jin a jang
 • dostává nás do kontaktu s Universální léčivou energií
 • můžete pracovat na dálku.

Ve 2.stupni se naučíte pracovat s těmito symboly:

 • na dodání energie do místa velmi silné blokády
 • na lepší ukotvení na Zemi, ale zároveň nás spojuje s Boží energií, pomáhá vyrovnat obě hemisféry
 • radost ze života a poznání, že učit se je legrace, působí blahodárně na nemoci spojené s inteligencí (pomáhá při autismu)
 • na pročištění kontaktu s Vyšším Já a všemi astrálními bytostmi, řeší problémy spojené s představivostí a vizemi, odbourává toxiny z těla a je vhodný k odstraňování příčin vzniku nádorů a myomů
 • na pomoc při meditaci odpoutat se z těla, pomáhá ze života vyloučit vše, co se dere ven a my to nejsme zatím schopni identifikovat (vytáhne to na povrch), také přivádí do kontaktu s Archanděly
 • na pomoc vidět svoje problémy a lépe jim porozumět

Předpoklad pro zasvěcení: mít chuť a zájem s touto energií pracovat

1. a 2. stupeň je jednodenní, Mistr – učitel je dvoudenní. Výklad učení o JÁ JSEM.

Cena zasvěcení:
do 1. stupně: 1.000 Kč
do 2. stupně: 1.000 Kč
Mistr/Učitel: 2.000 Kč
Zasvěcení na dálku: informujte se u mne o jeho podmínkách.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě