Ra-Sheeba

nadpis Ra-Sheeba

Image Ra-Sheeba.jpg

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.

Energie Ra-Sheeba je velmi silná část dostupné kosmické energie = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.
Je zcela odlišná od Reiki – dr. Usui, japonského léčitele. Reiki je sice hojně rozšířená, ale svou vibrací dosahuje jen do 3. dimenze, proto poskytuje omezené možnosti léčení a duchovního rozvoje.
Energie Ra-Sheeba je několikanásobně silnější a nelze ji uchopit do slov, musí se prostě prožít.
Jedná se o zasvěcení boha Slunce Ra, bohyně Isis, mistrů Velkého Centrálního Slunce, mistrů Ra-Sheeby a dračích průvodců.

Původ Ra-Sheeby nalezneme v Egyptě, kdy měli možnost přístupu k této úrovni tzv. strážci.

Když se podíváme na Zemi před 5,5 tisíci lety v době vzniku egyptské civilizace, žily tu skupinky lidí, které se řídily zákony těla, rodiny, kmene. Dosah pohledu jejich duše je pouze k přírodním silám kolem nich, umožňující jim pouhé přežití těla a rodu. Je to doba vlády těla a svalů.
V této době vzniká v deltě Nilu první historicky doložená správní jednotka – stát. Kdo byl iniciátorem jeho státotvorné a civilizační ideje, je zahaleno tajemstvím. Smaragdová deska a z ní odvozené tajné učení sdělovalo zasvěceným některé zákony a pravidla, jimiž se řídí stvoření. Tyto znalosti propůjčovaly zasvěceným kněžím a faraónům moc, umožňující jim vládnout většímu počtu lidí, než umožňovala „síla svalů“ barbarských vládců. Nejsilnější se stává kasta kněží a zasvěcenců, kteří však delegují výkonnou moc na faraóna. To ona mu potvrzuje, že je pověřen bohy k vládnutí.
Když dojde ke katastrofě nebo faraon selže nebo se dopustí prohřešku proti kněžím, je sesazen nebo zabit a označen za viníka. Je nastolen nový faraon z rozhodnutí bohů, který bude tentokrát určitě lépe vládnout. Stát se stabilizuje. To proč stará egyptská říše trvala tak dlouho je objev nutnosti neomylnosti vládce, potvrzující jeho „božskost“.

Jestliže říše egyptská vznikla proto, že se jejím zakladatelům v důsledku kontaktu s vyšší dimenzí dostalo do té doby na zemi neznámých vědomostí o skutečné podstatě života, o jeho záhrobní dimenzi (astrálu), o vesmíru a silách přírody, pak zanikla proto, že tento kontakt v důsledku pádu kněží ztratila.
Po ztrátě kontaktu zbyl následovníkům již jen rituál, který tento kontakt s vyšší dimenzí jen imitoval! (Kontakt obnovil Mojžíš.)
Proč ke ztrátě tohoto kontaktu došlo? ( Následek: stagnace a úpadek civilizace.)
Podle zákona duchovní dimenze:
Dostat můžeš až tehdy, až sám nejprve vydáš! Zákon příjmu a výdeje.
Kněží poznatky dostali, ale utajili je před jinými!
Udělali z nich zdroj své moci a výhod.
Proč by jim duchovní dimenze měla poskytovat další. Aby se více zatížili?
(Mojžíš se za cenu ohrožení svého života zastal neprávem trýzněného kmene, proto mu byl kontakt obnoven. Viz. také z evangelií: Světlo se nestaví pod poklop! Jakou měrou měříte, takovou vám bude měřeno. Všichni lidé jsou pozváni ke spáse, tj. duchovnosti. Co slyšíte v skrytu, hlásejte na střechách.)

Tak odešla i Ra-Sheeba.

V současné době se vibrace naší planety, kolektivní vibrace lidstva i Univerza natolik zvýšily, že se tito „hlavní představitelé“ opět vrátili na „jeviště“, jsou opět připraveni tuto energii získat a předávat. Dnes by měla být mnohými udržována a je hodnotnou podporou vzestupu. Je to cesta průchodu z hmotnosti do věčnosti.
Pokud může tuto energii udržet hodně lidí a jsou schopni prokázat integritu, pak bude nastartován tok energie, jako nikdy předtím. Je to poprvé, co se spojila energie „RA“ s „Sheebou“.

„Sheeba“ – je sexuální, kreativní, radostný výraz Lásky, ženská část pilíře léčivé energie, která vede přímo ke Zdroji.

„Ra“ – je zdroj z centra Velkého Centrálního Slunce (slunce všech galaxií)

„Sheeba“ ukazuje cestu k „Ra“. Jen pomocí „Sheeby“ dosáhneme na „Ra“ a najdeme naší pravou stezku domů…

Léčení energií Ra-Sheeba pracuje přímo na energetických centrech – čakrách, na našem biologickém systému, pracuje na duchovním těle, mění naši DNA a elektro-magnetické pole. Učí a spojuje nás s láskou, která je tou nejdůležitější vibrací při našem vzestupu na všech úrovních.

Zasvěcení do Ra-Sheeby změní vaše vibrace, změní barvy vaší duše a otevře vás proudu lásky uvnitř vás samotných.

Jak poznáme, že jsme připraveni k zasvěcení do Ra-Sheeby?

Budete rezonovat s myšlenkou a vibracemi zasvěcení do Ra-Sheeby . Budete tuto energii znát, jen musíte být do ní znovu zasvěceni. V současné době jsou to ti, kteří se „vrátili“ a chtějí být znovu „strážci“ a držitelé energie Ra.

Kdo může být zasvěcen do Ra-Sheeby?

Zasvěcení je pro ty, kteří na sobě nějakým způsobem pracují nebo absolvovali nějaký stupeň Reiki nebo podobné techniky, ale i pro ty, jejichž vibrace energetického pole se nacházejí ve vyšších vibračních spektrech (možno zjistit kyvadlem, intuicí a jinými technikami, ptám se kyvadlem přes Vyšší Já).

Ra-Sheeba přitahuje lidi, kteří jsou na tuto energii připraveni a jsou naladěni přijmout tyto mocné frekvence. Je to zvláště u nás, kteří máme silné spojení s minulými životy v Egyptě. Pokud budete následovat vaše vnitřní vedení, poznáte, zda tato energie a způsob terapií je pro vás určena.

Zasvěcení do Ra-Sheeby

Během zasvěcení do prvního i druhého stupně můžete mít silné prožitky ze setkání s vaším Vyšším Já, setkání s bytostmi Ra-Sheeby, můžete zažít minulé životy v Egyptě, také můžete pocítit přítomnost dračích průvodců,kteří s námi byly už od doby bájné Atlantis. Po zasvěcení se změní barvy aury na zlatou a světle zelenou. Zvyšují se léčitelské schopnosti, mění se DNA a zvyšují se spirituální schopnosti zasvěcence, otevře se cesta k lásce, aby mohla proudit skrze vaše bytí. Vaše zvýšené vibrace budou mít pozitivní vliv na vaše okolí.

V žákovském stupni ( 1.stupeň) se naučíte pracovat s těmito symboly:

zklidnění, uvolnění a vyrovnání emocionálního systému těla
sjednocení mužství a ženství, příliv lásky a chuti, která bude přijímána
denní údržba, zbavení se negativních energií, větší svoboda
ochrana těla před zamořenými zdroji
na aktivaci lásky – symbol, který zabraňuje vniknout negativním energiím do systému, tak že může být řečeno pouze to, co je pozitivní
ten, který vám pomůže pochopit sami sebe (spojení těla a duše)
na propojení všech čaker (zapečetí je a spojí tyto centra síly hluboko v nás a také s matkou Zemí)
ten, který vyčistí cesty kudy budou procházet léčivé energie
symbol, který vám pomůže žít v lásce skrze pravdu
ten, který vám pomůže udržet rovnováhu mezi duchovními a materiálními věcmi

výklad techniky léčení
počet zasvěcení: 3

V době mezi prvním a druhým stupněm můžete procházet emocionální detoxikací, budou odcházet zadržené emoce, bude se čistit to, co nepotřebujete a to co vám škodí, to co jste nestačili zpracovat, co nebude rezonovat s vaším změněným energetickým polem a s vaší nově nastoupenou cestou „strážce“ energie Ra-Sheeba.
 

V mistrovském stupni (2.stupeň) získáte:

Zasvěcovací postup a oprávnění zasvěcovat druhé lidi.
Zasvěcení do Mistrovství Ra-Sheeby se liší od jiných tím, že Mistr je zasvěcen do dalších 9– ti léčivých symbolů se kterými může pracovat a léčit jen on sám.

Druhý stupeň zvýší vaši energii do krystalické struktury, čímž udržíte více světla. Vaše léčivé schopnosti expandují, vaše intuice bude zesílená, budete více radostnější a šťastnější. Vaše spojení s láskou a Zdrojem je posíleno.

Součástí druhého stupně je i symbol pro tzv. astrální cestování a symbol k aktivaci tzv.indigových a jasnozřivých dětí, který jim pomůže vzpomenout si na úkoly svého pozemského bytí.

Mistr Ra-Sheeby je schopen využít soubor symbolů, které usnadní léčení biologického systému, čaker, energetického pole i duchovního těla. Další soubor symbolů je používán v práci s polaritou lidské psychiky, aktivuje naši božskou sexualitu přes sjednocení našich ženských a mužských aspektů.
Počet zasvěcení: 2


Toto zasvěcení a práce s touto energií je pro mě cestou domů. Jde do velké hloubky a následné čištění je intenzivní na prožitky.


Aktivace Božího Světla

Je mistrovská nadstavba Ra-Sheeba, je to její volné pokračování.
Je vhodná pro Mistry, kteří chtějí na svém duchovním růstu dál pracovat, kteří chtějí zvyšovat svůj potenciál světla ve všech svých 13 tělech a zvyšovat své vibrace.

Budete zasvěceni do dalších třinácti symbolů, kterými se můžete léčit, provádět jejich prostřednictvím skutečné změny ve vašem DNA 

 • posilovat svou životní sílu, která se vyčerpává neustálou poutí z inkarnace do inkarnace
 • otevírat si průchod k Božímu světlu
 • symbol na očistu od negativních energií – rozpouští strachy a omezující přesvědčení ze superega (internalizované programy)
 • zvyšovat svůj potenciál lásky
 • symbol pro učitele duchovního učení z řádu Parisů a další nádherné symboly…

Počet zasvěcení: 2

Cena:

1.st. – zasvěcení do žákovského stupně: 2 000 Kč, na dálku 1.500 Kč bez konzultace

2.st. – zasvěcení do stupně Mistr/Učitel: 2 500 Kč, na dálku 2.000 Kč

3.st. – nadstavba: Aktivace Božího světla: 2 000 Kč, na dálku 1.500 Kč 

Zasvěcení do celé linie najednou: 6 000 Kč, na dálku 4.500 Kč

Zasvěcení na dálku: informujte se u mne o jeho podmínkách.


Meditace Zlatá pyramida

Zasvěcenci věří, že zlato je zhuštěná sluneční energie, v tom se skrývá jak nebezpečí tak i požehnání zlata jako materiálu i jako ideje. Stejně jako Slunce, jež dává i bere, tak i zlato sílu poskytuje i odebírá.

 1. Vstupte do stavu poznání, že zlato je zhuštěnou formou substance Slunce (můžete se předtím např. dívat pozorně na zlatý předmět, pronikat do vlastností zlata a nechat naplnit vaše vědomí jeho substancí)
 2. Zaujměte pozici faraona a vstupte do svého klidného stavu. Zavřete oči a pokuste se obsáhnout veškerou topografii vlastního těla zevnitř, jako by bylo zcela duté. Všimněte si, z jakého vnitřního úhlu pozorujete a přemístěte tento bod do oblasti solární pleteně. (Člověk má tři hlavní centra: mozek, míchu a solární pleteň. To odpovídá za to, jak fungují energie spojené s lidským životem. Proto díky psychotechnikám, jež pracují se solární pletení je možné přeprogramovat činnost mnoha jemných energií. Je důležité znát, že přes solar plexus je člověk spojen s příčinným plánem a podvědomím.)
 3. Všimněte si, jak se přitom změní topografie vnitřního prostoru. Z tohoto bodu vizualizujte pyramidu, jež je utkána ze zlatého světla, jste uvnitř této pyramidy.
 4. Přes solární pleteň vdechujte sluneční světlo a vydechujte je přes celé tělo dovnitř do pyramidy.
 5. Představte si, jak se s každým výdechem pyramida postupně zvětšuje a tělo nabývá souměrně na objemu.
 6. Po několika pokusech si již snadno představíte, že se pyramida a vaše tělo (či přesněji váš dojem o sobě samém) zvětšuje do takové míry, že se Slunce viditelného vesmíru nachází ve vaší solární pleteni.
 7. Díky dýchání se pyramida zaplňuje slunečním svitem a všechny světy, tvorové a planety, jež se ocitly v pyramidě, jsou omýváni tímto jasem.

Druhá varianta:

 1. Zaujměte pozici faraona.
 2. V oblasti od solární pleteně k srdci vizualizujte pyramidu plnou substance zlata. Duchovní obraz zlata a slunečního záření, to jsou zřejmé symboly energie kosmické hojnosti.
 3. Za pomoci představivosti vdechujte energii přes centrum mezi obočím a představujte si, jak sbírá veškeré myšlenky, asociace, zážitky, vnitřní dialogy a při výdechu je vypouští přes zlatou pyramidu. Pole, jež vychází z tvaru pyramidy a její podstaty, přetváří mentální toky procházející vašim rozumem a postupně se mění i povrch rozumu a naplňuje se zvláštní silou. Objevíte v sobě pozoruhodnou schopnost kontrolovat myšlenky, vytvářet si potřebné obrazy, řídit fantazii a v neposlední řadě i vidět a transformovat mentální proudy procházející energetickým polem vaším i polem jiných osob. Osvícenská mystéria zobrazovala takové mistry všeobecně známým symbolem pyramidou s vševidoucím okem.

Image pyramida.jpg


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě