Pyramida Moudrosti

Pyramida Moudrosti


Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Pyramida Moudrosti = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Zasvěcení do Pyramidy Moudrosti obdržela autorka během channelingu, kterým získáš přístup do Akašické kroniky a také do stavů samádhí.

Pyramidy mají svůj původ v Atlantidě

Uprostřed hlavního ostrova Atlantidy se zvedala hora, která vrhala obrovský stín a vrcholek se dotýkal sféry éteru. Tato hora se počítala za Osu Světa. Na ní stál chrám Bohů a Atlantů ve tvaru PYRAMIDY. Hlavní město bylo městem Bohů, Svatým městem a v jeho středu na vrcholu planiny se vyvyšoval chrám Veliké Pyramidy - Centrum moudrosti – náboženství Atlantidy. Odtud Žreci (ti, kteří bděli nad dodržováním tajného vědění, mágové sloužící pravdě, jsou sami sobě strážcem svých tajemství a vládci své síly) NESLI KLÍČE UNIVERSÁLNÍ MOUDROSTI nejvzdálenějšího koutku Země. Mýty starých národů hovoří o Atlanťanech jako o lidech ze zámoří ve zlatých oděvech, kteří ovládali hada s převahou moudrosti a svátosti svých symbolů KŘÍŽE A HADA.
Všude, kde Atlanťané zapojili místní národy na svoji víru, tam budovali pyramidy a chrámy podobné těm, které byly ve Městě Zlaté brány. Takový je vznik Pyramid v Egyptě, Mexiku i ve střední Americe. 

Pyramida byla symbolem Světového domu, uzavírala v sobě matematické parametry stavby Kosmu, byla akumulátorem kosmické energie i tvarem harmonizujícím s prostorem.

Atlanťané měli vlastní abecedu, psali na tenoučké kovové listy a uměli roznožovat texty. Ve školách a univerzitách se učili zákony skrytých psychických sil, astrologii i astronomii, botaniku i chemii. Učili se o nejskrytější síle rostlin, barevných kovů i drahých kamenů. Většina Atlanťanů uměla řídit psychické síly.

Toto zasvěcení spočívá na systému „Klíč k Moudrosti Sfingy“, který je klíčem ke vzpomínkám a probuzení starého vědění a moudrosti. A to je spojeno s velkou odpovědností být připraven pracovat s těmito informacemi a energiemi, udržet si čistotu záměru, lásku k sobě a ke všemu, co je.

Počet zasvěcení: 1

Předpoklady: jakýkoliv mistr

Cena:
Zasvěcení na dálku: 1.000 Kč, certifikát a skripta mailem
Kontaktní zasvěcení: 1.400 Kč

Doplňující zasvěcení zdarma: Klíč k vědění Sfingy 


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě