Příprava na dálkové zasvěcení

Berte, prosím, tento návod jenom jako informativní návrh možnosti, jak se na dálkové zasvěcení připravit. Dálkové zasvěcení funguje v podstatě i bez toho, protože váš záměr byl již uveden v činnost, ale na druhou stranu platí, že cokoli uděláte pro posílení svého záměru, za to berete pomyslné body na svoje konto ve hře zvané „Duchovní vzestup“. Myšlenka je to, co řídí vesmír… proto stojí za to se věnovat se stavu vlastní mysli a ukotvit v ní to, co chcete, aby se stalo. Takže návrh zní:

 • vypni zvonky a telefony. Udělej si asi na jednu hodinu čas, abys nebyl/a rušen/a.
 • svojí přípravu začni alespoň 15 – 30 minut před dohodnutým časem zahájení dané iniciace
 • můžeš si připravit hodiny do zorného pole, abys měl/a orientační přehled o čase
 • pěkně si uprav místnost, pusť si příjemnou hudbu a rozsviť si svíčku. Také můžeš použít vonnou tyčinku nebo něco jiného (aromalampa s přírodními vonnými esencemi)
 • obleč se pohodlně a teple, abys neprochladl/a a bylo ti po celou dobu příjemně
 • sedni si na židli tak, abys měl/a záda rovná, nohy rovně na podlaze, pokud možno bez obuvi. Pro všechna zasvěcení je vhodná poloha se vzpřímenou páteří buď v sedě a nebo v leže (nejlépe na zemi na nějaké podložce), kdy si můžeš například sám sebe vizualizovat ve vzpřímené poloze s nohama na matce Zemi a hlavou vzhůru k vesmíru.
 • pokud máš již reiki, přilož si nyní ruce a tím se nalaď…
 • v dohodnutou dobu pozvedni, prosím, sepjaté ruce do výše srdeční čakry a popros svou duši a své Vyšší Já, abys směl/a toto zasvěcení přijmout, a to skrze mistra…..(uveď jméno).
 • zavolej k sobě svoje duchovní pomocníky a průvodce (anděly, archanděly, mistry … atd.) a požádej je o ochranu a pomoc při zasvěcení, které zamýšlíš přijmout
 • stejně tak oslov i své Vyšší Já, aby ti umožnilo realizaci tvého záměru a abys zasvěcení mohl/a dokonale přijmout a prožít.

  Můžeš uvést v činnost i svou Já Jsem Boží přítomnost. Můžeš prohlásit v duchu a nebo nahlas: Já Jsem ten (ta), který(á) jsem. Já Jsem Boží přítomnost. Já Jsem mé věčné vysvobození ode vší lidské nedokonalosti.

 • uklidni svoji mysl a ponoř se do meditačního stavu a zopakuj svůj záměr například:

Prosím, abych byl/a zasvěcen/a právě teď do ……. od……….(jméno mistra), které je pro mě ……..(své jméno) uloženo ve vesmírné energetické bance (v depotu).

Ať je toto zasvěcení dokonalé pro můj plán a celý Vesmír a ať běží tak dlouho, dokud nebude kompletně provedeno.

 • udržuj i nadále v mysli svůj záměr, jednoduše sleduj a nech proudit své pocity. Pokud je poloha rukou nepohodlná, pak je polož dlaněmi nahoru na stehna či kolena, vedle sebe.

Energie proudí zpravidla ve vlnách a trvá mezi 30 – 60 minutami. Můžeš pociťovat mravenčení, brnění, vnitřní vzdutí nebo také teplo či zimu na různých místech těla. Můžeš mít vize, vidět barvy či cítit změny. Každý učiní vlastní zkušenost.
Většinou lidé vnímají energii při zasvěcení, ale může se i stát, že není cítit nic. Nemusíte se však obávat, že byste o něco přišli. Zasvěcení proběhne i tak.
Snažte se nic neočekávat, zejména neočekávat zážitky, které vám někdo vyprávěl a nebo které jste někdy četli. Neočekávejte ani zážitky, které jste sami prožili. Když něco čekáte, jakoby zúžíte svůj prostor vnímání a cokoli pak přijde odjinud a v jiné podobě, to snadno a lehce přehlédnete. Snažte se být jako dítě. Jen tiše pozorujte a nic neposuzujte. Neposuzujte ani své prožitky. Všechno nechejte jak je a jen se dívejte. Uvidíte-li barvy, užijte si je, ucítíte-li proud energie, vykoupejte se v něm, můžete ale mít i bolestivější prožitky, ale i to je známka, že se staré čistí, proto se i tomuto oddejte. Nepitvejte se v bolesti a nelitujte se.
Dívejte se na všechno jako na osvobození. Odpouštějte. Ucítíte-li vzrušení (i erotické), neodsuzujte ho a užijte si ho s čistou radostí, ale buďte nad ním, nezúčastnění.
Vlastní pocity jsou jen obohacením, nikoli předpokladem zasvěcení. Až se tyto pocity uklidní, můžete položit ruce na své tělo a dát si reiki.
Vhodné je, když si můžete večer po zasvěcení dopřát slanou lázeň (1 kg soli na vanu vody). To podpoří čištění, ke kterému bude ve tvém těle docházet.

Tento návrh přípravy je univerzální. Pro jednotlivá konkrétní zasvěcení najdete případné podrobnosti a doplnění ve skriptech.
Přeji krásné zážitky.

Slunko


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě