4.Venarris

Venarris

Čtvrtá energie základního systému.

Venarris není energie určená přímo k léčení konkrétních nemocí člověka, nýbrž působí na mnohem jemnějších a hlubších rovinách. Pomáhá rozpouštět ublížení a křivdy, které se do nás zapsaly, jak na vědomé tak i nevědomé úrovni. Pomáhá řešit nezdravé vztahy nejen k věcem (přehnaný vztah k penězům, jídlu, alkoholu a dalším náhražkám), ale dokáže uzdravovat i vztahy mezi lidmi. Léčí sociální fobie, schizofrenní poruchy, sociální nepřizpůsobivost, deprese apod. a také sexuální bloky, které mnohdy vycházejí právě ze sociálních poruch. V neposlední řadě také pomáhá v duchovním rozvoji jedince a to na poli informací. Pomáhá rozvinout přístup k informacím, pomáhá získané informace zpracovávat a analyzovat, pomáhá rozvinout vnímání souvislostí a pomáhá takto získané informace uplatňovat v běžném životě. Rozvíjí také schopnosti channelingu.

Tato energie je pro svou oblast využití velmi vhodná pro terapeuty pracující na poli osobního rozvoje či vztahů, jako například kineziologie či systematické konstelace, kdy energie dokáže zasáhnout hlouběji daný problém v oblastech výše uvedených a dokáže také rychlejší navrácení do harmonie člověka po takovém zásahu.

Energie je přiřazená ke 4.čakře.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál. Zasvěcení do této energie není podmíněné absolvováním zasvěcením do jiných energií.

Po předání klíče Venarris 1.řádu je možné pracovat:

  • na pomoci odpustit ublížení a křivdy, které se vám či druhým osobám staly v tomto životě již od početí
  • na vrácení všeho (myšlenek, představ, dogmat…), co není vaše, či klienta, tam odkud to přišlo
  • na napravování vztahů k žijícím lidem a všem tvorům u druhých lidí (u sebe je to možné až po obdržení klíče 2.řádu)

CENA:

Venarris: 1.klíč 1 200,–Kč, 2.klíč 1 500,–Kč, 3.klíč 1 800,–Kč, 4.klíč-mistrovský 2 000,–Kč


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě