6. Neuraliss

Neuraliss

Šestá energie rozšířeného systému

Neurralis není energie určená k léčení ale pomáhá v rozvíjení duchovní komunikace. Rozšiřuje logiku (zvažování pro a proti), vnímání (naciťování do druhých lidí i zvířat), schopnost cítit nebezpečí, rozvíjí zrak, sluch a hmat na jemnohmotných úrovních (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnohmat), telepatické schopnosti, intuici a pomáhá plně otevřít Třetí oko (6.čakru). Také rozvíjí sílu vůle v oblasti mentálního ovlivňování osobní reality.

Podmínka: Tato energie je určena pro ty, kteří se touto oblastí déle zabývají a nemůže být do ní zasvěcen ten, který nemá mistrovský stupeň energie Venarris.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

CENA:

Neuraliss: 1.klíč 800,–Kč, 2.klíč 1 000,–Kč, 3.klíč 1 200,–Kč, 4.klíč-mistrovský 1 500,–Kč


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě