Doplňkové energie

KB Pohár

Esoterika – tato energie vám ukáže spojitost mezi různými směry – čísla, tarot, planety, významy slov, čakry, barvy, práce s energiemi, terapeutická práce…. Také pomáhá pochopit a rozvíjet tyto jednotlivé oblasti.

Osobní rozvoj – tato energie vám pomůže lépe vidět sebe samého, své nedostatky, bloky i oblasti, na kterých je potřeba pracovat.

Osobní poradenství – tato energie pomáhá nejen terapeutům mnoha oborů v jejich práci s druhými lidmi. Pomáhá najít správný způsob práce s konkrétními klienty.

Umění – tato energie pomáhá vnímat všechny oblasti umění (malířství, sochařství …) v celém jejich spektru (styly, techniky, skryté významy…)

Matematika – tato energie pomáhá nejen chápat, ale také rozvíjet vše, co je spojené s matematikou.

Fyzika – tato energie pomáhá nejen chápat, ale také rozvíjet vše, co je spojené s fyzikou.

Chemie – tato energie pomáhá nejen chápat, ale také rozvíjet vše, co je spojené s chemií a to nejen teoreticky, ale i prakticky.

Domácí ekonomika – díky této energii se naučíte zvládat nejen svůj domácí rozpočet, ale i jak nakládat s akciemi, jaké nakoupit, kdy je nakoupit a kdy prodat. Zahrnuje vše, co se týká soukromého finančního sektoru.

Podniková ekonomika – s touto energií začnete chápat významy odborných pojmů, jako makroekonomika, mikroekonomika apod. Energie je vhodná nejen pro studenty ekonomiky, ale i pro lidi, kteří se ekonomikou zabývají (daňoví poradci, auditoři atd.).

Média – energie, která vám pomůže vidět souvislosti z různých informačních kanálů. Pochopíte, jak jednotlivá média pracují a co je důležitá informace a kdy se jedná jen o nafouknutou bublinu. Velmi úzce souvisí s veřejnou sférou a politikou.

Společnost – energie napomáhá ve všem, co souvisí se společností – vystupování, komunikace, jednání s ohledem na skupinu, politika, atd..

Vývojářství – energie vhodná pro všechny, kteří pracují v oblastech vyvíjení nových technologií a výrobků.

Genetika – energie vhodná pro ty, kteří tuto oblast využívají ve svých oblastech zájmů (např. chovatelství) či přímo ve své práci (šlechtění plodin, zvířat, práce v laboratoři, atd.)

Pátrací – energie pro hledání čehokoliv (co bylo ztraceno námi, či druhými) a kohokoliv (kdo chce být nalezen).

Východní esoterika – tato energie vám ukáže spojitost mezi různými směry – astrologie, feng shui, akupunktura…. Také pomáhá pochopit a rozvíjet tyto jednotlivé oblasti.

Biohospodaření – tato energie vám pomůže v pěstování a chovu ve vztahu s přírodou.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě