3. Harrmonis

Harrmonis

Třetí energie základního systému

Harmonis je energie, která dává do rovnováhy obecně mužskou a ženskou energii (polaritu). Napomáhá v propojení vnitřního muže a vnitřní ženy v každém z nás a tím přispívá k vnitřní harmonii člověka. Nalezení a přijmutí sebe sama je základem k tomu, abychom byli šťastní. Tím, že jsme ve vlastním středu, nám Harrmonis napomáhá ve zdravých postojích v životě, k přijímání života ve všech jeho podobách takový jaký je a umožňuje nám vzájemnou spolupráci rozumu a citu. Výsledkem pak je vyvážené respektování našich možností a hranic.

Harrmonis také pomáhá přijímat druhé v jejich odlišnosti bez předsudků tím, že přijímáme sebe sami, takoví jací jsme. Tím, že se stáváme rovnocennými vůči všem, tím Harrmonis napomáhá rozvíje také vztahy a bezpodmínečnou lásku k druhým. Taktéž pozitivně působí na oblast sexuality a to z důvodů výše uvedených.

Harrmonis je energie přiřazená ke 3.čakře

Vhodným doplňkem k této energii, jsou rozšiřující energie Solarris a Lunarris ( mužská a ženská energie).

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Po předání klíče do 1. stupně energie Harrmonis je možné působit na:

  • osvobození vnitřní ženy
  • osvobození vnitřního muže
  • vyrovnání jejich podílu
  • vzájemném propojení vnitřního muže a vnitřní ženy
  • vzájemném sladění vnitřního muže a vnitřní ženy

CENA:

Harrmonis: 1.klíč 800,–Kč, 2.klíč 1 000,–Kč, 3.klíč 1 200,–Kč, 4.klíč-mistrovský 1 500,–Kč


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě