5. Globallis

Globallis

Pátá energie základního systému.

Energie Globallis zastřešuje základní energie Kristovo-Buddhova poháru. Propojuje energie Kristallis s Plutarrisem a tím umožňuje přirozené fungování celého systému jako celku. Pokud jste zasvěcení do všech 7 základních energií včetně Globallisu (není třeba absolvovat všechny 4 stupně u všech energií), je vám umožněno pracovat na sobě i druhých bez konkrétního určení těch kterých energií pro konkrétní práci (úroveň a oblast práce je závislá pak na stupních absolvování jednotlivých energií).

Stejně jako zabezpečuje propojení všech základních 6ti energií, stejně tak i umožňuje ucelené vnímání informací v pojetí vyššího chápání.

Globallis působí jako elektrický výboj, který se může použít k první pomoci při vážnějších zraněních (zastavení krvácení, zranění mozku, zástava srdce) kdy je zapotřebí znovu aktivovat jednotlivý orgán v těle. Proto tuto energii není možné používat bez dostatečného tréninku, je potřeba se naučit do sebe nakumulovat dostatek energie. Ta působí, jako elektrický výboj, který nastartuje znovu k činnosti tělo nebo jednotlivý orgán v těle.

Taktéž pomáhá rozvíjet léčení na dálku.

Podmínka: Pro získání 3. stupně doporučujeme zasvěcení do 1. stupně energie Kristallis. V opačném případě neručíme za stabilitu energie Globallis. Čtvrtý stupeň-mistrovský je podmíněný mistrovskými stupni energií Kristallis a Plutarris.

Zasvěcení probíhá ve*** 4 stupních***, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Po předání klíče do 1. stupně energie Globallis je možné:

  • podpořit léčení nemocí
  • podpořit hojení otevřených ran a zlomenin všech typů
  • zabránit úbytku energie při zraněních (šok)
  • koncentrovat energii
  • směřovat tok energie
  • systém energií bude fungovat jako celek (při léčení nemusíte konkretizovat tu kterou energii, pro léčení bude „automaticky“ zvolena ta nejvhodnější – s ohledem na vaše zasvěcení).

Energie je přiřazena k sedmé čakře.

CENA:

Globallis: 1.klíč 1 000,–Kč, 2.klíč 1 400,–Kč, 3.klíč 1 800,–Kč, 4.klíč-mistrovský 2 200,–Kč


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě