1. Atomiss

Atomiss

První energie rozšířeného systému

Jedná se o prapůvodní energii, která je od nepaměti spjata s touto planetou. Na mnoho věcí jsme s technickým vývojem lidstva zapomněli. Tato energie nás má znovu navrátit k prapůvodu a poznání. Energie léčí nemoci spojené se zrodem života lidského i veškerého ostatního na této planetě.

Napojení na archetypy jsou formy (způsoby) lidského vnímání a prožívání světa spočívající na instinktivním základě a formy vyjadřování tohoto prožívání, které jsou nám vrozené a nejsou vědomé. Archetyp není sám o sobě ani dobrý, ani zlý a jeho buď pozitivní či destruktivní vliv záleží na tom, jak se k němu postavíme, zda mu podlehneme, budeme ho ignorovat, či naopak respektovat a brát v úvahu. Archetypy jsou neutrální, tak jako jiné přírodní jevy, jako vítr nebo voda; neobejdeme se bez nich, prospívají nám, ale jestliže je neznáme nebo je záměrně ignorujeme, mohou nám i velice uškodit. Našemu vědomému egu připadá úloha uvědomit si vliv těchto archetypických postav, které působí v naší tzv. objektivní duši nebo v našem mimovědomí, pozorně je vyslechnout, přijmout jejich rady a sladit jejich působení. Existuje tolik archtypů, kolik je životních situací. Energie je vhodná ke komunikaci s matkou tvořitelkou-přírody, fauny, pomůže vám vnímat a napojit se na přírodu, můžete s ní vnímat energetického pole- aury, stromů a všeho v přírodě, zjišťovat provázanosti zákonitostí přírody, zdraví, zemědělství-kdy zasadit a co, zakládání a rozvíjení chovů hosp.zvířat apod. Energie vám pomůže pochopit, kde je v přírodě problém, proč vznikl, co s tím a jak na to. Což znamená, jak to můžu napravit.

Spojení a komunikace s přírodními entitami, což se rozumí se vším živým na této planetě a neživým, jako jsou například přírodní živly a práce s nimi.

Atomiss otevírá přístup k informacím, které jsou určeny k tvoření projektů vhodných na ochranu této planety. Vidění důsledků narušení rovnováhy v přírodě a získávání informací, jak rovnováhu navrátit zpět. Energie je vhodná pro provozování Šamanismu. Vlastní způsob provádění si už každý musí najít sám. Můžete si podle vlastního cítění zvolit cestu prostředníka v komunikaci s duchy a bohy, napojit se na léčitelské síly nebo cestu věštce. Šamanismus má svá specifika a není jedinou formou archaického vztahu k nadpřirozenu a přírodě.

Atomiss napomáhá v léčení země jako celku, vnímání země, jako i všech jeho jednotlivých prvků. Některé informace vztahující se k této energii je možné zpřístupnit až po zasvěcení do 3.stupně.

Podmínka: Zasvěcení do mistrovského stupně je podmíněno 1.stupněm Kristallisu, 3.stupněm Plutarrisu a 4.stupněm Globallisu.

Tato energie je čtyř stupňová a po jejím absolvování budete zasvěceni na mistra, což znamená, že můžete sami energii předávat.

CENA:

Atomiss: 1.klíč 800,–Kč, 2.klíč 1 400,–Kč, 3.klíč 1 800,–Kč, 4.klíč-mistrovský 2 400,–Kč


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě