Kristovo-Buddhův pohár plný esencí života

Kristovo-Buddhův pohár

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Tento systém = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Tyto energie již nepředávám jednotlivě. Jsou součástí semináře Théty – jako otevření vnitřní síly. Ta se otevře do takové míry, na jakou jste připraveni.

Představení systému

 1. Kristallis
 2. Jantarris
 3. Harrmonis
 4. Venarris
 5. Globallis
 6. Plutarris
 7. Lotos

Rozšiřující energie

 1. Atomiss
 2. Protoniss
 3. Solariss
 4. Lunariss
 5. Neutraliss
 6. Neuraliss
 7. Tetraliss
 8. Jupiteriss
 9. Mitra

Doplňkové energie

Celý energetický systém byl channelován v průběhu dubna až června roku 2010.

Tento ucelený energetický systém je k dispozici pro urychlení duchovního růstu člověka v celém jeho spektru života. Tento energetický systém je velmi obsáhlý a přitom dostupný pro kohokoliv, kdo je otevřený na sobě cíleně a uvědoměle pracovat. Energetický systém Kristovo-Buddhův pohár zahrnuje 7 základních, 9 rozšiřujících a 16 doplňkových energií.

Pro svou obsáhlost a propojenost je zasvěcení do některých energií podmíněno zasvěcením do energie jiné, ale jedná se spíše o zasvěcení do stupňů mistrovských a jen u náročnějších energií. Důvodem je, že na sebe energie určitým způsobem navazují, či je potřeba rozvinout určité vlastnosti a schopnosti, případně je potřeba nejprve zpracovat nějaké problémy nebo bloky, které by mohly bránit plnému fungování energíí.

Jednotlivé energie léčí a odstraňují různé nemoci, problémy a bloky, pomáhají v rozvoji člověka v různých oblastech běžného života a to jak na fyzické, psychické tak i duchovní úrovni.

Jedná se o nový energetický systém, který je možno zapracovat nejen do oblastí ezoterických /oblast komunikace a informací-kyvadlo, SRT, LSVJ, kineziologie, astrologie, numerologie, karty, automatické písmo, oblast léčení, oblast terapeutická-kineziologie, systematické konstelace a mnoho dalších/, ale i do oblastí „pozemských“ /ekonomika, technika, věda, ekologie...../. To pro jaké energie se rozhodnete, zda pro všechny nebo jen pro některé, záleží jen na vaší volbě a stejně tak záleží jen na vás, jaké možnosti těch kterých energií budete využívat.

Energie jsou oživovány převážně ve čtyřech stupních, čtvrtý stupeň je učitelský.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě