Full spectrum light (FSL)

Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.

Energie Full spectrum light = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Osvobození od stresu
  • channeloval dánský mistr reiki a meditační učitel Ole Gabrielsen
  • pracuje se bez symbolů, všechny potřebné symboly vám budou při zasvěcování vloženy do aury
  • je hned po Shamballe 1024 druhou nejsilnější energií, proto by ji měli absolvovat jen mistři nebo lidé, kteří už vibrují na dost vysoké frekvenci
  • je vysokovibrační energií, která slouží k očistě karmy (kódy DNA) a jako pomoc pro tělo, aby se snadněji přizpůsobilo velkým změnám, kterými planeta Země (a s ní i všechno obyvatelstvo) v současné době prochází
  • jeho síla se zakládá hlavně na zasvěcení všech dvanácti čaker.
  • léčí pomocí energií „bílého světla“, které v sobě obsahuje souhrn (spektrum) všech základních barev, tzn. že FSL léčí všemi energiemi těchto barev současně. Když si představíme duhu, tak ta její zelená část je Reiki, ale FSL je celá duha.
  • je energií nanebevzatých mistrů, kteří nám zprostředkovávají své vědění, moudrost a pomoc
  • v linii Full spectrum light vysíláte energii kontaktně i na dálku a budete zasvěcení do energií Saint Germaina(fialový paprsek), Krista a Archanděla Rafaela (smaragdový paprsek) (1.stupeň).
  • spouštíte čistící procesy a energetické odblokování v přítomnosti, v minulosti, můžete postupně pročistit jednotlivé životní úseky včetně rozpuštění emočních blokád. Zasvěcení do energií Ježíše, Melchizedeka a Saint Padre Pio (2.stupeňStínové spektrum světla
  • 3.stupeň – mistrovský, naučíte se vytvořit energetizační olej, zasvěcení do energií Sanat Kumary a Archanděla Michaela

Počet zasvěcení: 1 v každém stupni
Cena:
1. stupeň: 600,–Kč
2. stupeň: 600,–Kč
3. stupeň: 600,–Kč, mistr-učitel
Celá linie :1 700,– Kč
Zasvěcení na dálku: informujte se u mne o jeho podmínkách.

Pyramida


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě