Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Níže uvedené energetické systémy = úhel pohledu staré duchovní cesty.

Žlutý had

Jedná se o znovu obnovenou prastarou energii, která napomáhá v duchovním rozvoji. Lze jí přirovnat k lidskému feng shui. Energie harmonizuje vše, co se děje na fyzické, energetické a mentální rovině. Dává vše do naprosté rovnováhy.
Energie pomáhá člověku proniknout do duchovního světa a vytváří soulad se všemi bytostmi a celým vesmírem. Napomáhá navracet ztracené fragmenty člověka.
Tuto energii poskytujeme zdarma pro váš osobní růst.

ZDROJ Pokud chcete osobně a duchovně růst, ptejte se na vše ve svém nitru nebo v srdci. Jestliže v něm nedostáváte odpovědi, ptejte se pomocí kyvadélka, automatické kresby nebo písma apod. Když umíte komunikovat s vyššími bytostmi, ptejte se jich. Dozvíte se, jestli vámi zvolený směr duchovního rozvoje je nejvhodnější, na kolik procent je pro vás vhodný a na kolik procent je onen směr v současné době účinný. A je už jedno, jestli je to meditace, kineziologie nebo „staré“ či „nové“ energie. Myslím, že budete hodně překvapeni.
 

Energie ZDROJENERGETICKÝ SYSTÉM EDEGA

Je systém 7 energií, které byly seslány ku pomoci, pro překonání transformačního období vážící se k přestupu do vyšších dimenzí. Slouží nejen ke zvyšování vibrací a podpoře při změně čakerního systému, ale převážně ku pomoci s vyrovnáváním se dopadů slučování polaritních světů.
Toto období je velmi náročné a žádá si opravdovou bdělost a práci na sobě samém v mnoha rovinách. Nejen v rovině energetické, ale i v mentální a převážně v rovině nejvyšší a to duchovní.
Energetický systém Edega patří do nadsystému Kristovo-Buddhův pohár – Edega – Vesta, který jako komplex vstupuje do 5. dimenze a kde zastupuje energie stávající, z nichž mnohé se již v této době stávají nedostatečné a zastaralé.

Tento systém jako takový jistým způsobem navazuje na Kristovo-Buddhův pohár, pro jeho „aktivaci“ však Kristovo-Buddhův pohár není podmínkou.Výběr energií z tohoto systému je velmi individuální a je na zvážení každého z vás. Pokud tápete, zeptejte se svého Vyššího Já, či mistrů do těchto energií zasvěcujících.

Tyto energie slouží výhradně k osobnímu rozvoji. Neslouží k práci s druhými lidmi.
 

Apana

Byla channelována v červenci roku 2010 a je součástí energetického systému Edega.
Apana je čistě duchovní energie určená výhradně k práci na sobě samém, která napomáhá člověku v jeho duchovním růstu. Rozvíjí jeho chápání esoteriky, léčitelské schopnosti a pomáhá čistit srdeční čakru. Energie dále pomáhá v přechodu ze sedmi čaker na tři. Což je změna potřebná u každého člověka při přechodu do 5.dimenze v roce 2012.
V případě vašeho zájmu vás zdarma zasvětím do 1.stupně (předání klíče 1.řádu). Lze zasvětit i na dálku.

Energie Apana klíč 1.řádu:

 • otevírá duchovní čakru, sceluje auru, zesiluje, vytváří základ a vazby na původní čakry
 • pomáhá při přechodu ze sedmi na tři čakry-primární čakra má tři kužely a to dolů, dopředu a dozadu a má oranžovou barvu
 • zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti
 • pomáhá chápat esoteriku ve smyslu cest, je jich mnoho a všechny kupodivu fungují
 • pomáhá v napojení na nevědomí země
 • otevírá mentální kanál 12–13.úrovně

PŘEDÁNÍ KLÍČE
Je proces, kdy je vám předán přístup k této energii a veškeré informace potřebné k práci s ní na jemnohmotné úrovni.
Při předání klíče můžete cítit zatuhlost krční páteře, tíhu v podbřišku a horkost chodidel.
Můžete se cítit unavení až ospalí a nesoustředění.
Po předání klíče následuje tzv. proces usazování, kdy si energie potřebuje najít své místo v systému. Tento proces může trvat až 4 týdny. 

VĚDOMÁ PRÁCE S ENERGIÍ
S energií můžete pracovat ihned po zasvěcení, ale vhodnější je alespoň dva dny počkat.

Pokud budete chtít s energií Apana pracovat, sedněte si, uvolněte se a zavřete oči. Následně poproste energii Apanu o práci tam, kde je potřeba. S energií Apana můžete také meditovat, dle vašeho uvážení.

ZÁVĚR:
Jste na cestě duchovního růstu a nekráčíte po ní sami. Pokud vám cokoliv nebude jasné, či budete mít jakékoliv dotazy, obraťte se na svého mistra, který vám předal klíč.

APANA klíč 2.řádu:

 • urychluje odstranění odhalených bloků
 • otevírá duchovní čakru
 • pomáhá při přechodu z primárního sedmičakerního na primární tříčakerní systém
 • vytváří základ a zesiluje vazby na původní čakerní systém
 • sceluje auru
 • pomáhá otevřít duchovní uvědomění
 • pomáhá chápat esoteriku ve smyslu mnoha cest
 • zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti
 • pomáhá v napojení na nevědomí země
 • otevírá mentální kanál 12–13.úrovně
 • čistí bloky bránící v samoléčení
 • rozšiřuje schopnost přijímat informace skrze emoce
 • rozšiřuje schopnost vidění v obrazech
 • otvírá schopnost léčit druhé
 • čistí bloky bránící v práci s druhými lidmi
 • pomáhá vidět polaritu
 • pomáhá v rozšíření mentálního kanálu
 • rozšiřuje schopnost přijímat informace pomocí dlaní
 • urychluje postup v učení se léčitelství
 • rozšiřuje schopnosti léčitelství a schopnost léčitelství předávat dále
 • pomáhá rozeznat nemoc na emoční rovině
 • čistí bloky bránící channelingu
 • čistí bloky bránící bytí médiem

APANA klíč 3.řádu:

 1. urychluje odstranění odhalených bloků
 2. otevírá duchovní čakru
 3. pomáhá při změnách primárních čakerních systémů
 4. vytváří základ a zesiluje vazby na původní čakerní systém
 5. sceluje auru
 6. pomáhá otevřít duchovní uvědomění
 7. pomáhá chápat esoteriku ve smyslu mnoha cest
 8. zpřetrhává všechna pouta k duchovní závislosti
 9. pomáhá v napojení na nevědomí země
 10. rozšiřuje mentální kanál pro komunikaci – channeling
 11. čistí bloky bránící v samoléčení
 12. rozšiřuje schopnost přijímat informace skrze emoce
 13. rozšiřuje schopnost vidění v obrazech
 14. otvírá schopnost léčit druhé
 15. čistí bloky bránící v práci s druhými lidmi
 16. pomáhá vidět polaritu
 17. rozšiřuje schopnost přijímat informace pomocí dlaní
 18. urychluje postup v učení se léčitelství
 19. rozšiřuje schopnosti léčitelství a schopnost léčitelství předávat dále
 20. pomáhá rozeznat nemoc na emoční rovině
 21. čistí bloky bránící channelingu
 22. čistí bloky bránící bytí médiem
 23. ukotvení tříčakerního systému
 24. stabilizuje tříčakerní systém
 25. navyšuje vibrace (ve třech fázích)
 26. pomáhá v chápání základních duchovních principů v souvislostech
 27. propojuje fyzickou, mentální a duchovní rovinu
 28. pomáhá rozrotovat energii v místě budoucího obalu
 29. pomáhá slyšet vše, co k člověku jde – v mentálním smyslu
 30. dává schopnost média

APANA klíč 4.řádu:
Čtvrtý klíč má dva stupně – osobní a mistrovský

Cena:
Apana 1 : zdarma
Apana 2 : 500,– Kč
Apana 3 : 700,– Kč
Apana 4 : 1.200,– Kč, do mistrovského od 21 let


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě