ZASVĚCENÍ ZDARMA PRO TY, KTEŘÍ VYUŽILI MÝCH SLUŽEB



Elenari healing system


Ukončením jedné etapy vývoje lidstva dle mayského kalendáře máme před sebou 2 duchovní cesty. Tu starou s reiki systémy, energiemi a duchovní učení pro 3. dimenzi a další nebo jít novou duchovní cestou – přímou cestou k sobě, bez oklik.
Zde uvedené systémy = úhel pohledu staré duchovní cesty, který je vyjádřen v celém textu viz níže.

Tato energie pochází s vyšších úrovní starobylých zdrojů, vyšších zdrojů, boha, bohyně, hvězdné říše a předává se zdarma.

Používání systému je jednoduché, protože využívá našich schopností vizualizace a náš úmysl nejen léčit, ale také předávat tento systém ostatním. Spojení s touto energii je vázané se zemí a hvězdami.

Pomáhá ujasnit si důvod, proč jsme zde, na zemi. Otevře dveře k novému spojení s říší víl, která je zase původem Elenari. Pomáhá otevřít náhled na přírodu – spojení s matkou Zemí poroste a rozšíří se, pokud se budete chtít vydat na tuto cestu. Tento systém představuje původ přímého a silného léčení a to v každém stupni. Už od samého začátku může být energie posílána na dálku.
Zasvěcením do prvního stupně dochází k většímu otevření se lásce směrem nahoru a dovoluje energii lásky prostupovat do vašich duchovních těl a pročištovat čakry.
Druhý stupeň vám přináší energie soucitu. Zasvěcení vám do vědomí přinese nové spojení s matkou Zemí a celou její silou.
Třetí stupeň je Branou k osvícení. Je to ukončující stupeň Elenari Healing Systému – vchod pro vyjasnění uvnitř systému.




 

Klic k vědění Sfingy


Tento systém vede toho, kdo s ním pracuje, zpátky k jeho původu, aby si vzpomněl na svůj úkol v tomto životě a aktivuje se jeho skutečné vědění. Spojením s energií se dostaneš přímo do Síně záznamů a získáš přístup ke starému vědění.




 

Láska z Nejvyššího zdroje


Zasvěcením je předáván symbol, který je láskou samotnou a velmi pomáhá při meditaci či posílání komukoliv.
„Láska z Nejvyššího Zdroje“ – nech energii proudit do své srdeční čakry, pociťuj tu nádhednou energii, která je ti dávána a užívej si ji.„Láska z Nejvyššího Zdroje“ – nech energii proudit do své srdeční čakry, pociťuj tu nádhednou energii, která je ti dávána a užívej si ji.
Můžeš od této chvíle vždy v meditaci nabít svá energetická těla touto nádhernou energií.




 

Léčivá modtliba archanděla Rafaela

Když chceš použít modlitbu pro sebe….

„Vkládám své uzdravení do Tvých rukou, Rafaeli.
Dávám Ti svou důvěru, svou lásku a svou úctu ke tvé síle.
Uzdrav mne svým Světlem a dej mi jasno pro mou další cestu.
Děkuji Ti za Tvou pomoc a milost, sdílet se mnou svou Boží sílu.
Nechť je požehnána říše andělů.
Nechť jsou požehnání Boží pomocníci.
Jsem jednotou s Tebou a Tvou léčivou silou.
Nechť dojde k uzdravení a proudění Božích energií.
Skláním se před Tebou s láskou a vděčností.“



 

Světelná síť Země


Ve skriptech je popsán světelný rituál, který pomáhá dávat do souladu neustále se zvyšující Světlo naší Matky Země (Lady Gaia) s vývojem lidstva také ve Světle.
Úvodní část skript:
Vyzýváme každého člověka, aby převzal vlastní odpovědnost a vykonával aktivní službu Světlu, zcela dle svých individuálních možností.
Každá modlitba a každá prosba za někoho je potřebná a zakotví se naprosto nutně v paměti naší světové paměti (Akašická kronika).
Velké tajemství Světla je, že se spojuje po celém světě, lhostejno ke kterému náboženství pracovník Světla náleží. Světlo má vždy tendenci se spojovat a působí sjednoceně a svázaně. Což znamená, že to zde mají temné síly obtížnější: podmíněno egoismem, chamtivostí a touhou po moci se vzájemně temní rytíři porážejí a oslabují své základní pevnosti. Zapalme přece malou zápalku – navždy zažene temnotu!

Když nyní čtete tento manuál, který k vám přišel, patříte k těm, kteří jsou vyzýváni, aby působili při pokládání základů a stavby nového věku přinášejíc Světlo a aby šli cestou svobody a odpovědnosti za sebe sama. Ohlásila to kometa roku 1997 – Hale Bob – věk vodnáře neodvolatelně začal!
Tak jako před 2000 lety ohlásila Betlémská hvězda čas Krista, byla kometa Hale Bob 1997 pro každého viditelným znamením Světla. Mnohé vysoce vyvinuté duše a Tataři (Bůh v lidské postavě) se v tomto věku vodnáře narodí – a potřebují naléhavě naši aktivní pomoc!
Uspořádejte si svůj život a pokuste se vyčistit své denní problémy, abyste měli čistou hlavu pro náš úkol – vývoj duchovnosti. Pusťme se společně s radostí a odvahou do díla!
Kladu vám na srdce, abyste následující léčebný rituál prováděli denně!
Tím vznikne celosvětová světelná síť pro mír a uzdravení tohoto světa.
Když budete cvičení velmi často opakovat, uvidíte svou auru trvale růst.
Také zde platí, že všechno, co vysíláme, se k nám také vrací – také to Světlo, které budeme vysílat Zemi a jiným lidem!




 

Zlatý paprsek

Úvodní část skript:
Obdržela jsem vysvětlení k aktivaci Zlatého paprsku půvabu a milosti během energetického kontaktu s Metatronem.
V tomto manuálu zjistíš, co je jmenovaný Zlatý paprsek, kde se nachází a jak jej můžeš sám/sama aktivovat.

Je pro mne velkou radostí, že si tě tento dárek od Metatrona našel. ☺


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě