TATTATUO

TATTATUO
  • je duchovní vzdělávání, filozofický systém, moudrost Vesmíru a energie, která léčí, ochraňuje, harmonizuje, transformuje, sjednocuje tělo – duši – mysl, vyvažuje, spojuje člověka se Světlem a Zdrojem. Pracuje jasně, rychle a efektivně. V ní se můžete udržet ve vysokých frekvencích trvale. Je to prapůvodní energie Zdroje, se kterou šla duše do života. Máme toto energetické napojení na Zdroj v sobě všichni, jen jsme na to zapomněli. Nastal čas si svou sílu Zdroje znovu zvědomit.

Více informací autorka Mgr. Libuše Melounová
 

Víte, co je TATTATUO?


Cílem TATTATUO (mimo jiné) je poznat štěstí, hodnotu a důstojnost lidského života.

Je to způsob energetické práce na sobě (i druhých), kterým dokonale srovnáte svůj život.

  1. Má nás převést do 5té dimenze, kde se člověk stává vědomým.
  2. Je mostem mezi duchovním a fyzickým životem.
  3. Energie vychází přímo ze Zdroje, je jím vyživována, posilována, je nevyčerpatelná a má nekonečné možnosti.
  4. Především sjednocuje duši, tělo a našeho ducha se Zdrojem.
  5. Není v lidských silách ji zastavit, zneužít nebo si ji přivlastnit, protože tento záměr člověku snižuje vibrace a energie k němu přestane proudit.
  6. Má za úkol zažehnout na Zemi světlo, které bude léčit nemocnou planetu i lidi.
  7. Je energií, kterou už lidstvo znalo, naposledy v Atlantidě.
  8. Zvyšuje frekvence, přináší stálý přísun síly, která se jmenuje zdraví, moudrost, tvořivost a nekonečné možnosti, které vytváří celistvého tvořitele, zvaného člověk…

Kurzy TATTATUO
Tyto kurzy jsou zaměřeny na duchovní léčení pomocí Univerzální energie Tattatuo. Je to nový pojem, ale podle informací Vyššího vědomí, je to energie, kterou duše důvěrně znala. Je to praenergie, se kterou šla do života a věděla, jak se jí naplnit, aby byla v životě mocná.

Je to energie štěstí, lidské hodnoty a důstojnosti života. Její síla je nekonečná a bude postupně odhalována a posilována. Není však v lidské moci ji vlastnit, zastavit či zneužít. Je to přímá energie Zdroje a opět má šanci se dostat zpět mezi lidi. Kdo by ji chtěl manipulovat, přestane k němu proudit, protože energie má tu nejvyšší možnou ochranu a vedení.

Kurz Tattatuo (zkráceně používáme název TA) se skládá ze tří částí, které na sebe navazují a na závěr vytvoří celek neboli sjednocení všech informací, které nás naučí přímou komunikaci s Univerzem.

Tattatuo I. – Očista duše

Je to třídenní kurz.

V kurzu TA 1 se provádí hloubková očista duše, aby každý, kdo chce s touto energií pracovat, byl na energii připraven a očištěn. Samozřejmě že se pracuje i s programy těla a mysli, protože každý z nás má duši, tělo a mysl. Studenti se naučí, mentální věkové regresi a tím se zbavovat generačních nánosů tíhy života, která drží člověka v pasti nezdarů. Velkou váhu v tomto kurzu má především práce mistra TA, který vede skupinová odblokování, která jsou základem očisty.

Tattatuo II. – Návrat k sobě

Je to navazující kurz na TA I. Čtyřdenní kurz.

V kurzu TA II. budou další informace o energii TA, o léčivém a ochranném symbolu TA a hlavně na tuto energii bude napojen každý účastník, který je připraven energii přijmout. Teprve po napojení je možné začít testovat. Pracuje se s kyvadlem a tabulkami. Celý postup odblokování se touto energií čistí, ale je také možné ji okamžitě použít při duchovním léčení. Větší část odblokování ještě stále vede mistr TA, ale studenti se už učí jednoduchému testování.

Tattatuo III. – Sjednocení

Je to navazující kurz na TA II. Je 6 ti denní, ve třech víkendech.

V kurzu TAIII. se studenti seznamují s Učením Univerzálních Trojúhelníků – nebo-li s Univerzální trojjediností. Zde se sjednocují znalosti všech tří kurzů. Studenti se vlastně učí komunikovat s Univerzem. Co to znamená? To, co se nám v životě děje, má někde v minulosti příčinu, kterou my už nevíme, protože je v našem nevědomí. Pokud jsme napojeni na energii Zdroje, jsme napojeni také na naše Vyšší vedení – buď je to Vyšší Já a nebo Vyšší vědomí a to má přístup do našeho „archivu minulosti,“ odkud danou informaci dokáže zjistit a vymazat z paměti duše, těla i mysli, pokud je příčinou našeho problému. Většinou jsou to traumatizující vzpomínky, které zanechaly stopy, které se časem projeví jako strach z něčeho, nemoc, bolest, opakující se nezdary apod.

Mistrovský kurz

Kdo chce ze studentů absolvovat mistrovský kurz, základem studia je absolvování kurzu TA1, TA2, TA3 a jejich opakování. Na mistrovském kurzu proběhne mistrovské zasvěcení, aby budoucí mistři mohli sami provádět napojení na energii Tattatuo. Dále se v tomto kurzu učí nový způsob energetického léčení, kterému se říká Tvořivý kód, je to vlastně neutralizace škodlivých frekvencí. Mistrovský kurz je třídenní.

Učitelské kurzy

Mistři TA, kteří mají zájem o učení kurzů TA, mohou pokračovat v Učitelských kurzech TA1, TA2, TA3, pokud chtějí učit všechny tři kurzy. Zde se hlavně probírá metodika učení kurzů a také se zaměřujeme na odblokování toho, co by budoucím učitelům bránilo v učení kurzů. Učitelský kurz je třídenní.

UPOZORNĚNÍ:
Kurz TATTATUO je alternativní duchovní metodou, která rozhodně nepopírá klasickou medicínu, nezasahuje do odborného léčení, neurčuje diagnózu, nepředepisují se léky a nedělají se žádné úkony, které přísluší pouze lékařům. Studenti, mistři TA i učitelé TA jsou s tímto seznámeni a potvrzují svůj souhlas podpisem Etického kodexu. 

Termíny: r. 2019 TATTATUO 1 – 1.část Plzeň: 

květen nebo červen, na termínu se domlouváme 

Termíny pokračujících kurzů tvoříme společně, nezveřejňují se, protože semináři je třeba projít od začátku krok za krokem jako po schodech na vrchol pyramidy.

Místo konání kurzů:

Plzeň

Cena TA 1: 3 dny, 3×1500 Kč, opakování polovina ceny.
Cena TA 2: 4 dny, 4×1500 Kč, opakování polovina ceny.
Cena TA 3: 6 dní, 6×1500 Kč, opakování polovina ceny.
 

Kniha Dopisy andělům autorky Mgr. Libuše Melounové

slouží zároveň jako skripta, podle kterých lektorka povede společná odblokování všech studentů. Tento učební materiál je nutné před kurzem nebo v kurzu zakoupit. Prodej knihy více info

Časopis TATTAUO – Most do páté dimenze ke čtení zde
Více k TATTATUO

Klíč k životu

Skutečné tajemství života je to, že život může být velmi jednoduchý, že všichni můžeme žít v hojnosti, štěstí a zdraví, pokud víme, jak na to. Ale nás nikdo jeho jednoduchosti neučil. Ženeme se za něčím, co nám zničí zdraví. Neumíme přijímat, odevzdávat zbytečnosti, jít za svými prioritami, chránit své energie a hranice.

Naši předkové věděli více o této jednoduchosti, protože žili v souladu s přírodou a znali její zákonitosti, my už jsme je ztratili. Teprve až velké nezdary zdravotní, finanční, vztahové a jiné, nás vedou k hledání, proč tomu tak je.

Vše je o energii a její výměně.

Každý z nás je tělo, mysl a duše, jsme energie, vzájemně se ovlivňujeme a doplňujeme.

Energie proudí a má své vibrace. Lidé s různými vibracemi si nikdy nemohou rozumět, protože kráčí jinými cestami, mají rozdílné hodnoty, smýšlení a pohled na svět.

Celé tělo, orgány, žlázy, krev, lymfy, každá buňka, vše má své vibrace a jsme zdraví, pokud celek souzní v harmonii. Stačí rozladit jeden orgán, jednu buňku a je problém. Nesmíme zapomenout, že naše tělo reaguje na emoce a myšlenky, na vnější svět.

Kdo má energii, je mocný.

A chce-li být mocnější, tak druhým tuto energii bere svou arogancí, povýšeným i agresivním jednáním.

Nemá-li někdo moc, je nešťastný. Někomu svou energii odevzdává a posléze je nemocný a to už není rovnováha, porušil se vibrační vzorec těla. Člověk se stal obětí. Pokud jsou lidé v pozici oběti, vždy potkají agresory a naopak. Jsme –li v některém směru slabí a bezmocní, právě to je výzva se této oblasti nevyhýbat, ale pustit se do pátrání, proč tomu tak je a získat svou sílu zpět. Je třeba problémem projít, ale rozhodně v něm nezůstat.

Svou sílu nemusíme odevzdávat jen člověku, ale také své závislosti, práci, své ctižádosti, která nás žene vpřed, abychom byli lepší, měli vyšší vzdělání, peníze, majetek, auta, domy…

Vše vibruje na určité frekvenci. Myšlení, postoje, chování. Pokud člověk nežije v souladu s harmonií se sebou, s ostatními a s Univerzem, což je většina lidí, vibrace se změní, rozladí a jsme rozladění a náchylní k nemocem.

Svou duši vkládáme do všeho, co děláme. Do každého člověka, do každé činnosti a naopak, jak se rozhodujeme, tak ovlivňujeme svou duši. Pokud uděláme něco nečestného, ublížíme někomu nebo sobě, máme pokřiveného ducha. Napravit to můžeme tím, že začneme uzdravovat sebe jako celek, potom opět můžeme vykročit rovně. Je třeba sledovat, jak se cítíme, co nám naše duše říká svými pocity. Když poslechneme svou intuici, začneme se vymaňovat ze světa předsudků a omezení.

Pokud vyléčíme svého ducha, svoje nitro, potom aktivujeme centrum harmonie uvnitř těla a člověk má šanci se uzdravit.

Být v harmonii jako celek, to je to, co hledáme. Někdo může velmi dbát o své tělo a zdraví, ale je nešťastný v osobním nebo profesním životě a proto je nemocný. Myšlenky a emoce ovlivňují tělo a jeho harmonii, když jsme vyladění, jsme zdraví. Pokud některá oblast těla nevysílá správně, něco ji rozladilo, zasáhlo, je třeba to najít a napravit. Pro lidi, kteří umí testovat a pracovat s energiemi, není problém zjistit oslabenou část těla a uvolnit energii, která jde přesně tam, kam má jít a srovná vibraci těla. Je však také nutno vědět, co tyto reakce vyvolává a změnit postoj k těmto událostem. A to je aktivní přístup léčení.

Důležité je vědět, že energie neumí lhát, prostě proudí, ale zareaguje oslabením, pokud uděláme něco nesprávně. Je třeba se znát, poslouchat své tělo, které reaguje na změnu energetického proudění nevolností, bolestí a chorobou.

Je třeba vědět, co nás posilňuje a co nás oslabuje. Tím, že vedle někoho oslabíme, naše tělo nám říká, že nám tento člověk nevyhovuje a bere nám energii. Nejen člověk, ale také činnost nás posilňuje i oslabuje. To, čeho se bojíme, je nutno vyřešit a ne se tomu vyhnout, jinak nás ta situace zničí.

Pozor! Můžeme svým vlastním postojem k někomu/něčemu oslabovat sami sebe.

Nízké sebevědomí dohání lidi k tomu, že se mohou rozdat, dělají stále více a více, aby byli milováni, ale pro sebe jim už nezbude. Pro druhé mají energii, pro sebe už ne. Tito lidé také mají pocit, že jsou nedostateční, že druzí umí více, vzhlížejí k nim a odevzdávají jim svou energii. Někdy se mohou i na druhé zlobit, ale svůj hněv nevyjádří a obrátí ho dovnitř a právě tato emoce, začne pracovat jako negativní energie a zablokuje tok žlučníku a jater, každý člověk má své oslabené místo, kam se ukládají jeho nevyjádřené emoce. Po čase se delší energetické poruchy projeví jako nemoc.

Život bývá konfliktní a po každém konfliktu se nemůžeme zhroutit, ale mnoho lidí neumí konflikty řešit. Buď jdou do boje, nebo ustupují a brání se, také vyhýbání se konfliktu je častý projev. Konflikt je výzva, když ho prožijeme a poučíme se, tak jsme ho zvládli a jdeme na další řešení, protože život je plný výzev a konfliktů. Pokud nás konflikt oslabuje, přicházíme o energii. Pokud posílí, vzali jsme jiným jejich energii. Podle Univerzálního zákona příčiny a následku, příště o energii přijdeme my. Máme-li energii po konfliktu stejnou, umíme vyváženě reagovat a svou energii jsme ponechali sobě.

Naše tělo je dokonalá kronika našeho života od početí i generací. V našich buňkách jsou všechny naše i rodové vzpomínky na naši minulost, reakce, postoje, ublížení, ale také úspěchy a radost.

Zdraví je živou výpovědí naší síly. Každá myšlenka ovlivňuje chemii našeho těla. Některé myšlenky jen tělem prolétnou a neublíží, ale některé jsou jako výbuch. Je to hlavně strach, který oslabí celé tělo.

Mnoho lidí cítí velkou únavu a podceňují tuto situaci. Dlouhodobá únava je energetická choroba, která končívá depresemi a chronickým únavovým syndromem.

Je třeba zjistit, co člověku bere jeho sílu. Může to být nespokojenost, velká zodpovědnost, vyčerpání svých zásob, obava z nedostatku, pocit nepostradatelnosti aj. Většinou to probíhá na nevědomé úrovni.

Negativní myšlenky a emoce má každý člověk, ale to neznamená, že každý musí onemocnět. Aby vznikla nemoc, musí určitá emoce výrazně převládat, aby ovládla člověka. Pokud si lidé neustále připomínají křivdu, hněv, nespravedlnost, obracíme svou sílu do minulosti a potom ji nemáme v přítomnosti.

Síla je základem lidské existence. To, jak žijeme, je projevem naší síly.

Buď jsme zdraví, nebo nemocní. Potíže s životní silou se nevyhýbají nikomu, každý z nás poznal pocit bezmoci nebo usiloval o kontrolu nad druhými.

Někteří onemocní, když přijdou o něco, co představuje jejich sílu, může to být vybudovaná firma, partner, společenské postavení, zaměstnání, uznání, vedení apod. Bez toho neumí žít.

Situace a vztahy určují poměr sil. Kdo sílu má, udrží si svůj postoj, svůj život a zdraví.

Centrum TATTATUO předkládá nabídku toho, co pro sebe můžete udělat, abyste hloubkově poznali a sjednotili sami sebe.

Bez své jednoty nikdy nedostanete to, po čem toužíte.
Lidská nejednota se projevuje nespokojeností, hněvem, mrzutostí, únavou, bolestí a mnoha podobnými slovy.
Sjednocené já se projevuje především klidem a vyrovnaností ve všech oblastech života.

Celá tisíciletí lidé ničili svou planetu a ta se stále chovala mateřsky. Dávala, pečovala, starala se. Nastává však období změn. V zájmu obrody Země i lidí je nutno nastolit jiná pravidla a řád. Nastává období vyrovnávání, kterému předchází ukončování starého, nefunkčního a destrukčního.

Vše se připravuje na původní záměr života na Zemi a ten byl – žít a tvořit v harmonii a štěstí. V tuto chvíli to pro mnoho lidí zní neskutečně.

TATTATUO je štěstí, je to základní energie života, bez které nelze žít. Proto se vašemu životu dá říkat přežívání. Společnost už přežívá příliš dlouho, lidé tomu říkají krize, ale tato krize je v každém z vás. Je to apatie, útlum tvořivosti, výchovy i péče o člověka. Tupá energie je povzbuzována dnešním postojem soupeření a k tomu jsou vedeny už malé děti. Soutěží, soupeří, vítězí, prohrávají, závidí, posuzují, zesměšňují, chtějí si urvat pro sebe největší díl na úkor druhých. Vnitřní krize člověka je hodně hluboká.

Je totiž narušeno vnitřní jádro člověka i Země. Nitro lidí ničí nitro Země a tak je to stále dokola. Honba za penězi je často mylně považována za cestu ke štěstí. Peníze štěstí nepřinesou, ale štěstí může přinést cokoliv. Hlavně uvědomění, že už štěstí máte, je to ten poklad uvnitř vás, vaše duše, která našla spojení se svým domovem a ví, co je jejím úkolem. Nikdo a nic vám nemůže ublížit. Nikdo a nic vás neohrozí. Jste-li napojeni, přesně víte, kdo jste, kde máte být a co tam máte dělat. Nevyvíjíte úsilí, jste, žijete, víte…

Být TATTATUO, znamená ukázat šťastnou mysl, emoce a zdravé tělo. Zdravá a šťastná duše se odráží ve zdravém a šťastném těle. A tomu se říká rovnocenné partnerství, stejně jako partnerství s Univerzem.

Energie TATTATO má za úkol vnést mezi lidi tyto nové myšlenky a postoje. Energie k lidem proudí, ale oni ji necítí, protože na ni nejsou naladěni a nebo jsou na jiné frekvenci. Ten, kdo ji dosáhne, pochopí, co umí. Je třeba pocítit její sílu a vaše emoce explodují, vše utlačené a ponížené vyplyne napovrch a nová energie pročistí vaše myšlení, emoce i těla.

Prožíváte pozemskou krizi a to ve všech složkách a úrovních života. Přicházející nová kvalita života to staré zákonitě smete, jiná volba není možná. A právě TATTATUO, jako energie štěstí, vlastní hodnoty a důstojnosti života, má zažehnout na Zemi světlo, které bude léčit nemocnou planetu i lidi.

Věřte, že změna přinese mnoho dobrého. Věřte, že máte na dosah nové činy. Věřte, že jste milováni.

Mocným tlakům z vnějšku můžete čelit svou vírou a důvěrou v Univerzální řád. Štěstí přijde v okamžiku, kdy uvěříte novému životu. A právě tento život čeká, kdy přijmete energii, která vám pomůže změnit to neměnné, nepochopitelné, nedostupné a neuchopitelné dění věcí, nad kterými jste stále bezbranní a bezmocní v tom tvrdém, dravém a nemilosrdném proudu řeky života.

Podívejte se však na věc ještě jiným pohledem. Pokud lidé nevěří na štěstí, nemohou dostat něco, co podle nich není. Vaše cesta však dospěla tak daleko, že vy jste si už cestu štěstí zvolili jako tu svou pravou. Přesto vás ovlivňuje skupinový instinkt, kde je uložen život bez lásky a štěstí. Uzrála doba. Je čas se vymanit z této neprospěšné energie.

Očista člověka začala očistou jeho duše. Nyní je také na řadě očista těla a mysli. Je to silný očistný proces, kterému nemůže nikdo uniknout. Jsou jen dvě možnosti. Jít s námi vpřed nebo zůstat vzadu. Jiná šance není. K tomu není co dodat. Chopte se své šance a nenechejte si tuto zázračnou dobu uniknout.

Štěstí existuje v každém z vás, protože je to energie Univerza a vy k němu patříte. Šťastný může být každý. Stačí zvýšit své frekvence a této energii se otevřít a přijmout ji. Vždyť je to základní energie života a bez ní by vlastně nikdy život nevznikl. Uvědomujete si, co teď bylo vysloveno?TATTATUO je štěstí, je to základní energie života, bez které nelze žít. Proto se vašemu životu dá říkat přežívání. Společnost už přežívá příliš dlouho, lidé tomu říkají krize, ale tato krize je v každém z vás. Je to apatie, útlum tvořivosti, výchovy i péče o člověka. Tupá energie je povzbuzována dnešním postojem soupeření a k tomu jsou vedeny už malé děti. Soutěží, soupeří, vítězí, prohrávají, závidí, posuzují, zesměšňují, chtějí si urvat pro sebe největší díl na úkor druhých. Vnitřní krize člověka, je hodně hluboká.

Je totiž narušeno vnitřní jádro člověka i Země. Nitro lidí ničí nitro Země a tak je to stále dokola. Honba za penězi je často mylně považována za cestu ke štěstí. Peníze štěstí nepřinesou, ale štěstí může přinést cokoliv. Hlavně uvědomění, že už štěstí máte, je to ten poklad uvnitř vás, vaše duše, která našla spojení se svým domovem a ví, co je jejím úkolem. Nikdo a nic vám nemůže ublížit, nikdo a nic vás neohrozí, jste-li napojeni, přesně víte, kdo jste, kde máte být a co tam máte dělat. Nevyvíjíte úsilí, jste, žijete, víte…

Být TATTATUO, znamená ukázat šťastnou mysl, emoce a zdravé tělo. Zdravá a šťastná duše se odráží ve zdravém a šťastném těle. A tomu se říká rovnocenné partnerství, stejně jako partnerství s Univerzem.

TATTATUO svou podstatou změní model života. Děti budou dětmi a dospělí dospělými, protože v životě to tak nebývá. Děti byly příliš brzy vtaženy do tíhy života a nemohly si hrát. Dospělí si zase hrají na vojáky, místo aby šťastně žili a nechali žít. TATTATUO zvyšuje frekvence, přináší stálý příliv síly, která se jmenuje zdraví, hojnost, tvořivost, moudrost a nekonečné možnosti, které vytvoří celistvého tvořitele zvaného – člověk…

Kurz TATTATUO – návrat k sobě

Tento kurz je zaměřen na duchovní léčení pomocí univerzální síly TATTATUO. Je to nový pojem, ale podle informací, které jsem dostávala skrze Vyšší Já, je to prapůvodní energie, se kterou šla každá duše do života. Bylo to spojení s domovem, byla to jistota, radost, potřeba se učit, poznávat stále a stále nové, byla to lehkost a hravost.

Dobře se podívejte, jak se chová šťastné dítě a takoví jsme kdysi byli i my. Ve skrytu duše všichni toužíme po něčem, co neumíme pojmenovat a uchopit. Je tam energie našich snů a představ.

Tattatuo je energií štěstí, přinášející pocit vlastní hodnoty a důstojnosti lidského života. Žít v této energii bylo samozřejmostí až do té doby, kdy byla zneužita a z lidského života vytlačena.

Tato energie přichází zpět na pomoc lidem i naší planetě k jejímu vzestupu. Je to energie Světla, jejímž úkolem je ukončení a uzavření zastaralých systémů. Dalším krokem je sjednocení společně s obnovením tvořivosti lidského mozku, těla, duše i ducha.

KURZ TATTATUO – NÁVRAT K SOBĚ se skládá ze tří částí, které na sebe navazují. Jsou to:

Učení Vyššího Já – očista duše Tattatuo – návrat k sobě Učení Univerzálních trojúhelníků – sjednocení

Jsou to tři samostatné třídenní kurzy, které však tvoří celek – Trojúhelník sjednocení. Aby k nám energie Tattatuo mohla proudit, je nutno nejdříve očistit programy duše, těla a mysli. Jedině tak se zbavíme nánosů tíhy života, které nás drží v pasti nezdarů. Tím se zvýší naše vibrace, a pokud víme jak, můžeme se dostat na frekvenci energie štěstí.

Známe-li frekvenci, umíme-li se na ni naladit a používat ji, můžeme potom přejít k vyvrcholení celého vzdělávání, které nám vytvoří celek. A tím je Učení Univerzálních trojúhelníků. Pro nás je to, mimo jiné, sjednocení naší trojjedinosti – což je duše, tělo a mysl.

V životě se většinou chováme takto: Máme svůj sen. Mysl má přesnou představu. Nutí tělo do něčeho, co samo nechce. Duše se na záležitost dívá s nadhledem a ví, že toto přesně nepotřebuje. Splní se náš sen? Pokud se nesjednotí naše trojjedinost, určitě NE!

1. Učení Vyššího Já

Paní Melounová uvádí – cituji: "Já sama se nepovažuji za autorku tohoto kurzu. Jsem zapisovatelkou, která komunikaci s Vyšším Já zapsala, skloubila a nyní vám ji předkládá.

Věnovala jsem tomu tři roky a díky skupině naladěných lidí, které zajímaly texty mého Vyššího Já a jiných bytostí Světla, jsem vytvořila semináře Učení Vyššího Já. Postupně jsme byli vedeni od bezmoci k tomu, aby náš život byl vědomý, abychom poznávali souvislosti svého života, své pasti, bolesti a nemoci. Pro mne osobně to bylo úžasné poznávací období, které nemá konce. Stále přichází nové a velmi překvapivé informace o našem vývoji, o lidském růstu i pádu.

Právě přes své Vyšší Já jsem se dozvěděla o energii Tattatuo, která je hloubkovým duchovním léčením a svou podstatou patří k Univerzálním trojúhelníkům. Nikdy před tím jsem o této energii neslyšela a stejně tak o síle Univerzálních trojúhelníků. Vše postupně vyšlo z těchto seminářů, které měly relaxačně meditační ráz, ale současně i vzdělávací a očišťovací. Vždy jsem totiž přes Vyšší Já, kyvadlo a tabulky nacházela naše bloky a překážky. Rušila jsem společné podvědomé záznamy a dávala mozku nové informace, dá se říci, že jsme očišťovali své DNA."

Učení Univerzálních trojúhelníků

Ve většině případů našeho světa existuje trojjedinost. Dá se říci, že věci se dějí v trojúhelnících. Konečně i lidové přísloví říká: Do třetice všeho dobrého i zlého.

Výjimka potvrzuje pravidlo, proto existuje také dvojjedinost. Na příklad: Láska a strach. Buď žiji v lásce a neznám strach nebo mám strach a neznám lásku. Jiný příklad dvojjedinosti je archetyp tvořitel nebo oběť. Mohu být jedním nebo druhým, nic mezi tím neexistuje.

Ale i tato dvojjedinost vytváří trojúhelníky.

Jak? Tvořitel – láska – zodpovědný život. Oběť – strach – nemoc. A samozřejmě je k tomu daný postup, který nám odhalí, proč se nám děje to, co se děje a hlavně, co s tím? Samotná informace by možná byla zajímavá, ale problém by trval. My ho však chceme odhalit a vyřešit. Univerzální trojúhelníky nám dávají překvapivé informace, naprosto jiný pohled na danou bolest, nezdar, ztrátu apod.

K čemu je to dobré? Proč máme něco vědět o trojúhelnících?

Protože je to prastarý jazyk Univerza, je to řád a byl dramaticky porušen. Současný svět je toho důkazem. Univerzum s námi mluví přes symboly, obrazy, barvy a energie. Pokud rozumíme této řeči, vede se nám dobře. Cítíme naplněnost života, protože jsme napojeni na Zdroj všeho, co bylo, je i bude. Univerzum je hologram, ale naše duše také. Pamatujete si ještě svou prvotní řeč? Je to intuice, jasnozřivost a telepatie. Pokud je posloucháme, potom jednáme vědomě a uvědoměle. Pokud neposlechneme svůj vnitřní hlas, jsme jako řidiči na cestách, kteří neznají pravidla silničního provozu.

Univerzální trojúhelníky nás učí o harmonii a sjednocení. Pokud se nám to povede, strhne se doslova lavina pozitivních změn a všechno jsou to záležitosti, které nosíme třeba i skrytě ve svém srdci a máme pocit, že v tomto světě na ně nedosáhneme. Vše je možné, když na to budeme věřit a něco pro to uděláme.

Také léčivá energie TATTATUO je součástí Univerzálních trojúhelníků a tím se její síla násobí.

Téměř všechny tabulky z Učení Univerzálních trojúhelníků rozebírají pozici oběti. Možná příčina archetypu oběti je buď genetická anebo duchovní, také většinou vznikla v minulosti a my ji už nemáme ve svém vědomí, ale podvědomí. Proto si nevíme rady, jsme v pasti tohoto archetypu, který tím pádem prožívá strach, že svůj problém nevyřeší. Je to tak závažné téma, řekla bych zásadní téma našeho života, proto se jím budeme zabývat více v dalších textech.

Naším úkolem je tento model objevit ve svém nitru a vyléčit, abychom se stali tvořiteli svého života. Potom budeme žít v lásce, která nezná strach. Vytvoříme si novou základnu života. A k ní lze přiřadit mnoho pozitivního. Jakmile změníme sebe, měníme i své okolí, místo, kde pracujeme i žijeme.

V současné době se světlo šíří velmi rychle, buďme připraveni a naladěni, abychom se sami mohli stát světlem. Pomůžeme tím dokončit světelnou síť kolem naší planety.

ZÁVĚREM upozorňuji, že semináře TATTATUO jsou alternativní duchovní metodou, která rozhodně nepopírá klasickou medicínu, nezasahuje do odborného léčení, neurčuje diagnózu, nepředepisují se léky a nedělají se žádné úkony, které přísluší pouze lékařům. Studenti, mistři TA i učitelé TA jsou s tímto seznámeni a potvrzují svůj souhlas podpisem Etického kodexu.

S laskavým svolením autorky a držitelky autorských práv TATTATUO jsou zde použity citace z knihy Libuše Melounové: Dopisy andělům
a TATTAUO Mgr. Libuše Melounová


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě