Oživení energií (=zasvěcování)

Nepracuji již s Ra – Sheebou, FSL a s dalšími systémy, které vycházejí z Reiki, Kundalini-reiki… zasvěcení do uvedených systémů neposkytuji. Zdůvodnění najdete v Nových informacích k zasvěcení.

Kontaktně – na kurzy přijímám také jen jednoho zájemce o oživení energie (= zasvěcení) jen v případě, že je seznámen s novými informacemi k zasvěcování a přesto na iniciaci trvá – např. Shamballa.
Před oživením energie vyčistím každého adepta TATTATUO, sjednotí se tělo – mysl – duše, nahlédneme a uvolníme bloky, které brání srovnat sebe a svůj život, dojde k pozvednutí vibrační úrovně, odstraní se bloky a překážky v příjmu oživené energie=zasvěcení a pro další práci s touto energií a vyčistí se tak, aby následné čištění v souvislosti s příjmem této energie probíhalo co nejjemněji.

Zasvěcení na dálku – po předchozí platbě na účet 670100 – 2207727142 / 6210, pokyny pro příjem zasvěcení
Certifikát a skripta jako: příloha e-mailu. 

NOVÉ INFORMACE K ZASVĚCENÍ = OŽIVENÍ ENERGIE:

Zasvěcování do energií – jde o napojení, o zvědomění si a oživení energie jako přirozeného toku energie Zdroje a Prasíly v nás.

Energie k lidem proudí, kdo je připraven, tak ji přijímá a vyváženě předává dále. Lidé a energie má být vzájemně propojena. Energie ovlivňuje lidi a lidé ovlivňují energii. Jejím úkolem je plynout, dávat život, sílu, pomáhat, vyvažovat, léčit.

Je jedno, jak se energie jmenují, pokud pocházejí ze stejného Zdroje, jsou jednotlivými částmi celku, jsou to paprsky, které nás mají spojit a přinést nám jednotu.
Každý z vás je přijímačem energie a ne všichni jsou si toho vědomi. Na jaké jste frekvenci, takovou energii přijímáte. Proto je třeba se starat o to, aby se jakákoliv část Boží energie rozvíjela a hlavně plynula. Je to síla, která byla dána lidem jako dar, stejně jako život.
Proto lidé, kteří vnímají, cítí a vidí jinak, mají za úkol prezentovat svůj vnitřní svět v tom vnějším. Jelikož žijí jako duše ve fyzickém těle a světě, a navíc si uvědomují spojení duchovního s fyzickým životem – potom by se dalo říci, že oni sami jsou zářičem dané energie. Být zářičem – to je váš úkol. Od vás se rozzáří další a další světlo. Jste-li opravdovým zářičem, to musí cítit každý z vás ve svém nitru…


Především máme opustit energie, které patří do 3. dimenze, reiki a další energie. Je to tzv. „stará duchovní cesta.“ Otevřít se pro zvládnutí změn a přijmout cestu již bez oklik. Zkrátka nabrat přímý směr.
Cena za reiki mistrovské „zasvěcení“ také mnohdy neodpovídá skutečnosti s ohledem na to, že s reiki toho už dnes adepti moc nepoléčí a neodblokují. Síla léčení nevychází z reiki nebo jiné zasvěcené energie, ale z našeho vnitřního potenciálu, z naší rozvinuté vnitřní síly. A tento náš potenciál lze rozvíjet mnohem efektivnějšími způsoby práce než dnes již přežitým „zasvěcováním“. Z tohoto úhlu pohledu je „zasvěcování“ pro mistry dobrý byznis, který je stále hojně podporován neinformavanými žadateli.

K zamyšlení vybízí text Sergeje Lazareva z knihy Diagnostika karmy: “Každá léčebná metoda, která nemá za cíl duchovní rozvoj člověka, vede k destrukci. Odstranění příčiny příznaku bez pochopení a změn není v žádném případě léčbou. Pokud léčitel pouze odstraňuje příčinu svým vlastním působením, potom deformuje informační pole nemocného a to zase zpětně působí a deformuje pole léčitele i jeho rodu. Jsou-li nemocné děti, většinou je příčina v nevyřešených záležitostech rodičů. Pokud rodiče pochopí a udělají změnu, děti se okamžitě zlepší…”
Tento odstavec by mohl ukazovat univerzální odpověď na mou otázku: “Proč se tolika vynikajícím terapeutům a léčitelům nedaří nebo sami onemocněli a nedokázali si pomoci (dokonce zemřeli).” Tohle je jen nahozené téma, které určitě stojí za rozebrání. Bez pochopení nemá léčení smysl.

Jakákoliv energie, která se přijímá „zasvěcením,“ slouží jen jako podpora, doplněk k duchovní práci, nelze na ní stavět svůj duchovní růst, to se daleko nedostanete a nezáleží na tom, kolik máte zasvěceno energií – zda 2 nebo 100. Kdo se chce duchovně posouvat, je třeba zpracovávat své vnitřní bloky, strachy, řešit problematické vztahy, pracovat na sjednocení své duše, mysli (ega) a těla, mít vnímavost sebe – sebevědomí, mít partnerství v lásce se sebou, řešit sebe a svůj život, všechny problémy postupně dořešit a uzavřít apod.
A to je cesta práce na sobě (a později i na druhých lidech) v TATTATUO a v jiných kurzech podobného zaměření. V reiki kurzu to není možné se naučit. Považte, že vše, co potřebujeme k růstu je v nás, naše vnitřní síla, kterou nevyužíváme naplno, protože je blokována našimi strachy, narušenými pudovými instinkty (záchovné, vztahové, sociální), které nás stále ovládají, omezují z vědomé, podvědomé nebo nevědomé roviny. Tam reiki nemůže dosáhnout.

Podle mayského kalendáře je r. 2012 završením a uzavřením starého, tedy i starých duchovních cest. Otevírají se nové duchovní cesty a pro nás nyní nejbližší novou duchovní cestou je právě TATTATUO. TATTATUO je most do 5. dimenze, je to cesta Pravdy.
Mění se také energetická základna planety Země.
Novou energetickou základnu planety Země tvoří:
TATTATUO, TACHYON, JÁ JSEM, RECONECTION, …
.
Každá z těchto energií má svou specifickou sílu a souběžně působí pro dobro planety a všech bytostí. TACHYON a TATTATUO pocházejí ze stejného Zdroje, pomáhají si, jsou to blízké spolupracující síly. JÁ JSEM a RECONECTION se připojují a pomohou Zemi v přechodu do vyšší dimenze. Spojení těchto energií má velký význam pro všechny na Zemi i v Univerzu. Bez naší vzájemné lidské spolupráce s nimi se tento vývoj nemůže naplnit. Univerzum nám žehná a posílá lásku, abychom dokázali energie spojit. Tím získáme potřebné informace a k tomu sílu správně s nimi naložit v období přicházejících velkých změn. Máme se naučit nově spolupracovat s Univerzem.
A ve spolupráci s ním je nutno odstranit vnitřní poslušnost a připoutanost k tomu, co doopravdy nechcete. Duše procitá ze svého stavu odloučenosti a učí se naslouchat svému pravému hlasu. K odloučení došlo, mimo jiné, i v době pádu Atlantidy, kdy jsme uvěřili a začali naslouchat svému hlasu ega. To nás přivedlo k připoutanosti a poslušnosti k tomu, co nám škodilo. Opustili jsme cestu, která nám byla ku prospěchu.

Současným úkolem TATTATUO je vás probudit a hned za tím následuje rozšíření vašeho vědomí. A vaším úkolem je TATTATUO nejen přijímat, ale i šířit. Považujte se za šiřitele štěstí a také se podle toho, prosím, chovejte. Nešťastný člověk tento úkol nemůže splnit.
To, co ještě žijete, je docela hezké popírání Boha v sobě. A to není přátelský ani šťastný postoj.
Také emoce projdou očistou. Jsou řečí vaší duše a jsou velmi popírané a potlačované. Emoce se budou projevovat, ať už jsou jakékoliv a nemusí být urážlivě a hrubě vyjádřeny. Děti je projevují svým způsobem. Radostným a nebo se brání a rebelují, jsou-li zatlačeny do kouta.
Bezradnost a bezbrannost je temnota pro duši. Nastává vždy, pokud projev duše není upřímný. Proto přichází velký proces ukončování všeho nevyváženého. Kdo se proti tomuto procesu postaví, dostane se na vedlejší kolej. Nový proud přináší spolupráci.

Jste proto ochotni se dát cestou TATTATUO, která přinese zásadní změny do vašeho života?
Zastavte se a prociťte tuto chvíli.
Uvědomte si, co chcete.
Pokud se přidáte, cesta vašeho plánu života bude opravena a povede vás vpřed.
Kým budete vy – bude i Bůh.
Kým je Bůh – můžete být i vy.
Půjdete-li cestou TATTATUO, půjdete ruku v ruce s Bohem.
Budete mít jeho lásku a on vaši.
V tom případě máte vše, po čem duše celé dlouhé životy toužila.

Jestliže vaše duše reiki energii nechtějí a vaše přání ji přijmout vychází z vašeho ega – mysli, je zde nesoulad duše a mysli. Nesoulad přináší do života problémy.
Postup, jak provést propuštění zastaralé, již málo účinné energie:

Představte si tuto energii jako Bytost a podívejte se jí do očí. Poděkujte jí za všechno, co pro Vás dělala, za to, že Vám pomáhala v léčení nejen u sebe, ale i druhých. Řekněte jí, že ji máte rádi, že ji vždycky budete mít rádi a že si jí velice vážíte a ceníte, ale že už nastal čas, aby odešla tam, kde jí bude třeba a kde bude užitečná. Z toho důvodu ji propouštíte, aby byla svobodná.
 Energie k osobnímu využití

Doporučuji si uvědomit před přijetím oživení („zasvěcení“) nějaké energie a zeptat se, jestli zasvěcovatel-mistr je natolik vyzrálá osobnost, že vám nezpůsobí více potíží než užitku. Problém není v té energii, ale v člověku. Když jdete na „zasvěcení“ a před tím jste sami na sobě nepracovali, abyste se připravili – zbavili se bloků, pak je nezbytné, aby potřebné čistění provedl mistr této energie.

Jestliže mistr (terapeut) sám není dostatečně „čistý“ a nepracuje soustavně na svém rozvoji a čištění, jak může pomáhat druhým?
Mnozí se domnívají, že když získají tzv. stupeň mistr v patřičné energii, že mohou okamžitě „zasvěcovat“ (předávat klíče) druhým. To je však omyl. Taková osoba přebírá veškerou odpovědnost. „Zasvěcení“ (předání klíče) do jakékoliv energie se nemusíte obávat, budete-li se ptát. Ušetříte si tak čas a peníze. Navíc je potřeba si vybírat takové učitele, kteří jsou ochotni vám předat více, než pro co jste si přišli, a to v souladu s vámi a vaší duší.

ZEPTEJTE SE sami sebe:

  • 1) jestli je daná energie, která vás oslovila v danou chvíli pro vás skutečně přínosná
  • 2) na kolik procent je pro vás přínosná v danou chvíli (51% je také ano)
  • 3) jestli mistr, kterého jste si vybrali pro předání „zasvěcení“, je plně připraven na tuto činnost
  • 4) na kolik procent je schopen/a daná osoba – mistr vás vyčistit pro „zasvěcení“ (předání klíče k energiím)
  • 5) na kolik procent jste v danou chvíli schopni využít plný potenciál stupně dané energie a jestli pro větší využití můžete udělat něco sami
  • 6) na kolik procent je vám dotyčný (mistr, terapeut) schopen poradit, jak se dále duchovně rozvíjet

Doporučuji, abyste si vše ověřili ptaním se. Pokud na všechny otázky dostanete uspokojivou odpověď, pak není nutné se obávat. Ostatně, strach přitahuje zase jenom strach. Vše, co se nám v životě děje, se děje v souladu s námi. Co vysíláme, to také přijímáme.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě