PORADENSKÁ ČINNOST, KONZULTACE PRO OSOBNÍ ROZVOJ


Pracuji v Poradně rozvoje osobnosti. Na sezení přicházejí lidé s různými problémy osobními, psychickými, vztahovými, stresy, finančními, nízké sebevědomí, selhání, tréma, poruchy učení a chování, …… s miminkem, se kterým mohou mít nejrůznější potíže (stačí jeho fotka), se svými domácími zvířecími mazlíčky (stačí foto např. v mobilu) a zdravotními.
Pomáhám jim pochopit problém, důležité souvislosti v tom problému, aby se v něm orientovali a nalezli možnosti řešení. Aby vzali zodpovědnost za svůj život do svých rukou a nedávali ji ještě někomu jinému. Odstraní se bloky v toku energií, celý systém těla se uvede do harmonie.

Používala jsem k tomu 3 nástroje, 3 způsoby práce:

  • kineziologii – jsem facilitátor této metody, absolvovala jsem 12 stupňů

  • SRT (Spiritual Response Therapy) Zde jsem prošla také kompletním vzděláním

    do 3.stupně – Spirituální Restructuring  • TATTATUO – jsem mistrem a lektorem tohoto systému


Všechny metody se liší v úhlu pohledu a ve způsobu práce s daným problémem. Dnes již pracuji s klientem a jeho záměrem celistvě, tzn. současně s duší, myslí a tělem a sjednocujeme tyto 3 části člověka, obnovujeme původní napojení duše na Zdroj. Takto pracuje systém TATTATUO. Současně využívám znalostí předchozích metod.

Těm klientům, kteří nemají představu o tom, jak sezení vypadá, vysvětlím a popíšu průběh práce s jejich problémem. Vytvoříme společně záměr – co chce dosáhnout, změnit = cíl. Vyhledáme a odstraníme překážky po celé časové ose života duše, které brání žít a tvořit šťastný a zdravý život (cíl).

Způsob práce s příčinami problému v systému TATTATUO umožňuje klientovi pochopit příčiny jeho problému v celé šířce, hloubce a celistvosti včetně energetického ošetření.

Vyžaduje-li klientova záležitost energetické ošetření, s jeho souhlasem proběhne, také i jako neutralizace škodlivých frekvencí.

Sezení trvá 2 – 3 h

Cena sezení: 500,– za 1 hod., 1000,– konzultace (do 2 h), do 1500 Kč dle delší časové potřeby.
 

Konzultace, čištění na dálku 1000 – 1500,– Kč dle časové potřeby, u domácích zvířátek cena do 1000,–Kč dle časové dotace včetně energetického posilování.

Probíhá např. po Skype (zdarma ke stažení zde). Adresa je v kontaktech, termín nejlépe domluvit telefonicky nebo mailem.

Problémy, situace se kterými jste nespokojeni a které chcete ve svém životě zlepšit, zaznamenáváme, abyste mohli po určité době porovnat v záznamu, kde jste začali a kde jste teď, zapsat si cvičení pro práci na sobě.
Klíčové je motivovat klienty k pozitivní změně a držet neustále jejich pozornost – na záměru, na cíli, na požadované kvalitě, tam kam chtějí dojít. V souladu se zákonem: „ Kam směřuje moje pozornost, tam směřuje má energie a tam se děje můj život.“
Učím je emoce vnímat jako energetický zdroj, se kterým se mohou naučit pracovat.
Důležitým nástrojem k tomu je POZORNOST, kam ji v právě v tu chvíli zaměří, pozorovat své emoce a učí se je vyjádřit tak, aby to bylo přínosem pro ně i pro okolí.
Učím je zpracovávat své strachy a pracovat se svým nitrem, ptát se ve svém nitru tak, aby žili v souladu sami se sebou, aby našli ten nejvhodnější způsob sebevyjádření (bez popírání) a svou cestu ke štěstí, zdraví, lásce, spokojenosti a hojnosti.

Pokud Vás zaujala nabídka mých služeb nebo máte nějaký dotaz, můžete mě kontaktovat.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě