Kineziologie – metoda ONE BRAIN

Je to terapeutická metoda, která vychází z poznatku, že na začátku téměř každého zdravotního problému je emocionální příčina, tedy stres. Mozek pracuje jako biologický počítač. V jeho paměti je uloženo vše, co vnímáme smysly od početí po současnost. Vlivem prožitého stresu dochází v mozku k zablokování energie, a tím je přerušen přirozený tok energií. Důsledkem toho jsou různé duševní a fyzické potíže.
Kdy metoda vznikla a odkud pochází?

Byla původně vyvinuta psychology pro dyslektické děti. Objevil ji americký chiropraktik George Goodheart v šedesátých letech minulého století. K novodobým pokračovatelům aplikované kineziologie patřili Gordon Stokes a Daniel Whiteside. Do evropských zemí přivezla metodu paní Carol Ann Hontz.
 

Název této léčebné metody je odvozen od ideálního chodu mozku, kdy pravá i levá hemisféra, ale i přední a zadní mozek dokonale spolupracují.

Ve stresových životních situacích, kterým jsme vystaveni již v prenatálním věku, při porodu, v dětství a v dospělosti se může „odpojit“ až 75% mozku. Vznikají neurologické blokády a s nimi i pocity bezmocnosti, kdy reagujeme na určité situace stále stejně, nikoli však konstruktivně a s nadhledem. Vzniklé blokády nám způsobují reaktivní způsob chování, emoční reakce na podnět ve formě návyku, nikoliv logicky myslet, být si vědom sebe a destruktivní způsob reakce zastavit. Jsou-li přední mozek a pravá mozková hemisféra odpojeny, čili zablokovány, zmocňuje se nás pocit bezmocnosti, ztratí se tvůrčí logika a nejsme schopni správně jednat. Opakujeme stále stejné, staré, destruktivní a neproduktivní reakce, vytváříme tak emoční návyky, stále stejné schématické reakce na daný podnět.
Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem může být celá řada duševních i fyzických těžkostí, např. alergie, bolesti hlavy a zad, obezita, různé typy závislostí, fóbie a poruchy učení včetně DYSLEXIE.

Podle poznatků devadesátých let tohoto století je dyslexie ve skutečnosti nesprávná komunikace mezi pravou a levou mozkovou hemisférou, a obvykle často též mezi přední a zadní částí mozku. Ve většině případů je vyvolána emocionálním traumatem nebo stresem. Následkem strachu, bolesti nebo strachu z bolesti se v mozku naprogramují „bíle skvrny“ u některých svých reakci a schopností.. Od traumatizujícího okamžiku po celý život je pak popírána existence těchto schopností.

Člověk, respektive buněčná paměť lidského těla, eviduje všechny informace o každé energetické blokádě. Facilitátor, případně ten, kdo využívá metodu One Brain, vhodnou korekcí klientovi pomáhá příslušnou blokádu odstranit, aby člověk, který ho vyhledal, získal schopnost využívat celý svůj mozkový potenciál, dostanete-li se do podobné stresové situace. 

Například, pokud někoho pokousal pes a on se kvůli tomu psů bojí, můžeme se touto metodou dobrat ke vzpomínce na událost, uloženou v té části těla/mysli, kam se zapíše jako záznam – emoční zranění – do emočního centra mozku v limbickém systému. Zde se nacházejí 2 centra emoční inteligence – hippocampus a amygdala, které odpovídají za většinu schopností se učit a zapamatovat si.

Hyppocampus – vytváří paměťovou stopu, zapisuje v situaci všechna fakta, např. ulici, kde byl psem pokousán, vůně, chutě, přítomné osoby apod.
Amygdala – zaznamenává pocity, které byly vnímány při kousnutí psem. Má však funkci i bezpečnostní stanice a je kdykoliv připravena vyvolat tísňovou reakci.
Stačí jen, že procházíme tou ulicí, kde došlo k nepříjemné události se psem, amygdala spustí emoční reakci a my se cítíme najednou divně a nevíme proč, protože jsme na pokousání už dávno zapomněli. A nebo na každého psa reagujeme se strachem.
Tyto reakce navrhuje amygdala, prefrontální čelní laloky je dokážou korigovat ( s výjimkou těch nejsilnějších). Levý čelní lalok je vypíná nebo koriguje.
Výsledkem odblokování zmiňovaného traumatu se psem je skutečnost, že se ho tento člověk nebude již bát.

Rozsáhlé spojení limbického systému s čelními laloky vede k tomu, že signály silných emocí mohou vytvořit psychický blok a dočasně ochromit pracovní paměť čelního laloku.
Říkáme, že když jsme rozčílení, nemůžeme jasně myslet. Dlouhotrvající stres snižuje intelektuální schopnosti a schopnosti učení.

Důležité je pozorovat své emoce a učit se je vyjádřit tak, aby to bylo přínosem pro vás a vaše okolí.

Metodou ONE BRAIN lze provést tzv. „odblokování“. Postup je rychlý, jemný a přitom účinný. Buněčná paměť lidského těla eviduje všechny informace v našem životě. Pomocí svalového testu ANO/NE (tj. na základě změny svalového napětí, kdy facilitátor velice jemně zatlačí svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta, aby pomocí biologické zpětné vazby získal odpověď na svou otázku. Záporná emoce sval oslabí, zatímco kladná ho zpevní. Svaly ruky při reakci na danou otázku/podnět zeslábnou, případně zůstanou pevné.) se může klient prostřednictvím facilitátora dostat ve věkové regresi až k příčině současného problému. Z minulosti se dozví, kdy prvně pocítil ten druh stresu, který ho trápí dnes. Nemusí se však obávat, že by znovu tak dramaticky prožíval tento stres, strach či bolest, který již v minulosti prožil. Uvědomí si tehdejší pocit díky věkové regresi, ale neprožije ho naplno, vše probíhá jemně.

Toto nám umožní, abychom se dopracovali k potřebným informacím a k odpovídající technice, prostřednictvím níž můžeme energetickou blokádu jemně, ale rychle a účinně odstranit. Vztah „mozek – sval“ je totiž obousměrný a vhodnými pohyby svalů můžeme zpětně ovlivňovat mozek.

Následnými korekcemi, jsou to jednoduché cviky a doteky na určitých aktivních bodech na těle, působení světla apod. lze dosáhnout neuvěřitelných výsledků, které pomohou zkvalitnit život jak po stránce psychické, tak po stránce fyzické.

Metoda ONE BRAIN je vhodná pro dospělé i pro děti, s malými dětmi se pracuje většinou přes matku či někoho blízkého.
Podmínkou pro úspěšné odstranění problému je odhodlání klienta s tímto problémem skoncovat. Někdy stačí jedna návštěva, někdy je problém složitější a vyžaduje si několikeré odblokování v určitých časových intervalech.

Pomocí kineziologie lze:

 • ulevit bolesti a urychlit léčebný proces
 • odhalit alergie a citlivost na potravu
 • ulevit stresu
 • zvýšit energii a dosáhnout prosperity
 • posílit imunitní systém a odolnost vůči chorobám
 • dosáhnout vašich cílů a najít svůj skrytý potenciál

Metoda One Brain může pomoci:

 • zvýšit sebevědomí a sebeúctu
 • v přijetí sebe i druhých
 • deprese a úzkost
 • stres a napětí
 • narkomanie
 • dyslexie
 • hubnutí
 • strachy a fóbie
 • problémy s učením a pamětí
 • vztahy a komunikace v rodině, partnerství a práci
 • poruchy příjmu potravy atd.

Kineziologie odstraňuje, zlepšuje nebo upravuje:

 • alergie, ekzémy, kožní problémy
 • agresivita, pasivita, neschopnost rozhodovat se, problémové chování
 • lehká mozková dysfunkce (hyperaktivita, nesoustředěnost, potíže s učením, zapomínání)
 • dyslexie, dysgrafie, logopedické vady, poruchy motoriky
 • poruchy sluchu a zraku, šilhavost
 • obezita, osteoporóza, myomy, artróza, problémy se zažíváním a vylučováním bolesti žaludku
 • závislosti (alkohol, drogy, kouření, workoholismus), mentální anorexie, bulimie
 • migrény, bolesti páteře a končetin, skolióza, opakované záněty, bolestivá menstruace
 • poruchy imunity, zvýšená únava, nedostatek energie, dýchací potíže, astma
 • určité druhy epilepsií, cukrovky, neplodnosti, srdečních problémů, poruchy štítné žlázy
 • vztahové problémy (s partnerem, s dětmi, s rodiči, nevydařené vztahy, pracovní vztahy)
 • opakované úrazy, neštěstí, úmrtí blízké osoby, strach ze smrti
 • jiné individuální problémy a potíže


Pokud se chcete se zbavit svých problémů pomocí kineziologie, máte příležitost se objednat na sezení v poradně, budu s vámi ráda pracovat.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě