Nabízím komplexní přehled o Vaší kondici organismu pomocí přístroje HBS.

HBS přístroj Proč HBS?

Každému stavu těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření: 

• Pokud je tělo zdravé, vyzařuje jiné elektromagnetické záření, než když je nemocné nebo má třeba jen běžně nezjistitelné zdravotní problémy. 

• Aktuální stav těla tak můžeme právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření detekovat.
• Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy.
• Takové kolísání elektromagnetické energie je velmi malé, ale je měřitelné. 

HUMAN BODY SCANNER je přístroj, který to dokáže, a také vás o tom přesvědčí.

Přístroj HBS je zkonstruován tak, aby za použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat jemné elektromagnetické vlnění, které vytváří lidský organismus a provést jeho analýzu až na úroveň vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk. Pomocí snímání elektromagnetického vlnění, které vysílají buňky v lidském těle, lze získat přehledný a obsáhlý výstup. 

Přístroj HBS tak upozorní na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny. Podle výsledků měření HBS je možno navrhnout i optimální doporučení pro léčbu nebo zlepšení stavu a tedy i naměřených hodnot. 

Skenování netrvá déle než minutu!

Lidské tělo

HUMAN BODY SCANNER

  • Lidské tělo je soubor obrovského množství buněk, které neustále rostou, vyvíjejí se, diferencují, regenerují

    a umírají.

  • Lidské buňky se obnovují samovolně pomocí dělení.
  • Každou sekundu se v dospělém lidském těle dělí cca 25.000.000 tělních buněk. 
  • Rychlost dělení krvinek je dokonce až 100.000.000 buněk za jednu sekundu.
  • Během procesu dělení se jádro a elektron, které jsou základními částicemi buňky a mají elektrický náboj, pohybují velmi rychle a přeměňují se.

Díky tomuto procesu buňky neustále vyzařují specifické elektromagnetické záření.

Fungování HBS jednoduše a laicky

Jednoduché vysvětlení fungování přístroje HBS by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přijímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat, co naladěná stanice právě vysílá. 

Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elektromagnetického vlnění je založeno i fungování HBS, snad jen s tím rozdílem, že ten je konstruován tak, aby přijímal postupně všechny programy a přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, orgány a dokonce i jednotlivé buňky „vysílají za signál“, aby následně vyhodnotil, kde je rozdíl v poměrovém měření, které se skládá z více než 800.000 klinicky vyhotovených měření.

Objednávka měření a konzultace:
Olga Bufková, tel. 728 348 585 nebo mailem: obufkova@seznam.cz 

Cena:
První měření 200,–
Kontrolní měření 100,–
Měření zdarma při objednávce nějakého produktu zdravé výživy, který bude pomáhat zlepšit nalezený problém.

Radiové frekvence


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě