Není dobré jen tak přihlížet, jak nám nad hlavami krouží letadla rozprašující Chemtrails.

Jsou to toxické látky poškozující naše zdraví .

POJĎME SE SPOJIT A SPOLEČNĚ S TÍM NĚCO UDĚLAT.

Octování je nejjednodušší prostředek na neutralizaci vysoce toxického chemtrailsu. Ocet se odpařuje do atmosféry a neutralizuje rozprašované částice tohoto jedu.

Stačí rozprášit láhev octa z rozprašovače (např. přístroje na postřiky) nebo ji vylít na silnici, na asfaltové plochy, parkoviště, chodník, na střechy, na okenní parapety nebo umístit Fuck chemtrails! na balkóny a parapety vaničky či jiné nádoby s octem, aby se mohl ihned odpařovat nebo namočit do octa látky a nechat je schnout na šňůře jako prádlo. Působení je zřetelné zhruba po hodině, chemtrails z počmárané oblohy ustupuje ( zažijete azuro).

Na octování se můžete společně domluvit na blogu http://octovani.webnode.cz/ , který byl speciálně založen pro tento účel.

Zastánci chemtrailsu jako důvod pro vypouštění těchto látek uvádějí globální oteplování, pokus snížit lidskou populaci a ovládání lidí.

Chemické složení chemtrails
Chemtrail je tvořen chemikáliemi, které jsou nebezpečné lidskému zdraví nebo přímo prudkými jedy (baryum, bauxit či jiné oxidy hliníku, dibromidetylén, sloučeniny vápníku a hořčíku, různá polymerová vlákna apod.).

Vysvětlení pojmu OCTOVÁNÍ
Atmosféra má elektrický náboj. Při CHEMTRAILOVÁNÍ se atmosféra nabíjí KLADNĚ a vznikají zde KATIONTY, jsou to kladně nabité molekuly. U OCTOVÁNÍ vzniká náboj opačný – ZÁPORNÝ, vznikají tzv. ANIONTY. Obojí je bezbarvé, bez chuti a bez zápachu. 

ANIONTY, díky svému zápornému náboji, neutralizují viry s kladným nábojem a zároveň zneškodňují baktérie, eliminují zápach v ovzduší, zabraňují rozvoji nákaz.....Čím více je aniontů v ovzduší, tím méně je v něm škodlivin.

Žádný živý organismus, nejen člověk, nemůže existovat bez aniontů. Existence záporně nabitých elektronů na oběžných drahách jednotlivých atomů jim umožňuje přitahovat ze vzduchu různé mikročástice. Anionty též odstraňují ze vzduchu prach a zabíjí mikroby. Spojení „aniont – vzduch“ je analogií spojení „vitamíny – strava“. Anionty se často nazývají „vzdušnými vitamíny“, „prvkem dlouhověkosti“ a „čističi vzduchu“. Ačkoliv užitečné vlastnosti aniontů zůstávaly dlouho nepovšimnuty, jsou velmi důležité pro lidské zdraví.

Takže anionty mohou akumulovat a neutralizovat prach, ničit viry s kladně nabitými elektrony, pronikat do buněk mikrobů, ničit je, a tím rušit destruktivní působení na lidské zdraví. Čím je více aniontů ve vzduchu, tím je tam méně mikrobů (když koncentrace aniontů dosáhne určité úrovně, množství mikrobů se prakticky blíží nule). 

Nejjednodušší a nejefektivnější možností, jak do vzduchu dostat co nejvíce aniontů, je OCTOVÁNÍ. Právě obyčejný OCET (cena za litr se pohybuje okolo 10 Kč) má totiž záporný, vysoce konstruktivní náboj. Jestliže postříkáte OCTEM například silnici, začne se OCET okamžitě vypařovat do atmosféry. Tedy jinak řečeno, začnete neutralizovat atmosféru. A z vysoce kladné atmosféry (vytvořené chemtrailovaním) se záhy stane atmosféra neutrální, mnohdy i záporná, tzn. chemtraily se začnou rozpouštět…
5 litrů octa dokáže „vyčistit" chemtrails během cca 1 hodiny v okruhu cca 20 km.

Tímto tématem se zabývají servery, např.:

http://orgo-net.blogspot.com/…ni-octa.html

http://orgo-net.blogspot.com/…octovat.html

http://prvopodstata.blog.cz/…proti-mrakum

http://picasaweb.google.com/…anipulations


HAARP – zařízení na výrobu katastrof a kontrolu mysli

Nikola Tesla byl genius, který vytvořil 20 století. Měl napojení na kosmické vědomí a díky tomu dokázal z vesmíru přijímat informace, které jsou běžnému člověku zapovězené. Po jeho smrti v lednu 1943, padla veškerá jeho dokumentace do špatných rukou. Zařízení HAARP, je založeno na principu který objevil. Toto zařízení bylo zdokonaleno a je už nyní používáno jako velice nebezpečná klimaticko-tektonická zbraň. Japonsko, Čína, Haiti a další místa, byla už tímto zařízením zasažena a přinesli nepředstavitelné ztráty na životech a majetku. Povodně u nás v ČR, také nejsou dílem náhody. Viníci těchto zvěrstev jsou stále na svobodě.

Použití tohoto zařízení sleduje politické a vojenské cíle a podle toho je také nasazováno. Chemtrails, které vidíme na obloze skoro každý den, je z velké části děláno právě proto, aby se zvýšila účinnost tohoto zařízení, zvýšením vodivosti ionosféry. Asi není těžké uhodnout, kde se bude toto zařízení v budoucnu používat. Lidé, probuďte se ze svého snu!! Stojíme na pokraji zničení celé civilizace. Šílenci mají už dávno technické možnosti na zničení celé planety. Jen spolupráce všech lidí může toto zastavit a je v tom třeba skutečně začít společně něco dělat, protože času je málo. Tuto planetu je třeba naplnit láskou a ne válkou a násilím. Je třeba se poučit z minulosti. Osobně věřím, že to společně zvládneme. Pošlete tyto informace dál, ať to každý ví.
(Vyrobila Slovenská televízia 2006)

Video: http://www.youtube.com/watch?…!


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě