Duchovní škola TATTATUO

TATTATUO

Duchovní škola TATTATUO – přijímám přihlášky

na mail: obufkova@seznam.cz

Lektorka Mgr. Olga Bufková – mistr systému TATTATUO

Studium je ukončené certifikátem – pro základy a mistrovský stupeň.

TATTATUO je energie štěstí, přinášející pocit vlastní hodnoty a důstojnosti lidského života.

Učení (semináře) vyššího vědomí jak tvořit šťastný život = TATTATUO

  • je zaměřeno na hloubkovou duchovní očistu a transformaci pomocí Univerzální energie TATTATUO. Je to prapůvodní Univerzální energie a esence naší duše. Pokud ji vyváženě přijímáme a vydáváme, cítíme jistotu, radost a potřebu se učit. Přijímáme nové poznatky, nedělá nám problém udělat změny v životě a cítíme, že život plyne, jde lehce a hravě. A podstatné je, že jsme zdraví, plní síly, přirozeně žijeme, cítíme svoje potřeby a naplňujeme je. Uvědomujeme si život duchovní bytosti ve fyzickém těle a vědomě se učíme vyvažovat duchovní i fyzický svět. Nacházíme sami sebe a tím přestáváme být věčnými hledači smyslu života, protože smyslem života je najít sám sebe. Semináře se skládají ze tří částí, které na sebe navazují. Jsou to: 

1. stupeň – 3 dny – Učení Vyššího Já – Očista duše. Cena 3 x 1500,– (skripta – kniha Dopisy andělům 350,– jsou v ceně kurzu).

2. stupeň – 4 dny – TATTATUO – Návrat k sobě – výuka práce s kyvadlem. Cena 4 x 1500,– (skripta jsou v ceně kurzu).

3. stupeň – 6 dní – Učení Univerzálních trojúhelníků – Sjednocení 6 x 1500,– Certifikát (skripta jsou v ceně kurzu). 

Nadstavbové semináře pro pokračující:

4.Mistrovský seminář – 4 dny. Cena 6000,– , jeden den 1500,–Kč. Certifikát 

5. Lektorský – učitelský seminář pro ty, co chtějí TATTATUO učit 

Organizace:

Výuka bude probíhat v Plzni nebo ve vaší obci, kde se sejde alespoň 5 zájemců. 

Výukový den sobota nebo neděle 1× za měsíc. Začátek v 10 h – konec kolem 17:30 h. 

Nebo formou večerních seminářů v dohodnutém pracovním dnu např. čtvrtky od 17 h do 21 h pravidelně nebo ob týden. Cena 750,– 

Na intervalu pokračovaní se společně dohodneme v prvním semináři s ohledem na možnosti většiny studentů. 

První stupeň studia TATTATUO je relaxačně meditační, vzdělávací a očistný. Očistu bude provádět lektorka.

Ve 2.stupni se naučí studenti přijímat a předávat energii TATTATUO a pracovat s kyvadlem.

Ve 3.stupni se vše spojí. Každý se naučí pracovat se svým vlastním problémem, ale může pomoci i své rodině i druhým lidem. Pracuje se s kyvadlem, tabulkami a TATTATUO energií. Je možné pomáhat i na dálku.

Abychom dosáhli toho, co chceme, je třeba jít ke svému cíli krok za krokem. Aby k nám energie TATTATUO mohla proudit, je nutno nejdříve očistit programy duše. Jedině tak se zbavíme nánosů tíhy života, které nás drží v pasti nezdarů našich generací a vlastních minulých životů

Také je nezbytné pochopit, jak hodně nás ovlivnil náš prenatální život, dětství a dospívání. Vztah našich rodičů a vztahy kolem nás. To vše je otištěno v paměti těla a my se podvědomě bráníme určitému způsobu života. Cítíme se nejistí, ohrožení, bezradní a bezbranní v určitých situacích a nevíme proč. Ale naše podvědomá mysl to ví. Je totiž pravdivým svědkem toho, co jsme prožili vteřinu za vteřinou. Mnohokrát jsme byli zraněni a nevyslyšeni, kritizováni a cítili se nechtěně. Strach se zabydlel v našem životě, začal nás svazovat, ovlivňovat náš úspěch a jednání. Začali jsme žít pod kontrolou, byli jsme manipulováni do toho, co jsme nechtěli. V zájmu lásky jsme ztratili sami sebe.

Už v dětství jsme se naučili unikat od toho, čeho jsme se báli. A tím jsme se postavili do pozice oběti a od něj je už malý krůček k bolesti a nemocem. Bolest není náhoda, je to zpráva těla o tom, že s ním špatně zacházíme. Nenaučili jsme se zodpovídat za své tělo, život a zdraví. Zdraví je přece přirozený projev života. Zdravá duše, se projevuje svým zdravým a šťastným tělem.

Proto prvním krokem je poznání a pochopení toho, co se nám s naším životem stalo. Také je nutné se opět naučit komunikovat se svým tělem a naučit se rozumět jeho řeči. Chceme-li být zdraví, je třeba mít vyváženou energii v těle i ve svém životě. Nerovnováha těla je jako disharmonicky hrající orchestr. Proto je třeba poznat svého fyzického dirigenta, kterým je náš mozek a sjednotit ho. Přimět ho ke spolupráci se svým tělem a duší, protože skutečným neviditelným dirigentem našeho života je duše. Harmonie, jednota a spolupráce duše, těla a mysli je obsahem celého učení.

Druhým krokem je naučit se pracovat s energiemi, protože základem celého života je energie. Stagnující energie je problémem. V Univerzu je vše v pohybu, proto i naše energie má proudit. Je třeba pochopit, že se nám v životě nemohou splnit naše sny, pokud my a naše sny jsme každý na jiné frekvenci.

Známe-li frekvenci, umíme-li se na ni naladit a používat ji, můžeme potom přejít k třetímu kroku , který je vyvrcholením celého vzdělávání a vytvoří nám celek. A tím je Učení Univerzálních trojúhelníků. Pro nás je to, mimo jiné, sjednocení naší trojjedinosti – což je duše, tělo a mysl. U většiny lidí však existuje oddělenost. Nemůžeme se potom divit, že žijí roztříštěný život s nemocným tělem a zlomenou duší. Jedině sjednocení a spolupráce naší trojjedinosti nám přinese to, po čem všichni toužíme, což je zdraví, hojnost a štěstí.

Tyto kurzy jsou zaměřeny na duchovní léčení pomocí Univerzální energie Tattatuo. Je to nový pojem, ale podle informací Vyššího vědomí, je to energie, kterou duše důvěrně znala. Je to prasíla – praenergie, se kterou šla do života a věděla, jak se jí naplnit, aby byla v životě mocná.

Je to energie štěstí, lidské hodnoty a důstojnosti života. Její síla je nekonečná a bude postupně odhalována a posilována. Není však v lidské moci ji vlastnit, zastavit či zneužít. Je to přímá energie Zdroje a opět má šanci se dostat zpět mezi lidi. Kdo by ji chtěl manipulovat, přestane k němu proudit, protože energie má tu nejvyšší možnou ochranu a vedení.

Semináře TATTATUO jsou alternativní duchovní metodou, která rozhodně nepopírá klasickou medicínu, nezasahuje do odborného léčení, neurčuje diagnózu, nepředepisují se léky a nedělají se žádné úkony, které přísluší pouze lékařům. Studenti, mistři TA i učitelé TA jsou s tímto seznámeni a potvrzují svůj souhlas podpisem Etického kodexu.


©2009 radimbufka(a)gmail.com - design ve výstavbě